Drahí priatelia…

Drahí priatelia, v tejto ťažkej skúške sme s Vami i my na kolenách pri Kráľovnej pokoja v Medžugorí.

Zvlášť sme s Vami:

  •  Počas svätej omše, keď prijímame Ježiša v Eucharistii v mene všetkých, ktorým to teraz nie je možné.
  • O 15.00 hod. v modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu, keď prosíme o Božie milosrdenstvo pre celý svet.
  • Vždy o 17.00 hod. sa začíname modliť svätý ruženec.
  • O 17.40 hod. vo chvíli, keď Panna Mária opúšťa nebo a prichádza k nám, aby nám pomohla. Odovzdávame celý svet pod jej ochranný plášť.

Nezabudnime na pozvania Kráľovnej pokoja:
Každý deň žime dve posolstvá – čítajme Sväté písmo a modlime sa 3 ružence.
Postime sa. Ona nám povedala: „Kto sa modlí nebojí sa budúcnosti, kto sa postí nebojí sa zla. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny, prírodné katastrofy“.

Pridajte sa k nám k nepretržitej modlitbe ruženca a pôstu za uskutočnenie plánov Panny Márie a jej úmyslov. My nevieme, čo je práve teraz vo svete najdôležitejšie, kto a čo najviac potrebuje.
Keď sa modlíme ruženec a postíme za úmysly Panny Márie, máme istotu, že sa deje to najlepšie, to čo si praje Pán. Vtedy sa odohráva jeho plán, ktorý má v dnešnej dobe prostredníctvom Panny Márie.
25.2.2020 nám povedala: „Tak ako príroda v tichu bojuje za nový život aj vy ste pozvaní otvoriť sa v modlitbe Bohu.“ Modlitbou ruženca a pôstom sa odohráva tichý boj za nový život.

Nepretržitá modlitba ruženca a pôstu za Máriine plány pokoja a jej úmysly: http://bzooco.com/sk.html

Pridajte sa k modlitbe v Medžugorí a sledujte každý večer od 17.00 – 20.00 h. priamy prenos večerného modlitbového programu (ruženec, svätá omša, modlitba za uzdravenie) s prekladom v slovenskom a českom jazyku http://svetlomariino.com/sk

V utorky a soboty priamy prenos adorácie od 21.00. – 22.00 hod.

V modlitbe sme celým srdcom s Vami za chorých, za tých ktorí im slúžia a za zastavenie nákazy.
spoločenstvo Svetlo Máriino.

Predchádzajúce

Ak nám chcete pomôcť

Ďalej

Výročné posolstvo Panny Kráľovnej pokoja, 18. marca 2020, cez vizionárku Mirjanu Soldovú