Duch Svätý obnovuje tvárnosť zeme (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária povzbudzovala, aby sme rozjímali o tom, aký krátky je náš život a ako sa pre večný život musíme rozhodnúť tu na zemi. Čas, ktorý nám Boh daroval je ako nádoba, ktorú musíme naplniť dobrom a dobrými skutkami.

Na 38. výročie svojich zjavení nám Panna Mária ďakuje a povzbudzuje nás, aby sme s ňou pokračovali v púti k Ježišovi. Ona prežila život podobný nášmu. Hovorí k nám z nebeskej slávy, kde si želá, aby sme aj my jedného dňa prišli. Vie, že Boh má posledné slovo nad všetkými udalosťami, nech sa nám akokoľvek zdá, že sa mu to veľakrát vymklo spod kontroly. Boh a Božia sila zvíťazí, ale aj tí, ktorí budú vo viere vytrvalí a stabilní.

Matka Mária vie, že len Duch Svätý môže obnoviť srdcia a tvárnosť zeme, pretože ona sama je nevestou Ducha Svätého. Duch Svätý je tam, kde je Mária. Vieme to aj podľa slov anjela Gabriela: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ (Lk 1, 35) a podľa Ježišových slov apoštolom, aby ostali v meste do zoslania prisľúbeného Ducha. Tak apoštoli  s Máriou čakali na zoslanie Ducha Svätého v modlitbe vo večeradle poslednej večere.

Keď sa jedenásti apoštoli stretli na hore v Galiley, kde im Ježiš prikázal, aby prišli pred Nanebovystúpením, všetci pred Ježišom padli na tvár. Ale niektorí z apoštolov zapochybovali (Mt 28, 18). Môžeme sa spýtať: Ako je vôbec možné pochybovať po všetkom, čo apoštoli prežili s Ježišom? Boli svedkovia, očití svedkovia. Svojimi očami videli toľko Ježišových zázrakov, uzdravení a vzkriesení z mŕtvych. Boli svedkami aj jeho zmŕtvychvstania. Ako je možné, že pochybujú?

Pochybnosť v ich srdciach sa vytráca po zoslaní Ducha Svätého, ktorý ich robí novými ľuďmi. Silou Ducha Svätého bez strachu ohlasujú, že Ježiš je jediný Spasiteľ aj za cenu svojho života. Silu Ducha Svätého prijali apoštoli v modlitbe s Máriou, Ježišovou matkou. Mária je tá, ktorá sa modlí s prvou Cirkvou a s Cirkvou do konca sveta. Mária je Matka Cirkvi. Je formovaná Duchom Svätým. Ona je umelecké dielo Ducha Svätého. Všetko, čo Mária má a všetko čo je, je plod Ducha Svätého. Mária je pokorná a pôsobí v skrytosti rovnako ako Duch.

Mária je na zemi znakom materinskej lásky Ducha Svätého. Keby nebolo Márie, nevideli by sme a nebolo by pre nás skutočné niečo dôležité, čo má Boh. V Márii nič neexistuje, čo by nepoukazovalo na Ducha Svätého. Mária má plnosť darov Ducha Svätého, je plná milosti. Všetko čo má, má preto, pretože to nie je určené len pre ňu, ale chce to dať každému v hojnosti.

Modlitba

Ó, Boží Duch, Duch pravdy a svetla, prebývaj stále v mojej duši skrze Božiu milosť, nech tvoj dych rozoženie temnotu a v tvojom svetle nech sa dobré skutky množia.

Ó, Boží Duch, Duch lásky a milosrdenstva, ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš, tvoja milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom, nepremožiteľnú silu vytrvať jej dávaš. Ó, Boží Duch, Duch pokoja a radosti, ktorý posilňuješ moje srdce roztúžené, vlievaš doň živý prameň Božej lásky a činíš ho v boji neohrozené. Ó, Boží Duch, najmilší hosť mojej duše, túžim ti zostať verná, túžim žiť vždy v tvojej prítomnosti, tak v dňoch radosti, ako aj v mukách utrpenia. Ó, Boží Duch, ktorý skrz-naskrz prenikáš moju bytosť, svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi a zasväcuješ ma do svojej božskej podstaty, a tak – s tebou zjednotená – budem večne žiť.

Sestra Faustína

Predchádzajúce

Buďte mojimi vystretými rukami (Terezia Gaziova)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.5.2019 (Terka Gažiová)