Duch Svätý premieňa

„…Dnes vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Duchu Svätému a dovoľte mu, aby vás premenil. Deti moje, Boh je nesmierne dobro, a preto vás ako matka prosím: modlite sa, modlite sa, modlite sa, postite sa a dúfajte, že to dobro je možné dosiahnuť, pretože z toho dobra sa rodí láska. Duch Svätý tú lásku vo vás upevní, a potom budete môcť Boha nazývať svojím Otcom.“ 2.11.2007

„…Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo všetkých pozemských vecí. Vy, deti moje, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli silní v tomto boji proti zlu.“ 25.4.2015

„…Nech k vám v tichosti hovorí Duch Svätý a dovoľte mu, aby vás obrátil a menil.“ 25.7.2006

Predchádzajúce

Duch Svätý mení naše životy (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Ranná modlitba pátra Marinka Šakotu. Mladifest, Medžugorie 05.08.2019