Homília Mons. Henryka Hosera S.A.C. na sviatok Narodenia Panny Márie, 08.09.2018, Medžugorie

Vo všeobecnej kultúre je zaužívaný zvyk oslavovať narodeniny. Je to dôležitý dátum, ktorý určuje našu základnú identitu.

Tento dátum sa zobrazuje v dokumentoch, ako napríklad: občiansky preukaz alebo pas. Od tohto dátumu počítame obdobia nášho rastu, vzdelania, postupu v práci a napokon vek odchodu do dôchodku.

Vedľa dátumu narodenia je zapísané i pohlavie, s ktorým sme prišli na tento svet i miesto narodenia, čo je tiež dôležité pre našu identitu.

Narodeniny sú tiež príležitosťou spomenúť si na rodinný pôvod, príbuzných a predkov. Zároveň, vyjadrujeme naše priania týkajúce sa budúcnosti, plánov a dokonca aj snov. Strieborné, zlaté, diamantové a dokonca aj platinové jubileá existencie na tejto zemi sa stávajú dôležitými dátumami.

Vypočujme si tiež slová Pána Ježiša, ktorý o žene povedal: „Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek“ (Jn16,22). Aká veľká musela byť radosť Joachima a Anny, keď sa po rokoch očakávania dočkali narodenia dcérky, ktorá ich neprestala nadchýnať.

Dnes slávime narodenie Najsvätejšej Panny Márie. Čo vieme o tejto udalosti? Nepoznáme presný kalendárny dátum tejto udalosti, tak ako ani dátum Kristovho narodenia. Ale, od prvých storočí kresťanstva, sviatok Máriinho narodenia sa slávi každý rok 8. septembra.

Kde sa narodila Mária? – To je druhá otázka, ktorú si môžeme položiť. Jeruzalemská tradícia ukázala konkrétne miesto: v blízkosti vtedajšieho chrámu, pri rybníku, pri Ovčej bráne (Betsaida).

Tam neskôr Ježiš, Máriin Syn, uzdravoval chorých, chromých i paralyzovaných; v blízkosti toho rybníka sa nachádzal dom Joachima a Anny, ktorých mená takisto odovzdáva tradícia.

Dnes je na tom mieste postavená bazilika sv. Anny v jednoduchom a veľmi peknom románskom štýle a pod zemou tejto baziliky sa nachádza rovnako krásna a svetlá jaskyňa Narodenia Matky Božej. Podľa tých istých tradícií, keď mala Mária iba niekoľko rokov, rodičia ju v Pánovom chráme obetovali Bohu pre službu. Keď vystupovala po schodoch, vôbec sa neobzerala nazad, čo prekvapilo svedkov tejto udalosti.

Drahí  farníci a pútnici!

„Narodenie Tvoje Bohorodička prinieslo radosť celému svetu: z teba vzišlo Slnko Spravodlivosti, Kristus náš Boh.“ Takto znie byzantská liturgia a dnešná vstupná antifóna ju sprevádza: „Radostne slávime narodenie Blahoslavenej Panny Márie: z nej sa narodilo Slnko Spravodlivosti, Kristus náš Boh!“

Bratia a sestry, nie je možné podceniť takú veľkú udalosť! Toto je tiež „veľké tajomstvo našej viery.“ Narodeniu Panny Márie predchádzalo jej počatie, pochopené dvojakým spôsobom.

Ona je počatá svojimi rodičmi, svätými Joachimom a Annou, v ľudskej prirodzenosti ako ich biologické dieťa, najkrajší kvet ľudského rodu, ako plod mnohých pokolení, ako nám to opisujú evanjelisti.

Zároveň to bolo i Nepoškvrnené počatie, stvoriteľský Boží zásah. Naplnená Duchom Svätým od prvej chvíle svojej existencie sa stala novým stvorením, slobodným od každého hriechu a zla. Boh  vtlačil do jej duše svoj obraz a podobu, ktorú nič nemôže zatieniť, stvoril ju ako svoje veľdielo dobra a krásy, vrchol všetkého stvoreného.

Sv. Andrej Krétsky povedal: „Narodenie Bohorodičky je začiatok, kým naplnenie a koniec je predurčenie zjednotenia Slova s telom. Hľa, prichádza na svet Panna, prijíma pokrm i formuje sa a pripravuje k tomu, aby sa stala Matkou Boha, Kráľa všetkých vekov.“

Je počatá a narodená nová Eva, Matka všetkých veriacich. Jej narodenie bolo kráľovské: prišla na svet princezná, predurčená na kraľovanie. Nanebovzatá dušou a telom, korunovaná za Kráľovnú neba i zeme a všetkého stvoreného. Je Kráľovnou ľudí i anjelov, Kráľovná a Matka Ježiša Krista. Nie je len naša krstná pri krste ale i vierohodný svedok pri našej birmovke a prvom svätom prijímaní.

Keďže je plná milosti od samotného počiatku, prosí za nás Ducha Svätého, ktorého prijímame v Sviatostiach kresťanskej iniciácie a prijímame Telo a Krv Ježiša, ktoré pochádzajú od nej.

Čo jej prinášame ako narodeninový dar, ako dar vďačného srdca? Najprv prinášame povinnosť dodržiavať 4. Božie prikázanie: cti otca i matku. Mária si ctila svojich rodičov a bola im poslušná.(Nejaké obrazy ukazujú ako ju sv. Anna učila čítať). Bola poslušná takým istým spôsobom ako bol potom poslušný Ježiš jej i sv. Jozefovi.

Prinášame i vrúcnu túžbu počúvať jej hlas a nasledovať jej rady: spoločne sa modliť, otvárať srdce pre Božie volanie, zachovávať v sebe pokoj a vnášať ho do svojho životného prostredia.

Nech jej oslovenie Kráľovná pokoja bude pre nás nasmerovaním a vedením vo svete zvád a rozdelenia.

Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Amen!

Predchádzajúce

Priamy prenos medzugorskeho stretnutia na Ukrajine

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.septembra 2018, cez vizionárku Máriu Pavlovičovú-Lunettiovú