„I dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša“ (M.M.)

Pripomeňme si posolstvo Panny Márie z minuloročných Vianoc, v ktorom nám povedala: „Modlite sa a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil jeho pokoj a radosť.“

Panna Mária sa nám často prihovára slovami: „Drahé deti, iba môj Syn, Ježiš, vám môže darovať pravdivý pokoj a radosť.“ Ona, ako matka, nemá nič lepšie a cennejšie, čo by nám mohla darovať – okrem svojho Syna. Vie, že iba v ňom a s ním môžeme dosiahnuť pokoj v tomto nepokojnom svete.

Ona, ako matka, nemá nič lepšie a cennejšie, čo by nám mohla darovať – okrem svojho Syna.

Slovo pokoj sa často používa vo verejnom, politickom i spoločenskom živote. O pokoji sa hovorí všade okolo nás, možno i v nás,  no je ho čoraz menej. Rôzne mierové dohody či konferencie sa vo svete pokúšajú dospieť k pokoju; rozpráva sa, dohovára sa, a vojny zúria na všetky strany. Nepokoj sa šíri všade navôkol ako hrozba. Nepokoj v spoločnosti, v Cirkvi, medzi národmi, nepokoj v srdciach ľudí. Pokoj nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť zákonmi. Ani jeden zákon nemôže priniesť pokoj. V ľudskom srdci sa začína i vojna, i pokoj. Práve tam sa začínajú všetky konflikty a spory.

Toto zakúsil i svätý Augustín, ktorý sa túlal slepými ulicami života, oddávajúc sa vášňam a lákadlám hriechu. Plodom tohto žitia mu bola prázdnota srdca a sklamanie. Pokoj našiel až vtedy, keď stretol Boha. Vo svojich Vyznaniach hovorí: „Stvoril si nás pre seba, Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“

Ťažko je vymenovať všetky príčiny nepokoja a napätia. I napriek všeobecnému technologickému pokroku, a zdanlivo zlepšenej kvalite života, naše životy sa podobajú rozbúrenému moru.

Posledné roky čítame štatistiky o tom, ako sa zvýšila spotreba antidepresív. Kde sa vytratila sviežosť a radosť, pokoj a spokojnosť?

Nech by bola odpoveď na túto ťažkú otázku akákoľvek, jedno je isté: každý človek túži po pokoji a upokojení.

Ako povedal R. Tagore: „Búrka očakáva svoj koniec v pokoji, aj keď sa proti nemu zo všetkých svojich síl búri.“ Tak aj náš život popri všetkých možných konfliktoch túži po bode, ktorý dosahuje plnosť pokoja a konečný odpočinok.

DSC04759Pokojom je naplnený človek, ktorý prijal to, čo mu Boh chce dať. Človek, ktorý sa nezatvoril do seba samého, ktorý je oslobodený z otroctva hriechu prinášajúci strach a nepokoj.

Nepokoj nepochádza od Boha. Človek sa môže pokúšať o dosiahnutie pokoja, niekedy však aj nesprávnym spôsobom, ktorý navyše nepokoj prehlbuje. Existuje povrchný pokoj, ktorý nie je stabilný. Existuje vonkajší pokoj, ktorý nutne nezaručuje to, že človek v ňom nájde vnútorný pokoj. Vonkajší pokoj je „pokoj sveta“, ktorý, ako hovorí Ježiš, keď sľubuje pokoj, je iný, úplne rozdielny. Ak je všetko „pokojné“ okolo môjho domu, to ešte nemusí znamenať, že je pokoj aj v mojom srdci. Vonkajší pokoj môže spôsobiť i vnútorný nepokoj.

V Ježišovi Kristovi je nám ale darovaná plnosť pravdivého pokoja. V ňom k nám prišla plnosť milosti, preto je „pokoj“ a „milosť“ úzko prepojená. Pokoj vlastní ten, kto túto milosť prijal. Pokojom je naplnený človek, ktorý prijal to, čo mu Boh chce dať. Človek, ktorý sa nezatvoril do seba samého, ktorý je oslobodený z otroctva hriechu prinášajúci strach a nepokoj. Nepokoj nepochádza od Boha. Pokoj je najistejší znak Božej prítomnosti.

Ten, kto sa spolieha na Pána, prijíma hlboký pokoj. Neznamená to, že bude ušetrený nepokoja z hľadania a boja, pokušení a skúšok. Pokoj, ktorý nám dáva Boh, nerovná sa pokojnému životu bez utrpenia, ťažkostí. Pokoj prináša prekonaná skúška, odmietnuté pokušenie, či vybojovaná vytrvalosť v uskutočňovaní Božej vôle. Jeho vôľa je náš pokoj.

Modlitba:

Panna Mária, ty pokorná služobnica Pána, stala si sa Blahoslavenou, pretože si uverila Božím prisľúbeniam a Božiemu slovu. Teba nazývajú Blahoslavenou všetky pokolenia, pretože Pán vzhliadol na poníženosť a pokoru, v ktorej si žila ako verná služobnica Pána. Ty si sa mu úplne odovzdala, aby ťa mohol naplniť sebou samým a svojimi darmi. Ty neprestávaš byť Matkou všetkých tých, ktorí sa s dôverou utiekajú k tebe. Ty neprestávaš i dnes darovať Ježiša každému srdcu, ktoré sa ti otvorí. Neprestávaj sa za nás prihovárať ani vtedy, keď my prestaneme, poľavíme alebo sa unavíme. Vypros každému srdcu, každej rodine i národom vytúžený pokoj, ktorý nám môže darovať iba tvoj Syn a náš Spasiteľ, Ježiš. Amen.

Predchádzajúce

Buďte pokojom (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.január 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú