IV. medzinárodné stretnutie ľudí s osobitnými potrebami

Od 11. – 14. júna 2015 sa v Medžugorí už štvrtýkrát uskutočnilo stretnutie ľudí s osobitnými potrebami, ich rodičov, priateľov a dobrovoľníkov. V tomto roku sa stretnutia zúčastnilo okolo 1 500 pútnikov z Lotyšska, Ukrajiny, Poľska, Slovenska, USA, Talianska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny. Farníci Medžugoria znovu otvorili svoje domovy a penzióny, bezplatne prijali a stravovali účastníkov stretnutia. „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8) – takto to vyjadril páter Marinko Šakota, správca farnosti Medžugorie. Takýmto spôsobom sa farníci poďakovali Bohu a Panne Márii za všetky milosti, ktoré sú im darované prostredníctvom Panny Márie už 34 rokov a takto mali možnosť darovať túto lásku ďalej.

Prežívali sme veľkú radosť z toho, že tento rok prišli z Lotyšska 2 autobusy a z Ukrajiny 3.

V mene všetkých účastníkov stretnutia ďakujeme organizátorom a všetkým, ktorí pomáhali so stretnutím a tiež všetkým, ktorí zorganizovali púte z Ukrajiny, Lotyšska, Slovenska a iných krajín. Ďakujeme Bohu za tieto dni milosti! Nech nás aj naďalej všetkých vedie jeho láska v našich rodinách a krajinách.

 

Predchádzajúce

26. Festival mladých, Medžugorie 31. 07. – 6. 8. 2015.

Ďalej

„Ježišu, čím Ťa môžem potešiť?“