IX. Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine, 29.04.2017

Milí bratia a sestry v Kristovi! S radosťou ď akujeme Bohu a Panne Márii za dar spoločnej modlitby na IX. medžugorskom modlitbovom stretnutí, ktoré sa uskutočnílo 29. apríla 2017 v katedrálnom chráme sv. Martina v Mukačeve.

Predchádzajúce

Vydávajte svedectvo o Mojej prítomnosti (M.M.)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslení nad posolstvom Panny Márie z 25.4.2017