Mám nového orodovníka v nebi

Do Medžugoria prichádzam už niekoľko rokov. Prvýkrát som sem prišiel s rodinou v roku 2000 ako desaťročný chlapec po smrti môjho otca. Bola to pre mňa skúsenosť živej viery, ktorú som si nechcel nechať sám pre seba. Začal som sem prichádzať každý rok a postupom času som sa stal aj spoluorganizátorom púte na toto miesto. Chcel som, aby aj ostatní zažili ten neopísateľný pokoj, ktorým toto miesto priam sála. Tu postupom času rástla aj moja viera a zároveň dozrievalo vo mne aj povolanie ku kňazstvu, ktoré som prijal minulý rok v júni.

Viackrát som počul, že podstatu Medžugoria pochopím najlepšie počas semináru ticha, modlitby a pôstu. Šesť rokov som mal túžbu prísť na tento seminár a som nesmierne rád, že sa táto moja túžba naplnila práve tento rok. Bol to pre mňa čas Božej blízkosti a pravdy pred Bohom. Pán mi pomohol odkryť mnohé veci, ktoré sa vyplavili na povrch v tichu a modlitbe. Silným momentom bolo pre mňa, zastavenie sa na mieste, kde zomrel páter Slavko Barbarič. Počul som rozprávať o jeho živote, ktorý bol preniknutý službou a obetou. Vo chvíli, keď som počul ako hovoria o jeho veľkom dare v službe mladým, som pocítil niečo zvláštne. Akoby mi Panna Mária povedala: „Dávam ti ho za orodovníka v tvojej službe, aby bol tvojím priateľom a pomáhal ti na tvojej ceste.“ Mňa sa to vtedy nesmierne dotklo, lebo už pár rokov pracujem s mladými a v tom momente som pochopil, že mám nového priateľa v nebi, ktorý mi bude v mojej službe nápomocný.

Počas semináru sa zároveň stávali bežné veci ako jedenie a pitie zrazu vzácnymi a hodnotnými. Nanovo som pochopil, že iba On je podstatný a dôležitý v živote človeka. Priestor pre Boha, ktorý sme mali možnosť vytvoriť vo svojom vnútri skrze tak silné prostriedky, ako sú ticho, modlitba a pôst s radosťou naplnil Boh, ktorý vždy ide človeku v ústrety. Ešte viac som si zamiloval Máriinu školu, ktorá nie je síce ľahká, ale je veľmi jasná. Dostala ma krása jej jednoduchosti a lásky, ktorá menila naše srdcia a verím, že aj naďalej bude meniť. Ťažko dať na papier to, čo odznie v tichu a je zapísané iným perom v hĺbke srdca človeka a preto by som túto skúsenosť veľmi rád odporučil každému, kto má takúto možnosť prísť tu do Medžugoria.

páter Mário Brezňan, Slovensko

Predchádzajúce

Pôstom a modlitbou proti sile diabla (Rozhovor s Martinom Ramoserom)

Ďalej

Páter Slavko o Zmŕtvychvstaní