Jakub Čolo: Je nemožné zatajiť veľkú Máriinu lásku

Keď sa Panna Mária začala zjavovať, mal som desať rokov. Dovtedy som žil ako každé iné dieťa v našej dedine. Rád som sa priatelil a hral s rovesníkmi a priateľmi. Žil som v kresťanskej rodine a rodičia ma naučili, že existuje Boh, že existuje Panna Mária. Modlil som sa a žil som vieru tak, ako ju dokáže žiť desaťročný chlapec.

Nedá sa slovami opísať ako veľmi som sa cítil byť milovaný a chránený

Keď som 25. júna 1981 prvýkrát uvidel Pannu Máriu, keď som sa pozrel do jej očí a pocítil tú obrovskú lásku ku mne, ku všetkým, ťažko mi je opísať ako veľmi som sa cítil byť milovaným a chráneným. V tom okamihu nevyslovujeme slová, ale hovorí len naše srdce, a moje srdce hovorilo: „Nech sa tento okamih nikdy neskončí.“ Od Boha som prijal veľký dar, dar vidieť Pannu Máriu, ale v tej istej chvíli som prijal ešte jeden väčší dar – skrze Máriu spoznať Ježiša. Keď nás Panna Mária pozvala žiť jej posolstvá, keď nás pozvala k modlitbe, obráteniu, pokoju, k pôstu a účasti na sv. omši, ako dieťa som sa pýtal, ako to všetko prijať. Vo svojom srdci som pochopil slová, ktoré nám Panna Mária povedala: „Drahé deti, stačí, ak sa mi otvoríte, ostatné urobím ja sama. V Medžugorí vždy treba pozývať, aby sme otvorili svoje srdcia Márii, odovzdali naše životy do jej rúk, pretože ak nemáme Boha, nemáme ani život; a keď máme Boha, máme všetko. Často si myslíme, že ak sme materiálne bohatý, máme všetko a vôbec nemyslíme na Boha. Ale práve naopak, človek je bez Boha chudobný. Len človek, ktorý má vo svojom srdci Boha, je bohatý a je úplným človekom.

DSC_0522Môj život začal, keď som v srdci pocítil Ježiša a Pannu Máriu

Môj skutočný život začal, keď som mal desať rokov, v okamihu, keď som skutočne spoznal Ježiša a Pannu Máriu, keď som ich pocítil vo svojom srdci. Panna Mária nás pozvala, aby sme sa modlili. Hovorí nám: „Drahé deti, modlite sa srdcom, potom pocítite radosť, pokoj. Svoju modlitbu premeňte na radosť, pretože sa nemôžete modliť, ak si myslíte, že sa musíte modliť. Srdce musí pocítiť potrebu modliť sa, a vtedy sa stane radosťou.“ Keď nám to Panna Mária povedala, ako dieťa som sa pýtal: Ako sa modliť srdcom, čo mám pre to urobiť? Pochopil som, že modlitba srdcom je dar od Boha, dar, ktorý chce Boh dať všetkým. Bohu a Panne Márii som povedal: „Bože, Mária, od dnes sa chcem modliť srdcom, chcem zakúsiť modlitbu vo svojom srdci, chcem zakúsiť radosť z modlitby, chcem zakúsiť pokoj v modlitbe a pomaly som pociťoval, ako sa modlitba pre mňa stáva radosťou. Hľadal som miesto, na ktorom sa budem modlievať a už mi viac nebolo ťažké modliť sa. Všetci by sme si mali od Márie vyprosiť dar modlitby srdcom, aby sme zakúsili krásu modlitby.

Byť svätý znamená mať Boha v srdci

Mária nás toľkokrát pozvala, aby sme sa začali modliť v rodine. Rodinu nemôže nič tak zjednotiť ako modlitba. Panna Mária hovorí: „Vo svojich rodinách postavte Boha na prvé miesto, nájdite si čas pre Boha.“ V jednom posolstve Mária povedala: „Túžim po tom, aby každá rodina bola svätá.“ Spýtal som sa, čo znamená byť svätý. Byť svätý znamená mať Boha vo svojom srdci, žiť s Bohom. Byť svätý znamená mať pokoj v rodine, byť svätý znamená, že sa môžem rozprávať so svojimi rodičmi, byť svätý znamená pomáhať druhým , byť svätý znamená na niekoho sa usmiať, byť svätý znamená podať ruku svojmu bratovi, milovať ľudí. Panna Mária nám hovorí: „Drahé deti, postite sa. Viem, že mnohí, ktorí prichádzajú do Medžugoria majú problém s pôstom, a mnohí sa pýtajú načo sa postiť. Spomeňme si koľkokrát nám Mária zopakovala: „Drahé deti, modlitbou a pôstom môžete všetko, aj vojny zastaviť. Na Boha si spomenieme len vtedy, keď trpíme a máme nejaké kríže. Vtedy sa pýtame: Bože, kde si? Zabudol si na mňa? Prečo mi nepomôžeš? Ale namiesto toho by sme sa mali spýtať, kde sme boli, koľko času sme strávili s Bohom, bol Boh na prvom mieste? Boh je vždy blízko, ale kvôli nášmu zanedbaniu dobra a hriechom, nechceme jeho prítomnosť. Panna Mária hovorí: „Drahé deti, obráťte sa, obráťte svoje srdcia!“ Do Medžugoria neprichádzame preto, aby sme videli vizionárov, neprichádzame preto, aby sme hľadali viditeľné znaky. Najväčším znakom Medžugoria je naše obrátenie, nový život s Bohom. Tento nový život musíme vniesť do našich rodín a v nich svedčiť o našej premene; v rodine musíme ukázať, aký je pekný život s Bohom. Mnohí sa, žiaľ, boja obrátenia. Keď spoznáme Boha a Božiu lásku, spoznáme, že naozaj máme všetko.

Je nemožné utajiť veľkú Máriinu lásku

V prvých dňoch zjavení nás žiadali, aby sme všetko popreli. Chceli od nás, aby sme povedali, že sme nevideli Pannu Máriu. Povedali sme, že to je nemožné, zvlášť, keď si videl Pannu Máriu a vo svojom srdci pocítil jej lásku. Je nemožné zatajiť veľkú Máriinu lásku. Svet vyzerá tak ako vyzerá, pretože všetko chceme robiť sami, svojimi silami, namiesto toho, aby sme Bohu dali svoje srdce a povedali: Bože, tu som, darujem ti svoje srdce, darujem ti svoj život a od dnes ty vládni nad mojím životom. Panna Mária nás v Medžugorí pozýva, aby sme sa modlili za pokoj, v prvom rade za pokoj vo svojich srdciach. Ak nemáme pokoj v našich srdciach, nemôžeme prísť ani k Bohu a ak nemáme Boha, nemôžeme prijať ani to, k čomu nás Panna Mária pozýva. Každý pútnik by mal rozmýšľať ešte o jednom Máriinom posolstve: „Drahé deti, keby ste vedeli ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“ Začnime aj my milovať Pannu Máriu, milovať Boha, začnime skutočne prijímať Boha ako otca a Pannu Máriu ako svoju matku. Skutočná púť medžugorského pútnika sa začína až po príchode domov. Len keď sa vrátime domov, uvidíme, čo sme v Medžugorí prijali a aké ovocie sme si odniesli.

Zdroj: medjugorje-info.com

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

“Postite sa srdcom”: Pôst a dobré skutky (Slavko Barbarić OFM)