Jeho pokoj

V Medžugorí som sa naučil mať nový, živý vzťah k Eucharistii. Na náboženstve sme sa učili, že Eucharistia je telo a krv nášho Pána. Až tu v Medžugorií som hlboko prežil skutočnú prítomnosť Boha a Jeho pokoj. Veľmi sa mi páčila adorácia. Počas týchto dní som veľa rozmýšľal nad svojím budúcim kňazským povolaním. Rozmýšľal som o svojej minulosti, koľko chýb som urobil.

Chcem byť maličkým chlapcom, ktorý stojí pred Matkou Máriou a hovorí: „Mama, v  živote som urobil veľa chýb, ale chcem sa stať lepším. Pomôž mi, buď so mnou.”

Z Medžugoria si chcem odniesť pokoj srdca. Škola Panny Márie sa neskončí mojím odchodom z Medžugoria, chcem pokračovať. Chcem sa podeliť s pokojom môjho srdca so všetkými, ktorí ma čakajú doma.

Alexander

Foto: Foto Djani

Predchádzajúce

Modlitba ruženca

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú