Ježiš a Mária – svetlo pre našu rodinu

Nech je pochválený Ježiš a Mária! Sme mladý manželský pár z Lotyšska, z mesta Daugavpils. Chceme sa s vami podeliť, že rodinný život s Bohom sa pre nás stal veľkou milosťou a radosťou. Viete, naša rodina nie je akýmsi príkladom kresťanského manželstva pre druhých. Každý z nás má svoje nedostatky, ťažkosti a problémy, ktoré treba prekonávať. Panna Mária nám v tom veľmi pomáha. Ďakujeme Pánovi za všetky dary, ktoré sme dostali na pútiach do Medžugoria. Už pred manželstvom nás Pán pripravoval k rodinnému životu tak, že nás očisťoval a upevňoval vo viere.

Často som prichádzal k hrobu pátra Slávka Barbariča a stal sa mojím duchovným priateľom

image 2019-03-01 , 14.00.362Artur: Dôležitú úlohu v procese môjho očisťovania zohral mesiac, ktorý som strávil v Medžugorí, v spoločenstve Svetlo Máriino. V tom čase Boh dopustil, aby som prežíval v mojom živote prázdnotu a duševnú bolesť. Práve tento duchovný stav napomohol tomu, aby som sa priblížil k Panne Márii a Ježišovi. Pamätám si, ako som vystupoval na Križevac a Podbrdo, a všetko som zasväcoval Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Často som prichádzal k hrobu pátra Slávka Barbariča a stal sa mojím duchovným priateľom. Hneď po návrate z Medžugoria som sa s mojimi priateľmi a budúcou manželkou rozhodol zúčastniť semináru ticha, modlitby a pôstu na Ukrajine. Bolo to pre nás veľkou posilou. Po celom tom očisťovaní som objavil veľa krásy. Pred samotnou svadbou som sa bál: Vydržím všetky tie ťažkosti manželského života? Nevzdialim sa od Boha, ak si vyberiem manželstvo? Teraz môžem povedať, že som šťastný. Moja manželka a moji synovia sú pre mňa veľkou radosťou a útechou. Ak som pred svadbou prežíval akúsi prázdnotu, tak teraz sa cítim byť duchovne naplnený. Spomínam si na slová z Biblie, ktoré sa raz dotkli mojej duše: „Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola“ (Ž 127, 3).

Boh nenecháva v tme a prichádza nám na pomoc – posiela nám svoju Matku

35Inga: Pre mňa bolo obdobie chodenia s Arturom obdobím, keď sa moja viera menila z tradičnej na živú so živým Ježišom. S Ježišom, ktorý nie je len v kostole, ale aj v našom srdci, v našom živote a to každú minútu. Vďaka rodine môjho budúceho manžela a modlitbovej skupine našej farnosti som sa dozvedela o Medžugorí a začala som spoznávať Božiu lásku. Skrze spoločnú modlitbu ruženca, adorácie a púte do Aglony (pútnické miesto v Lotyšsku), cez Medžugorie a jednoducho cez každodenné rozhovory som zistila a pocítila na sebe, že život s Bohom a Pannou Máriou nie je vždy ľahký, ale je krásny. Doteraz ďakujem Bohu zato, že ma viedol touto cestou a za dar, ktorý pre mňa pripravil – môjho manžela. Veľkú úlohu v našom manželstve zohrala spoločná modlitba. Chodili sme spolu 4 roky a každý deň sme sa pomodlili aspoň desiatok ruženca. Keď sme boli v rôznych mestách, modlili sme sa cez telefón. Pred šiestimi rokmi nám Ježiš skrze ruky kňaza našej farnosti požehnal sviatosť manželstva. V deň našej svadby sme prisahali, že aj v radosti, aj v žiali budeme spolu. Dôležitým v našom sľube bolo to, že v centre našej rodiny bude vždy náš milujúci a milosrdný Boh. Boh na seba nenecháva dlho čakať. Len k nemu príďte s otvorenými rukami a srdcom, a on vás obdarí svojou radosťou a láskou. Len to prijímajte. Tak to bolo aj s nami. Za tých 6 rokov nás Boh obdaril toľkými milosťami! Avšak, naším najväčším pokladom sú naši traja synovia (Adrián, Emil a Damián), ktorých nám Boh vložil do rúk s veľkou nežnosťou a láskou a zveril nám ich jemné duše. My sme na to odpovedali tak, že sme v deň ich krstu sľúbili, že ich budeme vychovávať v láske a kresťanskej viere. Chápeme však, že v dnešnom svete, ktorý nám toho toľko ponúka, toľko nepotrebného, je ťažké obstáť. Je ťažké nezablúdiť a ostať príkladom pravdivej viery pre naše deti. Ani tu nás Boh nenecháva v tme a prichádza nám na pomoc – posiela nám svoju Matku. Aby si sa nepomýlil, aby si nepadol, počúvaj Pannu Máriu, ži podľa jej posolstiev, všetko sa upokojí. Ona nás vedie len jednou cestou – k svojmu Synovi.

Ako hovorí Panna Mária, prvá modlitbová skupina je naša rodina

V našej rodine sa snažíme žiť podľa posolstiev Panny Márie. Zvlášť pamätáme na 5 dôležitých prosieb – modlitbu ruženca, čítanie Božieho slova, pôst o chlebe a vode v stredu a piatok (čo robíme podľa našich možností), ak nemôžeme postiť o chlebe a vode, tak sa zriekneme niečoho malého. Ďalej sv. spoveď, časté chodenie na sv. omše, prijatie Eucharistie a adorácia.

image 2019-03-01 , 14.00.352V našej rodine je veľmi dôležitá spoločná modlitba. Aby sme neprepadli rutine prác a starostí, duša potrebuje malú prestávku a ticho, pri ktorom čerpáme silu a prosíme a odprosujeme Pána za naše chyby. Ako hovorí Panna Mária, prvá modlitbová skupina je naša rodina. Preto sa každý deň modlíme ruženec a zasväcujeme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Najsvätejšiemu Srdcu Ježiša. Raz do týždňa sa zúčastňujeme modlitbovej skupiny v našej farnosti a v prvú sobotu mesiaca ideme na púť ako veľká skupina. Veľmi dôležité sú pre nás aj medžugorské modlitbové stretnutia v Lotyšsku a Litve, cez ktoré sa obnovuje naša viera a hlboko nás to posilňuje. A samozrejme, veľkou udalosťou roka, ktorú netrpezlivo očakávame spolu s našimi deťmi je každoročná púť do Medžugoria. Je to požehnaný čas, pri ktorom nepozeráme na fyzické ťažkosti.

Vtedy si uvedomujeme, že to najdôležitejšie je naša duša, naše vzťahy s Bohom a s blížnymi. Keď ste v Medžugorí, veľmi jasne vidíte, na čom musíte ešte popracovať, čo na sebe zmeniť, komu sa treba ospravedlniť, s kým sa treba zmieriť. Zvlášť si uvedomíte, aké je dôležité žiť podľa posolstiev Panny Márie. Znamená to nežiť ich z prinútenia, ale prežívať ich z hĺbky svojho srdca. Zvlášť chcem zdôrazniť, akým požehnaním je púť v Medžugorí pre deti. Deti ožívajú, strácajú sa ich strachy a bez problémov sa prihovoria deťom z iných krajín. Všetko to nasvedčuje tomu, že deti cítia zvláštnu ochranu Božej Matky. Náš starší syn Adrián, ktorý má 5 rokov, bol už päťkrát v Medžugorí. Minulý rok sa ho dotkli zastavenia krížovej cesty, ktoré sú okolo sochy Zmŕtvychvstalého Ježiša. Všetkých zaradom tam privádzal. Zapamätal si názvy všetkých zastavení a vždy sa modlil pri zastavení, kde Ježiš zomrel. Ešte chcem spomenúť, že jeho obľúbenou modlitbou je korunka k Božiemu milosrdenstvu. V Medžugorí sa Boh zvláštnym spôsobom skrze Pannu Máriu dotýka našich sŕdc, ktoré sú odkryté pre jeho lásku a tiež k tým najmenším. Veľmi vám odporúčam, aby ste sem privádzali svoje deti. Ukážte im toto miesto, na ktorom je hlavným jazykom láska. Keď sa odtiaľ vrátite, všetko budete chcieť robiť s láskou k druhým. Všetky, aj tie najmenšie povinnosti, budete vykonávať s veľkou zodpovednosťou a s láskou k Ježišovi.

Inga a Artur, Lotyšsko

 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

Svetlo Máriino. Marec 2019