Ježiš – Kráľ pokoja (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Obsah Máriiných posolstiev sa nám na prvý pohľad môže zdať úplne rovnaký. Ale materinské slovo nás vždy sýti a povzbudzuje novým spôsobom. Ako voda, ktorá je toľké storočia rovnaká, ale vždy znovu sýti a udržuje pri živote toľké pokolenia. Tieto Vianoce, ako aj všetky predošlé, Mária k nám prichádza s dieťaťom Ježišom – Kráľom pokoja, ako prišla aj v prvý deň zjavení, o čom nám svedčia vizionári. Daruje mám Ježiša a vedie nás k Ježišovi.

Pripomeňme si jej slová, ktorými nás povzbudzovala v uplynulých rokoch svojich zjavení: „Drahé deti, bez modlitby niet pokoja. Pozývam vás, aby ste svojím pokojom pomohli druhým, aby videli a začali hľadať pokoj. Prinášam vám pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. Nech pokoj zavládne v celom svete, ktorý je nepokojný a túži po pokoji. Vzdialenosť od Boha je plodom nepokoja vo vašich srdciach. Boh je iba pokoj, preto sa mu priblížte cez vašu osobnú modlitbu, a potom žite pokoj vo vašich srdciach, a tak bude pokoj ako rieka z vášho srdca vytekať do celého sveta. Nemôžete, deti moje, uskutočniť pokoj, ak nie ste v pokoji s Ježišom. Preto vás pozývam k spovedi, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom. Niet pokoja, deti moje, kde sa nemodlí a niet lásky tam, kde niet viery. Ježiš je Kráľ pokoja a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte.“

Daruj sebe a svojej duši moment, v ktorom každý deň pri modlitbe stretneš Ježiša – Kráľa pokoja, ktorý jediný môže dať pokoj…

Vierou a modlitbou môžeme vstúpiť do oázy pokoja, kráčať za Pánovými slovami a zažiť istotu a pokoj srdca. Pokojné srdce je ako hladina jazera, ktorá odráža okolie a tvoju tvár. Ak rozvíriš hladinu, tvoju tvár nie je vidieť a je zohavená. Taká je aj tvoja každodennosť. Ak si schopný sa do nej zahľadieť, tak vidíš všetko jasno a vieš, kam máš ísť. Ale ak tvoje srdce rozrušia neúspechy, nespravodlivé kritiky, bolesť, priveľa práce, únava, nové výzvy, nepríjemné stretnutia, ťažké prekážky, rozhorčí ťa podráždenosť, strach a úzkosť, tvoja duša je priepasťou, z ktorej vychádza všetko zlo. Rozbúrené srdce sa stáva nebezpečenstvom, v ktorom môžeš potopiť život. Keď sa apoštoli ocitli v búrke, prosili Ježiša, aby ich zachránil, pretože vlny presahovali loďku, v ktorej sa plavili. A Ježiš prikázal moru a vetru, aby utíchli a nastal pokoj a ticho.

Byť pokojný znamená vyjsť z úzkostí ale aj z prílišnej radosti, utiahnuť sa do svojej duše a načúvať, či vzlyká hľadajúc svetlo Kristovho rána. Čokoľvek prežívaš na tomto svete, je krátkodobé. Radosť ako aj starosti rýchlo skončia. O zdravie môžeme prísť tak rýchlo, ako byť uzdravený z choroby. Pokoj srdca získaš, keď pozeráš ponad múr nešťastí a nevôle, ponad múr prílišných radostí a uspokojení.

„Ježiš je Kráľ pokoja a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte“

Preto počas svojho dňa vytvor oázu pokoja, v ktorej stretneš Ježiša – Kráľa pokoja. Naša duša žije z Božieho slova opierajúc sa na bezpečnú Božiu prítomnosť. Duša v modlitbe oddychuje. Urob pre seba niečo pekné, daruj sebe a svojej duši moment, v ktorom každý deň pri modlitbe stretneš Ježiša – Kráľa pokoja, ktorý jediný môže dať pokoj.

Modlitba

Mária, Kráľovná pokoja, k tebe volám a utiekam sa k tvojmu príhovoru, pretože si Matka pokoja, pretože nám daruješ Ježiša a vedieš nás k Ježišovi. Ty, ktorá si prešla našimi pozemskými cestami a zakúsila si všetky utrpenia, bolesti a strachy, ale zachovala si si vo svojom srdci pokojnú dôveru v Pána. Vypros nám odvahu odovzdať sa do rúk a vôle Boha, ktorá je našim pokojom. Ďakujeme ti, že nás neopúšťaš aj napriek našim zriekaniam sa a únave. Tebe zverujeme naše rodiny, naše srdcia a všetky národy, ktoré žijú ďaleko od pokoja, ktorý daruje Boh. Tebe zverujeme všetky územia, na ktorých je vojna, všetkých, ktorí vo svojich srdciach nesú nepokoj, neodpustenie a nenávisť. Vypros nám všetkým milosť zmierenia sa s Bohom, medzi nami navzájom a so sebou samými. Amen.

Foto: Radiopostaja Mir Medjugorje

Predchádzajúce

Prinášajte pokoj (Terézia Gažiová)

Ďalej

Stretnutie Mons. Henryka Hosera s pútnikmi z Ukrajiny