Kardinál Joseph Ratzinger o pôste (Slavko Barbarić OFM)

Známy taliansky spisovateľ Vittorio Messori sa rozprával s vtedajším kardinálom Josephom Ratzingerom, prefektom Kongregácie pre náuku viery, a tento rozhovor bol uverejnený v knihe. Uvádzam tu otázky a odpovede, ktoré sa vzťahujú na pôst.

Vittorio Messori: Zjavenia môžu byť pravdivé alebo nepravdivé a „posolstvá z Máriiných zjavení“ sú práve preto problematické, lebo očividne odporujú niektorým „po- koncilovým postojom“…

Kardinál Ratzinger prerušuje otázku a hovorí: „Chcel by som vyhlásiť, že sa mi nepáčia pojmy pred- a po- koncilový. Ak by sme ich prevzali, znamenalo by to, že sme prijali nejaký zlom v dejinách Cirkvi. V „zjaveniach“ sa zdôrazňuje telo (znamenie kríža, svätená voda, pozvanie k pôstu), ale to všetko je v úplnej zhode s Druhým vatikánskym koncilom, pretože sa zdôrazňuje jednota človeka, a tým vtelenie Ducha do tela.“

V. M.: Pôst, ktorý ste práve spomenuli, je v strede pozornosti mnohých zjavení?

Kardinál Ratzinger: „Postiť sa znamená prijať podstatnú formu kresťanského života. Treba objaviť aj telesnú formu viery: zdržiavanie sa jedla je jednou z tých foriem. Sexualita a výživa patria k základným prvkom ľudskej telesnosti: A panenstvo sa čoraz menej chápe v rovnakom čase ako pôst. A všetko má rovnaký koreň: súčasné zatemňovanie eschatologického napätia, to znamená nedostatok očakávania večného života, ktoré je podstatné pre kresťanskú vieru. Panenstvo a dočasné zriekanie sa potravy svedčia o tom, že nás očakáva večný život, ktorý je už medzi nami, „lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“ (porov. 1 Kor 7, 31). Bez panenstva a bez pôstu Cirkev už nie je Cirkvou, lebo sa prispôsobuje svetu. Preto by sme si mali vziať za príklad bratov z východných Cirkví, ktorí sú ešte aj dnes veľkými učiteľmi pravej kresťanskej askézy.“

V. M.: Vaša Eminencia, ak „telesné prejavy“ viery medzi nami katolíkmi miznú (hoci možno medzi nejakými elitnými skupinami ešte žijú), potom príčinou toho bol aj postoj inštitucionálnej Cirkvi: z Ríma prichádzali pokyny v po- koncilových rokoch, ktoré zmierňovali piatkový pôst, nočné bdenie, čas pôstu, advent a iné „zvláštne obdobia“?

Kardinál Ratzinger: „To je pravda, ale úmysel bol dobrý. Išlo o to, aby sa uniklo pochybnosti legalizácie, ako aj nebezpečenstvu, že sa viera obmedzí na vonkajšie praktizovanie. Jedno je jasné: pôst, odriekanie a iné ,skutky pokánia ́ musia zostať aj naďalej na osobnej zodpovednosti jednotlivcov. Dôležité je však vrátiť sa k spoločným formám cirkevnej kajúcnosti. Okrem toho musíme práve v tomto svete, v ktorom veľa ľudí zomiera od hladu, s láskou podať viditeľné a spoločné svedectvo slobodného odriekania sa potravy.“

Predchádzajúce

5 rokov nepretržitej modlitby ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov a pokoj v celom svete

Ďalej

Vydávajte svedectvo žijúc lásku (Terézia Gažiová)