Kňazi v „škole Panny Márie“ (Fotogaleria)

Seminár pre kňazov patrí medzi najkrajšie udalosti v Medžugorí a tento rok sa konal už 21. ročník. Zúčastnilo sa ho 304 kňazov a seminaristov z 24 krajín.

Prednášky viedol páter Marinko Šakota, správca farnosti Medžugorie a páter Damir Pavič, ktorý svoje kňazstvo nanovo odkryl a zamiloval si ho na príhovor Panny Márie v Medžugorí.

Kňazi a seminaristi strávili týždeň v „škole Panny Márie“. Spolu s Matkou milosrdenstva, cez čítanie Svätého písma, cez skúsenosti prednášateľov, myšlienky pátra Slavka a spoločnú modlitbu rozjímali nad Božím milosrdenstvom. Okrem prednášok sa kňazi každý večer zúčastňovali modlitbového večerného programu; v štvrtok ráno sme sa spoločne modlili ruženec na hore Podbrdo a v piatok sme rozjímali nad Ježišovým umučením a láskou počas krížovej cesty na hore Križevac. V posledný deň semináru sa účastníci spoločne modlili pri hrobe pátra Slavka Barbariča. Práve on v roku 1996 položil základy seminára pre kňazov v Medžugorí.

„V tieto dni sme spoločne kráčali s Ježišom a Máriou, a často aj s pátrom Slavkom. On založil tento seminár a viedol prvé semináre. Preto sme sa chceli započúvať do jeho myšlienok a odkryť jeho skúsenosť…“ – povedal na záverečnej sv. omši páter Marinko. Mnohí, ktorí poznali pátra Slavka svedčia o tom, že on svojimi slovami a životom odkrýval skutočné povolanie kňaza. Svoje kňazstvo vo svetle evanjelia chápal ako slúženie. Často opakoval, že kňaz je tu nie pre seba, ale pre druhých. Práve v slúžení páter Slavko odkrýval pravé šťastie a zmysel svojho života. Tu sú niektoré jeho myšlienky:

„Nečakaj, že všetko bude vždy dobré a ľahké, pretože tak nikdy nebude. Ale dobre sa vyzbroj láskou a dôverou – a neboj sa.“

„Kňaz je ten, ktorý musí prísť tam, kde nie je všetko v poriadku, kde je život v ohrození, kde sú vzťahy medzi ľuďmi narušené.“

„Všetko, čo robíš pre druhých, nerob preto, aby ťa milovali, vážili si ťa, všímali, pretože ľudia si nie vždy vážia a všímnú. Ale všetko, čo robíš rob z lásky k ľuďom.“

„Ďakuj a nečakaj, aby ti ďakovali.“

„Najviac pozornosti venuj tým, o ktorých si myslíš, že nehľadajú Boha. Práve on najviac potrebuje Boha. Boha najviac potrebujú tí, ktorí padajú najnižšie.“

Úprimne ďakujeme všetkým Medžugorským farníkom, ktorí bezplatne prijali kňazov do svojich domovov a všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie seminára, slúžili a pomáhali duchovne alebo prakticky.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júl 2016

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.júla 2016