Kňazi v „škole Panny Márie“

– tieto slová, ktorými vzkriesený Ježiš pozdravil svojich učeníkov sa stali témou 20. Medzinárodného seminára pre kňazov. V čase od 6. do 7. júla sa Medžugorie stalo domovom a miestom duchovnej obnovy pre 400 kňazov, a seminaristov z 23. krajín.

Seminár viedol otec Ivan Mandurič SJ. Narodil sa neďaleko od Medžugoria v meste Posušie v rodine s desiatimi deťmi. Povolaním je architektom. Niekoľko rokov aktívne strávil vo občianskej vojne v bývalej Juhoslávii,  pracoval v štátnej správe aj súkromnom sektore. Napriek tomu v duši stále pociťoval smäd po niečom väčšom, čím bolo pozvanie k službe Bohu. Vo veku 37 rokov vstúpil do rádu Spoločnosti Ježišovej. Za kňaza bol vysvätený v r. 2009. V súčasnosti otec Ivan slúži v bazilike Srdca Ježišovho v Záhrebe a aktívne napomáha formácii mládeže.

Kňazi strávili 6 dní v „škole Panny Márie“. Každú prednášku otec Ivan začínal a končil  spontánnou modlitbou,  modlitbou srdcom. Na týchto duchovných cvičeniach kňazi spoločne rozmýšľali o tom, kto je to kňaz, o hľadaní a rozpoznaní Božej vôle v každodennom živote, o spytovaní svedomia alebo „ťažkostiach“, s ktorými sa kňaz môže stretnúť vo svojom povolaní. Kňazi mali možnosť rozjímať  nad  Božím slovom, nad témami prednášok v tichu alebo pri tichej adorácii. Tak ako každý rok aj tento rok kňazi spoločne vystupovali na hory Podbrdo a Križevac. Okrem toho si mohli účastníci seminára prakticky vyskúšať jednu z ignaciánskych meditácii. Témou bola Božia láska s cieľom modlitby za dar lásky.

Pri zdieľaní kňazov o ich pocitoch zo seminára sa všetci zhodli v tom, že cez slová a srdce, no hlavne vďaka svedectvu otca Ivana Manduriča, Pán s novou silou zapálil plamienok svojej lásky v ich srdciach. Ako povedal jeden poľský kňaz, prednášajúci  hovoril tak jednoducho, ľudsky a zo srdca, že dokázal znovu zapáliť aj jeho samého, napriek  vysokému veku. A tento Boží oheň bude teraz horieť z lásky k iným.

Viac svedectiev od účastníkov seminára nájdete v augustovom čísle časopisu Svetlo Máriino.

 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júla 2015

Ďalej

Rodina – začiatok lepšieho sveta