Korona vírus (COVID-19) je potvrdený aj v Medžugorí

Milí priatelia!

         V plnom znení vám ponúkame oficiálne vyjadrenie provinciála Hercegovinskej františkánskej provincie pátra Miljenka Šteka o situácii koronavírusu v Medžugorskej farnosti.

 MATKINA DEDINA (MAJČINO SELO)

          Po potvrdení, že tri rehoľné sestry pracujúce v Matkinej dedine (Majčino selo) a žijúce v kláštore v Miletine, boli pozitívne na koronavírus, riaditeľ okamžite informoval (ústne aj písomne) Hygienicko-epidemiologické oddelenie v Čitluku. V spolupráci s epidemiológmi boli prijaté potrebné predpísané opatrenia.

FRANTIŠKÁNI SLÚŽIACI VO FARNOSTI MEDŽUGORIE

            Františkán, ktorý je špirituálom rehoľných sestier v Miletine a ešte jeden spovedník v Medžugorí boli pozitívne testovaní na koronavírus.

            V súlade s predpismi epidemiológov všetci, ktorí musia byť v izolácii, sú o tom poučení a prísne ju dodržiavajú. Chorí sú pod dohľadom zdravotníckeho personálu. Všetky postupy sú koordinované a konzultované s civilnými orgánmi a zdravotníckym personálom.

            Hercegovinská františkánska provincia po  dohode s Apoštolským vizitátorom zabezpečí pastoračnú starostlivosť o farníkov a všetko, čo bude potrebné na fungovanie v týchto podmienkach. Farníci nech telefonicky kontaktujú farský úrad vo všetkých svojich pastoračných potrebách.

           Toto sú dôveryhodné a potvrdené informácie. Všetkých prosíme, aby sa zodpovedne riadili pokynmi civilných orgánov  a nespôsobovali zbytočnú paniku. Františkánom, rehoľným sestrám a chorým prajeme uzdravenie a v modlitbách ich odovzdávame Kráľovnej pokoja.

 

 

Pokoj a dobro!

Mostar/Medžugorie, 29. marca 2020

Páter Miljenko Šteko 

provinciál

Predchádzajúce

Médiami prebehla správa

Ďalej

Túžim byť Máriiným apoštolom