Krásny dôkaz Božej blízkosti v mojom živote (Uzdravenie z môjho nefunkčného menštruačného cyklu)

V istom období môjho života, keď som mala 22 rokov, som v dôsledku ťažších životných situácií a v dôsledku prílišného úbytku hmotnosti stratila svoj pravidelný, prirodzený menštruačný cyklus. Nikdy som s tým nemala problémy. Vždy mi fungoval, ako hodinky. Nikdy som nebrala antikoncepciu, ani iné hormonálne lieky. Vyhľadala som lekársku pomoc a začala som chodiť k lekárovi, ako na klavír. Pani doktorka povedala, že moja momentálna situácia je podobná žene, ktorá je v prechode. Avšak ja som svojím vekom bola od prechodu ešte veľmi ďaleko. Pani doktorka nevedela, či sa nám niekedy podarí naštartovať môj prirodzený cyklus, pretože išlo o veľmi komplikovanú liečbu a každý ženský organizmus na ňu reaguje inak. V čase keď som ju navštívila prvýkrát, som bola už 5 mesiacov bez menštruácie. Nastavila mi hormonálnu liečbu a tak som takmer rok užívala tabletky.

V dôsledku pravidelného užívania liekov, som menštruáciu dostávala. Potom sme lieky na nejaký čas vysadili, ale cyklus sa nedostavil. Zmenila som lekárku a po určitej prestávke som znovu nabehla na hormonálnu liečbu, ktorá trvala rok. Menštruáciu som síce dostávala, ale len za podpory liekov. V auguste 2017 som už bola veľmi unavená z neustálej návštevy lekára a z neustáleho napchávania sa liekmi, a tak som lieky prestala užívať. Snažím sa žiť čo najviac s Pánom Ježišom a veľa času venujem modlitbe. Najmä modlitbe sv. ruženca, každodennému prijímaniu Eucharistie a službe blížnym. Mojou prvou návštevou v Medžugorí v septembri 2016 mi Panna Mária darovala veľkú milosť – dar živej viery. Verím, že mi ho vyprosila aj moja mamka so starkou svojimi modlitbami a pôstami.

Odvtedy sa môj život radikálne a rapídne začal meniť. Vylúčila som všetko svetské – sociálne siete, hudbu, nákupy, neustále sa venovanie sebe samej. Panna Mária ma priviedla bližšie k Pánovi Ježišovi a dnes slúžim v chráme lektorskou službou, upratovaním, ale aj malými službami lásky blížnemu. Veľmi ma začala zaujímať duchovná literatúra a rada si čítam a vzdelávam sa v tejto oblasti. Čítam knihy od Márie Valtorty a knihy od veľkých horlivých Mariánskych ctiteľov. Nezaujímajú ma žiadne svetské veci – nechodím do kina, do divadla, na koncerty, večierky či zábavy. Mám rada svoj pokoj, ticho, kľud a priestor, keď môžem byť viac v spoločnosti Panny Márie a nášho Pána Ježiša. Samozrejme, že nie je vždy ľahko, ale od toho septembra neviem čo je to smútok, nuda, či nejaká menšia depresia. Ďakujem Panne Márii, že mi dennodenne vyprosuje obrovské milosti. Rada a pravidelne navštevujem Duchovné obnovy pátra Ivana Barusa v Marianke. Páter Ivan patrí medzi kňazov, ktorí veľmi obohatili môj duchovný život. Mám rada Marianku, pretože je to Mariánske pútnické miesto a ako aj v Medžugorí a na iných miestach, kde sa určitým spôsobom prejavila blízkosť Panny Márie, tam veľmi cítiť jej prítomnosť a zvláštny pokoj. Okrem iného verím a tiež to vidím, že páter patrí k horlivým ctiteľom Panny Márie. Musí sa veľa modliť svätý ruženec, pretože Panna Mária ho obdarila svojimi darmi a síce hlbokou pokorou a úctou k Pánovi Ježišovi – svojmu Synovi. Okrem iného mať čisté a pokorné srdce znamená – väčšiu otvorenosť na pôsobenie Ducha Svätého a obrovský dar múdrosti, ktorý dostanú tí, ktorí sa utiekajú k najmilšej a najpokornejšej služobnici.

Situácia s mojou menštruáciou ma trápila a unavovala. Raz som pri modlitbe povedala Pánovi Ježišovi: Pane Ježišu, ty poznáš moje túžby. Ty vieš, že by som chcela mať rodinu a deti. Pane môj, ale ak to ty nechceš, potom prijímam všetko, čo ty chceš. Pretože ja chcem plniť v prvom rade tvoju vôľu a chcem ísť tam a robiť to, čo chceš ty. Pretože viem, že to bude pre mňa to najlepšie a že ty máš tie najlepšie plány. Dôverujem ti môj Pane!

V decembri 2017 som sa zúčastnila duchovnej obnovy pátra Ivana v Marianke. V tom čase som už 4 mesiace nebrala hormonálne lieky a bola som ako zvyčajne bez akejkoľvek známky menštruácie. Počas modlitieb za uzdravenie duše a tela pred naším sviatostným Pánom Ježišom som ho z celého srdca poprosila, aby ma uzdravil z môjho zdravotného problému. Medzičasom som na to aj zabudla, pretože som sa na to nesústredila. O týždeň neskôr na 2. adventnú nedeľu som bola obdarovaná veľkým a milým Vianočným darom. Po uplynutí takmer 3 rokov som dostala svoj prirodzený cyklus. Pán Ježiš odpovedal na moje volanie a verím, že to on sám ma uzdravil. Z radosti, ktorá ma naplnila budem ešte veľmi dlho čerpať. Žiadna iná ľudská láska nás nemôže naplniť tak, ako láska Božia.

Chválim Pána za jeho dobrotu, za jeho blízkosť v mojom živote a za jeho starostlivosť. Povzbudzujem všetkých, aby sme mali otvorené srdcia, aby sme sa nedali zlákať a zahltiť hlukom a prílišným rýchlim tempom tejto doby, aby sme venovali svoj čas na zblíženie sa s Pánom Ježišom, aby sme mu venovali modlitby, malé obety a skutky lásky, aby sme mu vytvorili vo svojom živote priestor a boli vnímavý na jeho hlas.

Panna Mária, Matka moja, ďakujem ti za všetky milosti, ktoré si mi vyprosila a ktoré mi neustále vyprosuješ. Prosím ťa, pomôž mi vytrvať na mojej ceste viery. Nedovoľ, aby ma ktokoľvek alebo čokoľvek odlúčilo od lásky tvojho Syna. Daruj mi otvorené a vnímavé srdce, aby som vždy začula Boží hlas a aby som vždy nasledovala Pánovu vôľu. Nedovoľ, aby mi kedykoľvek v mojom živote pýcha a diabol zahmlili môj zrak a aby som vždy dokázala správne rozlišovať všetky moje životné situácie. Panna Mária, prosím ťa vypros mi pokorné a jednoduché srdce. Pomôž mi, aby bolo naplnené láskou, aby cez moju dušu mohlo prenikať svetlo Ducha Svätého ku všetkým tým, ktorých stretnem. Nedovoľ, aby som kedykoľvek zradila Pánovu lásku a daruj mi srdce plné vďaky.

Matka moja, prosím ťa, chyť ma za ruku a preveď ma mojím životom k večnému šťastiu, k môjmu Nebeskému Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi!

Amen.

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus!

Anička, Slovensko

Predchádzajúce

25.Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín…

Ďalej

Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre Slovensko (Fotogaléria)