Krížová cesta na deň pôstu II (Slavko Barbarić OFM)

Tretie zastavenie: Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ďakujem ti, Ježišu, lebo viem, že si dobrovoľne a s láskou prijal kríž, ale si fyzicky už natoľko zoslabol, že si pod ním padol. Nehneval si sa na tých, čo ti dali kríž na plecia, ani si im nevyčítal svoj pád, ale prijal si tento okamih s láskou k nám: aby sme mohli vstať, keď padneme, aby sme nezostali pod krížom, keď nás pritlačí na zem, aby sme neodsudzovali tých, čo sa tešia nášmu pádu. Vďaka ti.

V tento deň pôstu a modlitby daj mi milosť, aby som vstal vedomý svojich pádov a svojho správania pri pádoch.

Daj mi milosť, aby som pochopil, že preto som tak často a ľahko padal, lebo som sa dosť nemodlil a nepostil, zostal som bez vnútornej sily, a aby som sa dnes znova rozhodol pre pôst a modlitbu.

Obetujem ti všetky situácie, keď som padal strácajúc lásku, vieru, nádej, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, milosrdenstvo, ako aj všetky následky týchto pádov vo svojom srdci, ktoré mi bránia vstať a ísť za tebou. Obetujem ti aj tých, ktorých som obviňoval vo svojich pádoch, ako aj celú zatrpknutosť, ktorá sa proti nim nahromadila v mojom srdci. Daj, Pane, aby som silou pôstu a modlitby vstal a nasledoval ťa.

Svoj pôst a modlitbu obetujem aj za všetkých, ktorí padali preto, že som nebol silný, a na ktorých som zvaľoval vinu pre svoju zlosť a hriešnosť. Daj im milosť, aby vstali, odpustili mi, aby sme v pokoji a jednote vzájomne niesli svoje bremená, aby sme vstali po pádoch a s tebou pokračovali po tvojich cestách.

(Obetuj Pánovi svoju situáciu, svoje pády, tých, pre ktorých si padol a ktorí zapríčinili tvoje pády, ale aj s vďačnosťou spomeň tých, čo ti pomohli vstať a ktorým si ty pomohol vstať.)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

 

Jak trúchlila a kvílila,

keď na kríži uvidela

muky Syna milého.

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

 

Svet_Marii_03_2019ua6Štvrté zastavenie: Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš a Mária, Syn a matka, stretli ste sa na krížovej ceste. Vaše čisté, dobré a pokorné srdcia, ktoré nikdy neboli poškvrnené zlom, hriechom, pýchou, sebectvom, ešte väčšmi zasiahlo utrpenie a žalosť. Stretnutie bolo plné lásky, nádeje, viery, porozumenia, súcitu. Stretnutie, pri ktorom si ďalej niesol kríž, a nebol odvolaný rozsudok smrti, a predsa bolo stretnutím útechy, povzbudenia, opätovného odovzdania sa Otcovej vôli aj pripravenosti celkom ju splniť. Vďaka ti, Ježišu, za stretnutie s Máriou! Vďaka ti, Mária, za stretnutie s Ježišom!

V tento deň pôstu a modlitby myslím na stretnutia v rodinnom kruhu so svojimi rodičmi, bratmi, sestrami, deťmi, mužom, ženou, nevestou, svokrou a inými príbuznými. Ďakujem za všetky pekné a dobré stretnutia, ale obetujem ti aj všetky tie, ktorými ma iní obťažovali, a ktorými som ja obťažoval iných. Obetujem svoj pôst a modlitbu za vyliečenie rán, ktoré spôsobila naša pýcha, sebectvo, netrpezlivosť, neschopnosť odpúšťať, nedostatok lásky a vzájomnej otvorenosti. Nech sa pôstom a modlitbou naše srdcia uspôsobia pre lásku a odpúšťanie, milosrdenstvo a pochopenie, poslušnosť a úctu. Obetujem svoj pôst a modlitbu aj za všetkých, ktorých srdcia uviazli v materiálnych veciach, zotročené alkoholom, drogami, neverou, neposlušnosťou. Nech do všetkých rodín zavíta pokoj.

(Teraz v tichosti obetuj Pánovi svojich rodičov a iných z rodiny; poďakuj, modli sa, odpusť a hľadaj silu na odpustenie!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

 

Ktože by s ňou nezaplakal,

ktože by sa nenaľakal,

vidiac Matku skľúčenú?

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

 

Svet_Marii_03_2019ua7Piate zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

S vďačnosťou si, Ježišu, dal svoj kríž Šimonovi a on ho chvíľu niesol. Aké je príjemné, keď sa nájde ktosi, kto chce pomôcť, vziať kríž! Ty si prišiel pomôcť všetkým a teraz prijímaš pomoc od Šimona. Vďaka ti, Ježišu! Vďaka ti, Šimon, za dobrý skutok môjmu Spasiteľovi!

Dnes ti, Ježišu, obetujem svoj pôst a modlitbu, aby si mi očistil srdce od sebectva, pýchy, chamtivosti, lakomstva a od všetkého, čo mi prekáža, aby som bol pripravený nosiť kríže iných, a čo mi prekáža, aby som dovolil iným pomáhať mi.

Zahoj rany v srdciach tých, čo odo mňa očakávali pomoc, a ja som si ich nevšimol, lebo som bol zotročený sebou, materiálnymi vecami, honbou za pôžitkami a ľahkým životom, bez vôle obetovať sa. Modlím sa a postím za všetkých bohatých, aby pomohli chudobným, za všetkých zdravých, aby pomohli chorým, za všetkých mladých, aby pomáhali starým. Pôstom a modlitbou očisti moje srdce i srdcia všetkých ľudí, aby boli citlivé k potrebám iných a odvážne pomôcť im. Buď požehnaný vo všetkých, ktorí mi doteraz pomáhali a ktorým som ja mohol pomôcť.

(V tichosti obetuj Pánovi všetkých, ktorí zostali zranení, lebo si im nepomohol. Urob konkrétne rozhodnutia a modli sa, aby si ich mohol splniť!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

 

Ktože by ju neľutoval,

keď by ju tak pozoroval

so Synáčkom strápenú?

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

 

Svet_Marii_03_2019ua3Šieste zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Tvoja tvár je krvavá a opľuvaná. Ľudia znetvorili tvoju božskú tvár a ponížili ťa, lebo ich zotročilo zlo a hriech. Veronika sa odvážila prekonať strach i ohľady a utrela ti tvár.  Z vďačnosti si jej nechal otlačený obraz svojej tváre. Vďaka ti, Ježišu.

Ježišu, dnes ti obetujem svoj pôst a modlitbu, aby si ma očistil od každého zla a všetkých zlozvykov, aby sa moja tvár rozjasnila radosťou a pokojom, láskou a nádejou, aby sa na mojej tvári dala spoznať tvoja tvár a v mojich slovách tvoje slová, v mojom pokoji tvoj pokoj. Nech sa vďaka pôstu a modlitbe sa stratia vrásky z mojej tváre, ktoré vznikli preto, že moje srdce nie je slobodné a tvár vyjadrovala moju roztrpčenosť, hnev, zlosť, napätie, nervozitu, agresivitu a nespokojnosť, nenásytnosť a túžbu po pôžitkoch. Nech vďaka pôstu a modlitbe vojde do každého srdca dobrá nálada a pokoj, láska a milosrdenstvo a nech všetci dosiahnu pokoj.

Dnes obetujem pôst a modlitbu za všetkých, čo nadávajú, za bohorúhačov, aby sa im srdce naplnilo dobrom, jemnými slovami, modlitbou a tvojou chválou.

Obetujem ti tento pôst a modlitbu za milosť dobrej spovede, aby každé stretnutie pri spovedi bolo stretnutím s tebou, v ktorom ja i všetci, ktorí sa vyspovedajú, zažiaria novým jasom vychádzajúcim z teba. Prosím ťa aj za spovedníkov, aby boli podávanou rukou tvojho milosrdenstva!

(Mlčky obetuj Pánovi všetko, čím si zraňoval a možno ešte zraňuješ seba, ako aj všetkých, čo svojím správaním sa zraňujú iných, lebo zabúdajú, že súčasne spôsobujú bolesť aj Ježišovi.)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

 

Pre hriech ľudu bezbožného

vidí Syna mučeného,

krv sa leje z jeho žíl.

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

 

Siedme zastavenie: Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Druhý pád bol ťažší než prvý. Tvoje fyzické sily sú už na konci. Si unavený. Ťažšie bolo vstať a pokračovať v ceste s krížom. Ty si vstal silou svojej vôle a lásky, ktorá ťa podnietila, aby si sa za nás obetoval ako Baránok Boží, ako Boží sluha, ktorý nás svojimi ranami a sinkami lieči a vykupuje. Mal si silu vstať, lebo si sa modlil a postil. Vďaka ti.

V tento deň pôstu a modlitby obetujem ti  všetky svoje slabosti a pády, aby si mi odpustil opätovné poklesky, nedodržiavanie sľubov, že už nepadnem, všetky moje telesné, duševné i duchovné únavy. Daj mi silu, aby som vstal a nasledoval ťa.

Prosím za všetkých, čo znova padli a stratili vieru, lásku, nádej, dôveru a vôľu vstať. Pomôž im silou pôstu a modlitby, aby s otvoreným srdcom prijali tvoju pomoc a s novou silou i rozhodnosťou vstali a nasledovali teba, svojho Pána.

V tento deň pôstu a modlitby ti zvlášť obetujem všetkých, ktorí sú dnes v nebezpečenstve, že v utrpení a v ťažkostiach sa rozhodnú proti počatému životu, sú v pokušení zabiť ho. Daj im silou pôstu a modlitby svetlo viery, aby si zamilovali nenarodený život a rozhodli sa preň. A všetkým, ktorí spáchali zločin proti nenarodenému dieťaťu, daj silou pôstu a modlitby svetlo viery, aby si zamilovali nenarodený život a rozhodli sa preň. A všetkým, ktorí spáchali zločin proti nenarodenému dieťaťu, daj silou pôstu a modlitby milosť pokánia a obrátenia, aby odteraz slúžili životu. Preto tento deň pôstu a modlitby obetujem za všetky tehotné matky, otcov nenarodených detí, ich rodiny, za lekárov a tých, čo radia tehotným v ich ťažkostiach: nech si ctia život a nech ho strážia.

(Obetuj Pánovi svoju osobnú situáciu aj všetkých, ktorých poznáš a vieš o nich, že sú vyčerpaní alebo zabili nevinné dieťa, a modli sa za nich!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

 

Vidí, ako Syn milený

dokonáva opustený,

dušu Bohu poručil.

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

 

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Marec 2019

Ďalej

Zrodíte sa pre nový život (Terézia Gažiová)