Krížová cesta na deň pôstu IV (Slavko Barbarić OFM)

Jedenáste zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Blíži sa koniec tvojho umučenia, ale máš pred sebou ešte najťažšie okamihy. Rozsudok znel: smrť na kríži – preto nasledovalo ukrižovanie. Ani jedno srdce nikdy neprecíti celú bolesť, ktorú si pretrpel, keď ti vojaci ostrými klincami pribíjali ruky a nohy na drevo kríža. Aj tento strašný okamih si s láskou obetoval za nás všetkých, za celý svet, aby Otec silou tvojho utrpenia oslobodil svet od násilia a zabíjania, a tým si sa stotožnil so všetkými obeťami násilia na tomto svete. Aj ten ťažký okamih si využil, aby si znova s láskou obetoval svoj život za nás. Vďaka ti, môj Ježišu, ukrižovaný Spasiteľ. Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za všetkých surovcov a násilníkov, ktorí svoj stav, moc aj peniaze zneužívajú a iných pribíjajú na rôzne kríže, aby museli trpieť, prežívať rozhorčenie a nenávisť, pre ktoré sú schopní pomstiť sa a odplácať zlo zlom. Modlím sa a postím za všetkých násilníkov, aby spoznali svoj hriech a hriešne správanie, za všetkých, ktorí svojím správaním podnecovali a podnecujú spory v rodinách, v Cirkvi a vo svete, za všetkých, ktorí rozpútavali vojny a vojnové pustošenia, za všetkých, ktorí voči deťom, chorým, chudobným, nevinným a nevládnym páchajú násilie. Daj im milosť, aby si priznali svoje násilnosti, aby sa obrátili k tebe, Bohu pokoja, lásky a odpúšťania, a nech sa stanú tvorcami pokoja.

Obetujem tento deň pôstu a modlitby aj za všetky obete rodinného násilia, ako aj násilia v Cirkvi a vo svete, aby odpustili a podali ruku na zmierenie všetkým, čo im akokoľvek spôsobili zlo.

Nech sa zastavia údery nenávisti, závisti, žiarlivosti, škodoradosti, ktorými tak ľahko iných pribíjame na kríž!

Nech sa zastaví závisť, pýcha, zlosť, lenivosť a každé iné zlo.

Silou svojho Ducha miernosti a pokoja zastav, Ježišu, všetky druhy násilia, aby tvoje kráľovstvo lásky a pokoja došlo k všetkým ľuďom.

Zastav každé vojnové vyčíňanie, nech zaniknú vojny, nech k všetkým ľuďom dôjde tvoje kráľovstvo. Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetkých, čo sú v pokušení páchať násilie voči svojmu alebo cudziemu životu. Nech celým srdcom a celou dušou slúžia tebe jedinému a dobrému, spravodlivému a opravdivému, aj sebe navzájom s láskou.

(V tichosti obetuj násilie, ktoré iní spáchali voči tebe, aj to, ktoré si ty spáchal voči iným; modli sa, žiadaj odpustenie, aby v každom srdci zavládol pokoj!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.
–         Zmiluj sa nad nami, Pane!
–         Zmiluj sa nad nami!

S tebou cítim svoju bolesť,
tým chcem svoju dušu povzniesť,
umučenie precítiť.

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Dvanáste zastavenie: Pán Ježiš zomiera na kríži
–         Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
–         Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, Baránok Boží, visíš na kríži pribitý. Zjav mi svoju lásku, ktorá ťa priviedla k tomuto okamihu, keď si takto dal svoj život za moje spasenie. Nech aj ja odpoviem láskou, nech tvoja láska bude opätovaná. Teba, zomierajúceho Pána, prosím najprv o lásku, lebo bez lásky nemôžem preniknúť do tajomstva tvojho umučenia a smrti. Nech moja duša i srdce a celé moje vnútro budú otrasené týmto výjavom: Syn Boží je za mňa ukrižovaný medzi dvoma zločincami, krváca a trpí vysmievaný, potupený, ponížený, na pokraji síl, s námahou vyslovuje slová modlitby, volá Otca, prosí o odpustenie, odovzdáva matku učeníkovi a učeníka matke, a s výkrikom k Otcovi zomiera!

(Zastav sa, zostaň v tichu. Pred veľkými udalosťami sú slová bezmocné. Súciť, buď s Máriou, ktorá všetko prežíva s materinskou láskou! Potom sa modli!)

Obetujem ti, môj mŕtvy Spasiteľ, tento deň pôstu a modlitby, aby mi láska otvorila oči a videl som, uši a počul som, čo všetko sa stalo v tom okamihu. Nech teraz v mojom srdci zaznie tvoja bolesť, tvoja modlitba, tvoje slovo odpustenia a nech zmení môj život. Nech vo mne zomrie všetko, čo stojí v ceste, aby som sa celkom odovzdal do Otcovej vôle. Zriekam sa hriechu a každého zla a ty ma silou pôstu a modlitby svojou obetou osloboď, aby som sa mohol obetovať s tebou za svoje spasenie i spasenie celého sveta.

Daj vnútornú silu všetkým, ktorí sú teraz ukrižovaní, lebo sa odovzdali silám zla – nech sa oslobodia. Daj silu všetkým, ktorí sú ukrižovaní preto, že iní sú nespravodliví, chamtiví, mocichtiví, lebo nenávidia a pribíjajú na kríž svojím násilím všetko okolo seba. Nech zomrie zlo a povstane dobro, nech zomrú všetky nepokoje a zrodí sa pokoj, nech zomrie beznádej a zrodí sa nádej. Nech sa všetko na dobré obráti.

(Obetuj v tichosti všetko, o čom vieš, že sa musí stratiť z tvojich rečí a správania, spomeň si na tých, ktorých si ty pribil na kríž, a oni pre teba visia, a pros za silu odpúšťať! Pros za zomierajúcich a za všetkých, ktorí nemôžu odpustiť tým, ktorí im zámerne alebo nechtiac zabili niekoho blízkeho, aj za tých, čo vraždili nenarodené deti alebo spolupracovali pri ich zabíjaní!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.
–          Zmiluj sa nad nami, Pane!
–          Zmiluj sa nad nami!

S tebou, Matka bolestivá,
duša moja vierou živá
pod krížom chce žalostiť.

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Trináste zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža

–          Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
–          Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Mária, bolestná Matka, keď si Bohu pri Zvestovaní povedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ ani si netušila, čo všetko ťa čaká v budúcnosti, ale si aj v tom okamihu v hĺbke svojho žiaľu zopakovala: „Otče, nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ Kto môže pochopiť bolesť matkinho srdca, keď sa bezmocne pozerá na mučenie, ukrižovanie, na Syna visiaceho na kríži a na jeho smrť? A to všetko si prežila, trpela a milovala, iste si sa modlila s ním a odpúšťala, keď on odpúšťal a prosil Otca, aby im odpustil. Vďaka ti, Mária, za tvoju lásku a utrpenie so svojím Synom Ježišom pre nás. V bolesti si sa stala našou matkou a útechou všetkých, ktorí trpia, útechou smutných, nádejou tých, ktorí nádej stratili. Aj ty si sa naučila trpieť a chápeš naše utrpenia. Vďaka ti.

Kým sa budem usilovať prežívať tvoj odkaz, obetujem ti dnes tento deň pôstu a modlitby za seba, chcem sa oslobodiť od všetkého, čo mi stojí v ceste, aby som sa ti celkom zasvätil a bol som celkom tvoj. Zasväcujem ti svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť, aby si mi pomohla zostať verným. Zasväcujem ti všetky rodiny, rodičov s deťmi, všetky vdovy, siroty, mládež, celú Cirkev a svet.

Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetky tvoje úmysly i za víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca.

(V tichosti sa rozprávaj s Pannou Máriou o sebe, o svojich plánoch, ťažkostiach, sklamaniach, problémoch, ako by si hovoril s matkou!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.
–           Zmiluj sa nad nami, Pane!
–           Zmiluj sa nad nami!

Kriste, keď zo sveta vyjdem,
nech skrz tvoju matku prídem
do víťazstva slávneho

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Štrnáste zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

–          Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
–          Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mária, na Kalvárii si zostala takmer sama. Iba niekoľko tvojich priateliek a priateľov sa tam s tebou delilo o tvoju bolesť. Teraz ti pomôžu, aby si uložila svojho Syna do hrobu, ktorý si pripravil jeden z priateľov. Keď si ho niesla do hrobu, iste si si spomenula na všetko, čo tvoj Syn hovoril a robil, jeho dobrotu a lásku a tvoje srdce bolo v tej chvíli ešte smutnejšie. Musela si sa aj čudovať, ako môžu byť ľudia takí, ale sklamanie ti nepreniklo do duše. Ďakujem ti za tvoju lásku, ktorá bola silnejšia než útoky nenávisti, za tvoju vieru, ktorá bola silnejšia než nedôvera v Boha, ktorý to všetko dopustil, i za nádej, ktorú si nestrácala ani vo chvíli, keď ste kládli náhrobný kameň, a tak oddelili tvojho Syna od denného svetla a sveta živých.

Teraz sa chcem s tebou ešte raz poďakovať tvojmu Synovi, že prišiel na túto zem plnú utrpenia, za jeho prebývanie medzi nami hriešnymi, za všetko, za čo iní neďakovali.

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby, aby som vo všetkom objavoval a uskutočňoval Otcovu vôľu a raz pokojne prijal smrť a čakal na nový život. Obetujem pôst a modlitbu aj za všetkých, ktorí zblúdili zo správnej cesty, chodia po zlých chodníkoch a nemyslia na svoj koniec, za všetkých, ktorí neveria vo víťazstvo nad smrťou, ktorí vidia koniec života v okamihu smrti, aj za všetkých, čo neveria vo večný život a nepripravujú sa vážne na chvíľu prechodu z tohto sveta.

(Zasväť okamih svojej smrti cez Máriu Ježišovi, pros za šťastnú a dôstojnú smrť, za všetkých, ktorí budú pri tebe v tej chvíli, za umierajúcich!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.
–          Zmiluj sa nad nami, Pane!
–          Zmiluj sa nad nami!

A keď telo moje skoná,
daj, nech duša moja spozná
blaho žitia večného.

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Páter Slavko Barbarič o Veľkej noci

„Vzkriesenie začne v okamihu, keď sa rozhodneme bojovať proti zlu v sebe i okolo seba, keď začneme veriť, že sa oplatí milovať a odpúšťať, že sa oplatí byť štedrý a milosrdný. Každý milimeter slobody a lásky sa musí vybojovať neustálym úsilím a bojom proti otroctvu a nenávisti.“

„K Vzkrieseniu sa ide cestami Veľkého piatku. To znamená, že sebectvo, pýcha, svojvôľa musia umrieť. Musíme zvíťaziť nad pokušeniami moci a vlády a rozhodnúť sa slúžiť s láskou a v pokore. Keď sa toto deje, nastáva vzkriesenie.“

„Vzkriesenie nastáva, keď zomrieme sebe a svetu a jeho prisľúbeniam a počúvaním slova, ktoré počula Mária, ktoré počuli ženy, keď hľadali mŕtveho Ježiša v hrobe: Pokoj s tebou! Neboj sa! Neplač! Ja som to! Choď a povedz to ostatným. Takto prichádzame k jednoduchému vzorcu vzkriesenia: milovať, zomrieť a potom žiť v pokoji!“

„Keď sa srdce naplní obrátením a láskou, hriech, zlo a smrť zmiznú, a potom v nás prebýva život a Boh medzi nami. To je Veľká noc.“

„Veľkonočný pokoj nedovoľuje človeku prežívať pokoj vo svojom kútiku, ale aby ako apoštoli, ako učeníci z Emauz, ktorí po skúsenosti zo stretnutia so živým Ježišom hneď utekali v ústrety druhým a hovorili, že Ježiš je živý, že láska zvíťazila, že smrť nemá posledné slovo, ale život.“

Predchádzajúce

Len som chcela plniť Božiu vôľu

Ďalej

Vzkriesený