Krížová cesta na deň pôstu (Slavko Barbarić OFM)

 

Modlitba v Getsemanskej záhrade

Kým apoštoli spia, ty sa sám modlíš, opustený. Judáš pripravuje zradu. Si smutný. Zalieva ťa krvavý pot a hovoríš: „Otče, nech ma minie tento kalich.“

Odpusť mi, že som často duchovne vlažný a ospanlivý. Zmiluj sa nad všetkými, ktorí prežívajú muky a teraz trpia. Zmiluj sa nad všetkými, ktorí sú v smrteľnom zápase. Pošli im anjela útechy, ale aj silu, aby ťa verne nasledovali na krížovej ceste.

Daj mi milosť, aby som ťa dnes, v deň pôstu a modlitby, sprevádzal na tejto krížovej ceste ako Mária, tvoja verná matka.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

Stála Matka bolestivá

vedľa kríža ľútostivá,

keď na ňom Syn milý pnel

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

 

 Svet_Marii_02_2019 2

Prvé zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

– Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

– Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pilát vedel, že si nevinný, a predsa ťa odsúdil. Nerozhodol sa pre spravodlivosť a pravdu, neoslobodil ťa, lebo sa bál, že stratí vládu, moc aj vážnosť u panovníkov a u ľudu. Nemal v srdci slobodu a nemohol sa rozhodnúť s láskou pre spravodlivosť a pravdu.

Ty si s láskou prijal odsúdenie, pretože tvoje srdce bolo slobodné, lebo si miloval, modlil sa a postil.

Obetujem ti dnes všetky odsúdenia, ktorými som odsúdil a odvrhol iných preto, že som nebol slobodný, ani nemal lásku vo svojom srdci. Obetujem ti všetky odsúdenia, ktorými iní odsúdili mňa, a ja som na to rovnako odpovedal odsúdením, hnevom, zlosťou, hrozbami a pomstou. V tento deň pôstu a modlitby ťa prosím: osloboď mi srdce od každého otroctva zla a hriechu, moci a cti, materiálnych vecí a pôžitkov, aby som mohol milovať a odpúšťať.

Modlím sa a obetujem pôst za všetkých mocných vo svete a za všetkých zodpovedných v Cirkvi, aby si ich silou pôstu a modlitby oslobodil pre spravodlivosť, lásku, pravdu a pokoj. Obetujem pôst a modlitbu aj za všetkých, ktorí trpia pre nespravodlivé správanie a rozhodnutia, aby svoje odsúdenie prijali s pokojom, aby si im uzdravil srdcia a duše, aby pokoj zavládol v ich srdciach aj v srdciach všetkých ľudí.

(V tichu obetuj Pánovi osobu, pre ktorú trpíš, aj osobu, ktorá trpí pre teba; modli sa, odpúšťaj a nájdi silu na odpúšťanie.)

Otčenáš…, Zdravas‘, Mária…, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

Ach, tej Matke prežalostnej,

zarmútenej a ľútostnej,

sedmorý meč v srdci tkvel.

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

 

Svet_Marii_02_2019 3

Druhé zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

– Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

– Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kríž, na ktorom sa rozhodli, že zomrieš, máš teraz na svojich pleciach. Otvoril ti rany od bičovania, ale ty ho berieš na plecia s láskou. Slová, ktoré si hovoril ako Učiteľ svojim učeníkom, teraz plníš doslovne: „Kto chce byť mojím učeníkom, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“ Prijal si kríž, aby si nás naučil, ako treba znášať kríže, a aby si nás oslobodil od našich krížov. Vďaka ti.

V deň pôstu a modlitby ťa prosím: daj mi vnútorné svetlo, aby som v pokore a slobode srdca rozpoznal všetky situácie, ktorými som odmietal kríž a v ktorých som svojimi slovami a správaním kládol kríže na osoby, s ktorými žijem a pracujem, ktoré sú mi blízke. Priznám sa, že som často slepý k utrpeniam, ktoré som sám zapríčinil iným, vidím len to, čo mi robia iní, a som nespokojný, nahnevaný, nazlostený, vyčítam, nespravodlivo obviňujem a klebetím. Nech sa pôstom a modlitbou moje srdce oslobodí a očistí, aby som bol tvojím učeníkom a ty mojím Učiteľom.

Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetkých, ktorí sú tiež slepí k svojmu správaniu a v pýche a závisti, žiarlivosti a závislosti kladú ťažké kríže na plecia iných a nevidia ich ani sa o ne nestarajú, len vyžadujú svoju spravodlivosť, svoje pôžitky, svoju hriešnu zábavu. Nech pôst a modlitba očisťujú srdcia a vnesú pokoj a poriadok do medziľudských vzťahov.

(Obetuj tých, čo kladú kríže utrpenia na tvoje plecia, a modli sa, aby si spoznal tých, ktorým to ty robíš; odpúšťaj, hľadaj silu na odpustenie!)

Otčenáš…, Zdravas‘, Mária…, Sláva Otcu.

–         Zmiluj sa nad nami, Pane!

–         Zmiluj sa nad nami!

Ach, jak smutná, sužovaná

bola Matka požehnaná

pre Ježiša bôľneho.

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. februára 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Pozývam vás ako Matka (Terézia Gažiová)