KRÍŽOVÁ CESTA z myšlienok pátra Slavka Barbariča – pripravil páter Marinko Šakota

KRÍŽOVÁ CESTA

z myšlienok pátra Slavka Barbariča – pripravil páter Marinko Šakota

ÚVOD: V Getsemanskej záhrade

Ježiš je v Getsemanskej. Potí sa krvavým potom kvôli umučeniu, ktoré ho čaká. Ježiš má na výber: Prijať Otcovu vôľu (spasiť druhých za cenu utrpenia) alebo ľudskú vôľu (odmietnuť utrpenie pre vlastnú spásu). Silou svojej Božskej vôle sa rozhodne pre Otcovu vôľu: Nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane.

Modlitba

Pane, prosím ťa, osvieť mi rozum, posilni moju vôľu, aby som sa aj ja v tomto okamihu mohol rozhodnúť pre teba, pre tvoju cestu, pre tvoju vôľu. Nech ma táto pobožnosť krížovej cesty posilní, aby som nepadol v životných skúškach, v pokušeniach, v neistotách…

 1. Zastavenie – Pilát odsudzuje Ježiša

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet

            „Sám Boh, keď stvoril človeka, teda každého z nás, nepovedal len, že je to dobré, ale že je to veľmi dobré. Boh nestráca nádej ani neprestáva milovať každé svoje stvorenie práve preto, že vie, že môžeme byť dobrí. Som presvedčení, že to je práve dôvod, prečo nám Ježiš zakázal niekoho súdiť alebo odmietať, pretože Boh a nie človek pozná hĺbky ľudských sŕdc.“

            Otče náš…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiš berie svoj kríž

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet

„Základnými znakmi lásky sú prijatie druhého a odpustenie. Je dobré si uvedomiť, že podmienkou našej lásky je dobrota druhých. To znamená, že ak sú dobrí, my ich prijímame a milujeme. Avšak láska nemôže byť len odmenou za dobrotu druhých. Musí byť odvážna a prijať druhého, aby sa on stal lepším. Láska musí byť materiálom, ktorý investujeme jedny do druhých, aby sme rástli podľa Božieho plánu s nami.“

Zdravas Mária…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiš padá prvýkrát pod krížom

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet

„Každému z nás sa stáva, že lepšie pozná cudzie hriechy a chyby ako svoje vlastné. I keď často nevieme, z čoho by sme sa spovedali, ľahko vieme rozprávať o hriechoch druhých.“

Sláva Otcu…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiš sa stretá so svojou matkou Máriou

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet

„Koľkokrát sme zakúsili, že nám stačí len jedno priateľské slovo, s láskou podaná ruka bez slov, nepatrné stretnutie pohľadov a srdce sa napĺňa pokojom, vyviera láska a odnáša zlo, obmýva rany, upokojuje srdcia.  Ak takto reaguje naše srdce, potom takto reaguje každé srdce a vie, že pokoj je možný.“

Otče náš…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Šimon Cirenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Utrpenia sú v našich životoch vždy ťažké a ostávajú tajomstvom. Ale keď sa pozrieme na Ježiša a dokonca vo svojom utrpení povieme Otcovi áno, vtedy sa uzdravujú naše rany, tŕňové koruny zla v nás sa lámu a sme schopní niesť kríž iných, ktorí trpia. Vtedy im môžeme pomôcť a zároveň dovoľujeme druhým, aby pomohli nám. Aj v tých najťažších situáciách budeme môcť odpustiť a dosiahneme oslávený život, život, ktorý nie je možné poraziť. Takýmto spôsobom sa v našich životoch dejú zázraky.“

Zdravas Mária…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Veronika podáva Ježišovi šatku a utiera mu tvár

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„My, kresťania, často opakujeme: NIE JE TO MOŽNÉ. Nie je možné zriecť sa zlého návyku, nadávania, alkoholu, drog. Nie je možné odpustiť, byť milosrdný, nie je možné byť úprimný, spravodlivý, nie je možné bojovať proti duchu sveta alebo sa jednoducho ospravedlňujeme, že všetci tak robia, ak ide o niečo, čo nie je dobré. Ak sa nám znovu vynára myšlienka, že to nie je možné, musíme ju odmietnuť ako pokušenie, ako nebezpečný vírus, ktorý ničí náš obranný duchovný systém a pripútava nás na lôžko choroby, bezmocnosti, letargie, apatie, absurdity.“

Sláva Otcu…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiš padá druhýkrát pod krížom

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Ale čo robiť, ak niekto z rodiny nechce prijať ani cestu spásy, ani pokoj, ani svetlo. Nedá sa s ním rozprávať, hnevá sa, je nervózny, bez vôle žiť, závislý? Odpoveď vyzerá veľmi zjednodušene, že niekto by sa mohol aj uraziť, ale je to pravda. Začať sa modliť a postiť. A ak sa druhý aj nezmení, my budeme mať v sebe pokoj a svetlo. Sme v nebezpečenstve zahasiť aj svoje svetlo, pretože niekto ostal slepý dlhšie ako sme predvídali, alebo dlhšie hluchý, ako sme očakávali. To je najnebezpečnejšia chyba, aká sa nám môže stať.“

Otče náš…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiš potešuje jeruzalemské ženy

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Ľahkomyseľne odkladáme naše rozhodnutie sa pre pokoj, až kým sa nepresvedčíme, či je konfliktná strana pripravená na zmierenie. A čo ak aj druhá strana očakáva naše rozhodnutie a pevné dôkazy, že sme sa rozhodli pre pokoj? Kto má začať? Určite nemôžeme začať v srdci druhého človeka, môžeme začať len vo svojom srdci.“

Zdravas Mária…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiš padá tretíkrát pod krížom

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Pýcha nás zaslepuje a nevidíme to, čo v nás nie je v poriadku, ale doširoka nám otvára oči pre chyby a hriechy druhých.“ Správne vzťahy sú „plodom zrelosti“. „Čím hlbšie je človek zranený, tým ďalej je od seba i ostatných.“ Naozaj, častokrát je to o nás a nie o druhých. Obviňujeme iných, že sú vinní, ale nevidíme, že sme ako pohár vody, ktorý ľahko zamúti aj malá štipka špiny. Napríklad, keď nemáme náladu, všetko nám vadí. Keď máme náladu, iní nám môžu aj po hlave skákať a nevadí nám to. Zjavne to závisí od nás. Rozdiel je len v tom, či sme ako pohár vody alebo ako more..

Sláva Otcu…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Nezabúdajme, že pre materinskú lásku neexistuje zlé dieťa, ktoré by odmietla. Preto sú všetky deti krásne. A pre každé dieťa je jeho matka najlepšia. A to je pravda. Pretože pre každú matku je dieťa niečo najkrajšie. Každá ľudská bytosť je krásna, pretože ostáva dieťaťom, aj keď vyrastie. Preto sú všetci ľudia krásni a hodní lásky! To znamená, že tú krásu nosíme v sebe a tak isto aj druhí.“

„Ani vek, ani staroba, ani choroba, ani nič iné na tomto svete nemôže ohroziť našu krásu. Sme krásni, pretože sme milované deti najkrajšej matky. Iní sa stanú pre nás krajšími zo dňa na deň a my pre druhých, keď v nás dozrie láska.“

Otče náš…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Kto miluje, váži si slobodu. Prijatie slobody je bod, v ktorom láska začne trpieť a byť ukrižovaná. Láska je spaľovanie s túžbou, aby sa mnou, mojimi darmi obohatil druhý človek, ktorý to potrebuje. Ale ak druhá osoba neodpovedá, túžba sa nevytráca, ale čaká, ponúka sa, trpí. Obetuje sa a teší sa na okamih, kedy bude môcť vytvoriť most lásky, ktorým prejdú dary nesené láskou a aj láska sama. Boh túži po svojom stvorení, človeku, ale zároveň čaká na odpoveď.“

Zdravas Mária…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenia – Pán Ježiš zomiera na kríži

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Rozjímať o kríži, vziať ho do rúk, ako nám hovorí Panna Mária, a rozjímať o Kristových ranách znamená pre nás kresťanov stretnutie s ukrižovanou láskou. A toto stretnutie je pre nás uzdravujúce, uzdravuje rany našej duše i srdca. Aby sa odohralo toto uzdravenie rán, kresťan si musí uvedomiť najprv svoje hodnoty. Bohočlovek, Syn Boží, trpí za každého z nás. Keď to prijmeme a pochopíme, začne uzdravenie duše i srdca. Keď človek vie, že ho niekto nesmierne miluje, neodmieta a nesúdi, vtedy sa mu srdce aj duša otvárajú a vychádzajú zo svojich strachov a úzkostí, zo svojich hrobov zla a hriechu.“

„A stretnutie s oslávenými ranami sa stane balzamom pre naše rany. Potom budeme môcť odpustiť a milovať, mať pokoj, radosť a nádej. Tak zvíťazíme nad nenávisťou, duchom pomsty, beznádejou a všetkými nepokojmi.“

Sláva Otcu…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža a vkladajú matke Márii do lona

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mnohé veci nás dnes sklamali, prekvapili, zabili vôľu pracovať, udusili nádej, zničili dôveru a srdce ostalo prázdne, plné nedôvery, ktorá vedie k zúfalstvu. Pokiaľ nás čokoľvek na tomto svete sklame a stratíme dôveru, znamená to, že sme svoju nádej a dôveru vkladali do krehkých základov tohoto sveta – či už do seba samých, do ľudí okolo seba alebo do politiky, ekonomiky, vedy. „Matka neostala bez svojho Jednorodeného, ale s láskou i bolesťou otvorila srdce pre všetky ľudské deti a stala sa Matkou všetkých! Tentokrát smrť nezničila život, ani synovstvo, ani materstvo, ale ho nesmierne rozšírila. Len láska v okamihu smrti môže stvoriť život, okamihy smútku zmeniť na radosť, prechodné premeniť na trvalé, samotu na spoločenstvo mnohých. Láske je všetko možné. Ona premieňa časnosť na večnosť a v každom človeku spozná milovanú osobu, a všetko obráti na dobro.“

Otče náš…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

 1. Zastavenie – Ježiša vkladajú do hrobu

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Človek verí len tej láske, ktorá je pripravená obetovať sa a dať úplne svoj život za druhých. Práve tu sa ukáže a dokáže pravda našej lásky. Ľahko sa hovorí a spieva o láske, prisahá sa na lásku, ale iba pod krížom môžeme vidieť, čo to znamená, pretože do rozprávania o láske sa môže vkradnúť sebecký obsah a túžba po ľahkých pôžitkoch, ale keď príde čas kríža a utrpenia, vtedy sa mnohé lásky rozplynú a zmiznú. Práve takéto chápanie lásky, ktorá beží od kríža a naberá iné smery, rozbíja rodinné spoločenstvá ako lode o morské útesy, rozvracajú sa mnohé priateľstvá a vytráca sa pokoj. Len tá láska, ktorá príjme kríž a utrpenie za druhých vytvára jednotu v samotnom človeku a medzi ľuďmi všeobecne, zvlášť v rodine. Kto neprijme kríž lásky, odpustenia, milosrdenstva, dobroty, rozhoduje sa pre jednosmernosť, čo pre človeka nie je dobré.“

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba

Vďaka ti Ježišu za tvoju krížovú cestu. Ty buď vo mne vzkriesený, oživ a prebuď moju vieru, lásku a nádej. Urob ma schopným, Pane, vyrovnať sa so životnými výzvami.Ty, Ježišu, ži vo mne, aby sa vo mne uskutočnili slová sv. Pavla: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ Amen.

 

Predchádzajúce

Budú nám chýbať zjavenia Panny Márie 2. v mesiaci

Ďalej

Homília, páter Ivan Dugandžič, 09.04.2020