Láska vždy zvíťazí (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja
25. júla 2020  cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, keď diabol žne duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás  k vytrvalej modlitbe, aby ste v modlitbe odkryli Boha lásky a nádeje. Deti moje, vezmite do rúk kríž. Nech je pre vás on povzbudením, že láska vždy víťazí, zvlášť teraz, keď sú kríž a viera odmietnuté. Vy buďte odrazom a príkladom svojho života, toho, že viera a nádej ešte žijú a že nový svet pokoja je možný. Som s vami a prihováram sa za vás pred mojim Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.”

LÁSKA VŽDY ZVÍŤAZÍ

Mária nám hovorí o nepokojnom čase, v ktorom satan žne duše. Darí sa mu získať veľký počet duší naraz a pritiahnuť ich k sebe. Svet sa nachádza v čudnom i dramatickom čase. Situácia nám pripomína evanjeliovú scénu Ježišových učeníkov v loďke na rozbúrenom mori pred stroskotaním. Svet je v zmätku, neporiadku, v strachu o život, v chaose a  satan žne svoje obete.

Na Ježišovo slovo sa všetko zmenilo, nepokojné more utíchlo a nastal pokoj a bezpečie. To sa deje i s nami, keď sa modlíme s vierou. Náš Boh je Bohom nádeje a lásky. On je Pán i vládca života. V jeho rukách je i všetok nepokoj sveta. Keď sme s Ježišom, diabol nemá šancu, môžeme vytrhnúť duše z jeho rúk.

Ježiš nám i prostredníctvom zjavení Panny Márie v Medžugorí dáva na vedomie, že nespí a vie o tom, čo sa deje na zemi. Všetko je pod jeho kontrolou. Posiela nám Máriu. Ona nám dáva do rúk kormidlo v búrke nepokojných časov: „Vezmite do rúk kríž!“ Inými slovami volá nás držať v rukách dôkaz toho,  že láska vždy zvíťazí. Ona má posledné slovo.

Pripomeňme si, že jeden z najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás Mária v Medžugorí pozýva modliť sa je milovať Božou láskou.

Milovať vtedy, keď je ťažko milovať. Hovorí nám: „Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí.“ S kým si, taký si. Na koho pozeráš, na toho sa premeníš. Zahľadení na ukrižovanú lásku budeme jej odrazom budeme ju žiť a vydávať o nej svedectvo, tak ako nás tomu učí Mária:

„Modlite sa a milujte, drahé deti! S láskou môžete urobiť aj to, čo sa vám zdá nemožné… Apoštoli mojej lásky, rozmnožujte vieru v srdciach ľudí svojím príkladom, svojou modlitbou a milosrdnou láskou… Moje materinské srdce si praje, aby ste vy, apoštoli mojej lásky, boli maličkými svetlami sveta; aby ste svietili tam, kde chce zavládnuť tma; aby ste svojou modlitbou a láskou ukazovali pravú cestu, aby ste zachraňovali duše… dôverujte v Ježiša. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku… Buďte príkladom milosrdnej lásky a nádeje. Vždy znovu sa modlite za čoraz viac lásky, pretože milosrdná láska prináša svetlo, ktoré rozbíja každú tmu, prináša môjho Syna. 

Učme sa na všetko, čo sa deje okolo nás odpovedať modlitbou a láskou. V Máriinej škole vieme, že veľa od toho, čo sa stane závisí od našej modlitby. Modlitbou a pôstom môžeme zastaviť vojny i prírodné katastrofy. Modlitba koná zázraky v ľudských srdciach i vo svete.

Nebo nad Medžugorím je ešte stále otvorené, Mária prichádza z raja a chce tam priviesť všetky svoje deti. Jej materinské srdce bije pre celý svet. Uverme v silu modlitby s Máriou.  Pomáhajme jej zachraňovať duše, vytvárať nový svet pokoja modlitbou, vierou, milosrdnou láskou.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriine zjavenia v tomto nepokojnom čase. Prosíme ťa za dar vytrvalej modlitby a lásky. Zjednotení so všetkými tvojimi deťmi po celej zemi voláme: Božia láska, príď. Príď do každého srdca človeka, nech každé ľudské utrpenie bude spojené s Ježišovým, aby bolo zastavené pôsobenie satana. Amen.

 

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. August 2020

Ďalej

Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)