LEN JEJ DÔVERUJ…

 

Keď sa modlíme a postíme za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja a jej úmysly, Boh pôsobí skrze Pannu Máriu tam, kde je to najpotrebnejšie, spôsobom akým je to najlepšie. Pridajte sa k nám aj v novom roku k nepretržitej modlitbe a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja.

Pochválený buď Ježiš Kristus! Volám sa Ljuba. Minulú zimu som navštívila Pannu Máriu v Medžugorí. Tam mi ponúkli, aby som sa hodinu modlila ruženec za pokoj vo svete a za uskutočnenie Máriiných plánov, a ja som súhlasila. Táto modlitba mi od začiatku začala prinášať pokoj do môjho srdca. Ale prešlo niekoľko mesiacov a modlitba ustúpila do úzadia. A postupne som sa prestala úplne modliť. 

Od tej doby som si začala všímať, že som roztržitá, podráždená, v rodine sa obnovili hádky a vzájomné obviňovanie. Natoľko som bola v tom ponorená, že som znovu bola sklamaná z modlitby aj z Boha. Ale raz, keď som sa sťažovala známej, ktorá mi ponúkla túto modlitbu za pokoj, spýtala sa ma, či sa stále modlím. Na čo som jej odpovedala, že nie, pretože nemám čas, teraz je leto a mám veľa povinností a aj tak sa dosť modlím. A povedala mi, aby som to skúsila a uvidím, že sa všetko zmení. 

A skúsila som to znova. Nemôžem vám opísať, aká som šťastná, že sa opäť modlím hodinu denne za Máriine plány. Je to neuveriteľný pocit ľahkosti, radosti, istoty v zajtrajšok. Problémy stále existujú, ale s Pannou Máriou veľmi rýchlo nájdem správne riešenie. 

Preto by som chcela poprosiť všetkých, ktorí túto modlitbu za pokoj ešte neskúsili, aby neotáľali a určite sa začali modliť, a vo vašom živote veľmi rýchlo nastanú radikálne, ale za to príjemné zmeny. Pamätajte, že naša Matka rýchlo beží každému na pomoc. Len jej dôveruj a urobí všetko pre to, aby jej deti boli šťastné.

Ljuba, Ukrajina

*      *      *

Na jar 2020 som sa začal modliť za pokoj vo svete a uskutočnenie plánov Panny Márie. Najprv sme boli dvaja a zapisovali sme sa na modlitbu vtedy, kedy nám to vyhovovalo a postupne sme sa zapisovali po jednej hodine za týždeň. Táto modlitba zmenila moje srdce. Začal som sa modliť hlbšie, začal som viac spoznávať lásku Panny Márie. 

Keď sa modlím za pokoj, pokoj prichádza do môjho srdca, napĺňa ho a ja som oveľa radostnejší. Teraz sme sa každé ráno začali modliť za pokoj – skupina piatich ľudí. Zapisujeme sa na určitú hodinu a vždy sa modlíme za plány Panny Márie a za pokoj na celom svete. A každý deň sa stáva pokojným, radostným, môj život sa premieňa a je plný Božej lásky. Cítim starostlivosť Panny Márie vo všetkých svojich aktivitách, vo všetkej svojej práci.

Ďakujem Panne Márii, že ma naučila modliť sa za pokoj a vniesla veľký pokoj aj do môjho srdca. Povzbudzujem všetkých, aby vytvorili malé skupiny a modlili sa za pokoj, lebo spoločná modlitba   je oveľa silnejšia a čo je najdôležitejšie, modlitba prináša pokoj každému z nás a všetci ho tak potrebujeme. Nech Pán žehná všetkých, ktorí sa modlia za plány Panny Márie a všetkých ľudí na celom svete.

Taras, Ukrajina.

 

Predchádzajúce

40-ty rok s Pannou Máriou – 2019

Ďalej

S Máriou nádej nevyhasne (Terézia Gažiová)