Maličké pôstne povzbudenie

“Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh. Deti moje, nech je vždy vo vašich srdciach nádej na lepší zajtrajšok.“…pozvala nás Kráľovná pokoja 25.1.2015

S týmito myšlienkami vykročme do 40 dňového pôstneho obdobia. S nádejou vo veľkonočné víťazstvo, usilujme sa nasledovať Máriu, ktorá je vždy s Ježišom. Hľadajme Ježiša v modlitbe,v rozjímaní o jeho utrpení,v konkrétnych skutkoch milosrdenstva. S láskou spájajme naše, aj to najmenšie utrpenie s Ježišovým, aby zvíťazila láska tam, kde je nenávisť, neodpustenie, vojna.

Terezía Gažiová

 

Počas uplynulých rokov zjavení v Medžugorí nás Panna Mária viackrát pozývala k obráteniu a zdôrazňovala vážnosť a milosť pôstneho obdobia.

V posolstve z 13. februára 1986 nám povedala: „Drahé deti! Tento pôst je pre vás osobitným povzbudením, aby ste sa menili. Začnite z tejto chvíle. Vypnite televízor a zanechajte rôzne veci, ktoré sú pre vás neužitočné. Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa každý osobne obrátili. Toto je čas pre vás.“ „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste svojimi malými obetami prežívali pôst. Ďakujem vám za každú obetu, ktorú ste mi priniesli. Drahé deti, aj naďalej takto žite a s láskou mi pomáhajte prinášať obetu. Boh vás za to odmení“ (13. marec 1986).

Panna Mária kráča s nami, s Cirkvou svojho Syna Ježiša rovnako, ako sprevádzala svojho Syna až na Kalváriu a k vzkrieseniu. Ona chce, aby sme aj my tu na zemi  zakúsili Ježišovo víťazstvo nad hriechom, zlom a smrťou. Preto nám ukazuje cestu a pozýva nás, aby sme na duchovnej ceste použili osvedčené prostriedky. Nikto nebol bližšie Ježiša ako Mária. Jej túžbou je priblížiť nás k svojmu Synovi. Preto je  Ježiš Kristus stredobodom pôstneho obdobia. Štyridsaťdňové obdobie je spomienkou na Ježišovo prebývanie na púšti, kde sa stretol so satanovými silami a zvíťazil nad nimi mocou odovzdanosti  sa do Otcovej vôle.

Cieľom pôstneho obdobia je pripraviť sa na slávnosť zmŕtvychvstania očisťovaním srdca a dokonalým uskutočňovaním kresťanských povinností. Ako hovorí sv. Augustín: „číslo 40 je božsky stanovené, aby pripravilo ľudí na skutky, ktoré sa tu na zemi uskutočňujú v zápase a námahe“.

Nech nás na ceste k Vzkrieseniu sprevádza príhovor Panny Márie.

 fra Ljubo Kurtović

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2 marec 2015

Ďalej

„Nepokoj sa zmocnil sŕdc a nenávisť vládne svetom…. Pokoj je dar, ktorý vám Boh daruje v modlitbe.“ Video – Fra Ljubo Kurtović