Máriina láska je silnejšia ako zlo (Terézia Gažiová)

Ježiš prisľúbil apoštolom: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“. Panna Mária nám často opakuje: „som s vami“. Boh je stále s nami. V slobodnej vôli si môžeme vybrať, s kým budeme. Či budeme s ním aj my, záleží od nás. „Vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou“ – povedala nám Mária v jednom posolstve. Ona vie, čo je pre nás dobré.

Modlitba je miesto a čas stretnutia s Bohom. Koho máš rád, rád sa s ním stretávaš. Častejšími stretnutiami sa vzťah rozvíja, narastá dôvera a láska sa stáva mocnejšia. Boh nám ponúka vzťah v modlitbe a v nej zdieľa s nami svoju lásku.

Ak vieme, že sme milovaní, máme odvahu uskutočniť aj to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. Ak cítime, že sme milovaní, s ľahkosťou prekonávame prekážky, máme silu obetovať sa. Hovorí sa, že láska dáva krídla.

„Moja láska je silnejšia ako zlo“, vyznáva nám svoju lásku opäť Panna Mária. Táto jej výzva, ukrýva v sebe silu a môže sa stať našim heslom, s ktorým prekonáme všetky ťažkosti v tomto čase.

„Nech bude vašou zbraňou trpezlivosť a bezhraničná láska, láska, ktorá vie čakať a ktorá vás učiní schopnými spoznávať Božie znaky, aby váš život pokornou láskou ukázal pravdu všetkým tým, ktorí ju hľadajú v tme klamstva.“

„Môj Syn mi prisľúbil, že zlo nikdy nezvíťazí, pretože ste tu vy, duše spravodlivých; vy, ktorí sa snažíte svoje modlitby vyjadriť srdcom; vy, ktorí svoje bolesti a utrpenia obetujete môjmu Synovi; vy, ktorí chápete, že život je iba jeden okamih; vy, ktorí túžite po nebeskom kráľovstve.“ 

DSC_1504…Častejšími stretnutiami sa vzťah rozvíja, narastá dôvera a láska sa stáva mocnejšia.

Boh v modlitbe zdieľa s nami svoju lásku…

Máriina láska je Božia láska, nesmierna, bezhraničná, bezpodmienečná… schopná každého hrdinstva, až na smrť. Ona ako matka praje svojim deťom to najlepšie, chce, aby sme sa rozhodli pre Božiu lásku.

Pozvanie pre nás do týchto dní môže byť – v modlitbe sa nechať milovať Bohom, odovzdať sa jeho láske. V prebývaní s ním v láske máme túžbu odpovedať láskou na jeho lásku.

…v prebývaní s ním v láske máme túžbu odpovedať láskou na jeho lásku…

Mária nás učí rozhodovať sa pre dobro, zanechať zlo v láske, nie z donútenia a strachu. Keď sa v modlitbe priblížime k Bohu, môžeme zakusovať radosť s darovania sa tak ako ona.

Ďakujme jej za to, že nám znovu pripomína, že najdôležitejšia je láska. Modlime sa za dar Božej lásky.

Modlitba:

Ďakujem ti nebeský Otče, za to, že nám posielaš posla tvojej lásky – Máriu.

Prosíme o milosť rozhodnúť sa pre modlitbu, postaviť modlitbu na prvé miesto pred všetkým ostatným. Chceme budovať v modlitbe vzťah lásky s tebou, aby sme dokázali na tvoju lásku odpovedať láskou, zanechať zlo a rozhodnúť sa pre dobro. S Máriou ťa prosíme o dar Božej lásky. Amen.

 

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Modlitbou k Máriinej láske (fra Ljubo Kurtović)