Marija Pavlocičová-Lunettiová: “Máriina škola modlitby“

Prvá modlitba, ktorú sme sa my, vizionári, a potom všetci prítomní začali modliť s Pannou Máriou, bola modlitba sedem Otčenášov, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Verím v Boha.

Túto modlitbu sme sa aj neskôr radi modlievali po kľačiačky každý večer po sv. omši a ďakovali sme Márii za jej prítomnosť medzi nami.

RUŽENEC

Postupne nás Panna Mária pozvala a povzbudila k modlitbe ruženca, ktorá je jej najobľúbenejšou modlitbou. S radosťou sme sa začali modliť radostné, bolestné a slávnostné tajomstvá, a neskôr nás Panna Mária pozvala, aby sme sa začali modliť aj štvrtý ruženec, tajomstvá svetla, ku ktorým nás pozval pápež Ján Pavol II., aby sme v modlitbe ruženca rozjímali a žili Ježišov život. Neprešlo veľa času a Panna Mária nás pozvala, aby sme sa modlili ruženec každý deň.

SVÄTÉ PÍSMO, KRÍŽ, POŽEHNANÉ PREDMETY

Mária nás povzbudila, aby sme vo svojich domovoch, vo svojich rodinách dali Sväté písmo na viditeľné miesto a aby sme ho čítali. Spomínam si, keď nás k tomu pozvala, že každý z nás vizionárov si kúpil Sväté písmo a začal ho čítať. Kamkoľvek sme išli – na Vrch zjavenia, na Križevac – nosili sme ho so sebou a radi sme ho čítali. Čítaním žalmov sme tak Bohu vyjadrovali našu radosť z modlitby. Panna Mária nás tiež pozvala, aby sme vo svojich domovoch postavili kríž na viditeľné miesto. Povedala nám, aby sme mali vždy pri sebe požehnanú vec ako znak, že patríme jej. Tak sme medailami, ružencami a krížmi začali svedčiť, že sme kresťania, že sme Máriini a že Boh je v našich životoch na prvom mieste.

CEZ MÁRIU SME SA ZAĽÚBILI DO JEŽIŠA

Panna Mária nás pozvala, aby sme vo svojich rodinách a farnostiach vytvárali modlitbové skupiny. Takto sme vo svojom kresťanskom živote rástli s Pannou Máriou a ona nás viedla. Po nejakom čase nás pozvala, aby sme sa každý deň modlili tri hodiny. Keď nás o to žiadala, povedali sme jej, že je to priveľa, čo od nás žiada, že nie sme schopní sa toľko modliť. Ona sa len usmiala a povedala nám: Keď k vám domov príde vzácny priateľ, nepozeráte na to, koľko zostane, koľko času s ním strávite. Nech sa Ježiš stane vašim najlepším priateľom. Od tej chvíle sme začali hlboký život s Ježišom, skrze Máriu sme sa zaľúbili do Ježiša, nasledovali sme Máriine posolstvá a začali sme žiť to, čo Boh od nás žiada skrze Máriu.

KLAŇAJTE SA JEŽIŠOVI V OLTÁRNEJ SVIATOSTI

Nasledovali sme Máriine posolstvá a svojimi životmi sme začali vydávať svedectvo. Panna Mária žiadala, aby sme sa klaňali Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej a my sme to začali pravidelne robiť. Najprv sme začali ako modlitbová skupina; adoráciou sme začali ďakovať za to, čo Boh koná skrze Máriu. Ďakovali sme aj za to, čo Boh koná skrze všetkých, ktorí sem prichádzajú a zažijú tu obrátenie.

PANNA MÁRIA SA NEUNAVILA

Počas každého zjavenia prosím Pannu Máriu za všetkých ľudí, zvlášť mladých, a za všetkých, ktorí prichádzajú do Medžugoria, aby sa spasili, aby sa rozhodli pre svätosť, tak ako sa rozhodol sv. František Assiský , ktorý osobitným spôsobom vydával svedectvo o radosti Zmŕtvychvstalého. Toľkokrát vidíme mladých, ktorí sú duchovne mŕtvi, ktorí si vybrali ktoviečo, čo nie je dobré. Panna Mária nás povzbudzuje, aby sme svedčili a uvedomovali si, že Ježiš za nás zomrel na kríži, aby sme vydávali svedectvo o Zmŕtvychvstalom. Hoci zjavenia trvajú už toľko rokov, Panna Mária sa neunavila. Želá si, aby sme boli jej vystretými rukami, aby sme prinášali jej posolstvá. Preto hovorí: Drahé deti, prihováram sa za vás u môjho Syna. Obráťte sa.  Aj dnes nám hovorí: Drahé deti, som vaša matka, milujem vás. Využime tento čas milostí. Panna Mária nás každý deň pozýva, aby sme sa rozhodli pre večný život, aby sme sa rozhodli pre Boha. Skrze ňu o to žiada jej Syn Ježiš.

Zdroj: Medjugorje-info.com

Foto: friedensgebet.at

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

Svetlo Máriino. Február 2019