Matka, ktorá bude robit´det´om radost´… (Vladimír, Moldavsko)

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Už prešlo viac ako 5 mesiacov, odvtedy ako som mal to šťastie stráviť skoro 5 dní v Medžugorí. Moje spomienky sú také čerstvé, a hlboké… akoby to bolo včera. Keď som sa vrátil domov, prvé týždne som nemohol bez vzrušenia, bez sĺz hovoriť o tom, čo som videl a prežil v Medžugorí.

Spolu s neopísateľnými pocitmi som si domov priviezol veľa fotografií a videá, ktoré mi pomáhajú o všetkom deliť sa s ostatnými. Som vďačný našej nebeskej Matke za tú veľkú milosť a príležitosť navštíviť Medžugorie!

Vnímam to ako Božiu vôľu, že sa v Moldavsku už 20 rokov zaoberám charitatívnymi projektmi. V súčasnosti pomáhame viac ako 460 deťom z chudobných rodín, a preto sme otvorili 15 detských centier. Náš každodenný program začína obedom pre deti, potom im pomáhame s domácimi úlohami, organizujeme pre deti rôzne aktivity, ktoré zodpovedajú ich záujmom…

IMG_7805Po návrate z Medžugoria som sa rozhodol (z vďaky našej Mame), aby jej Ikona bola súčasťou našich projektov. A to bol zázrak!!! Hneď potom, ako sme zavesili v spoločných priestoroch obraz Panny Márie Medžugorskej, deti sa začali pred ňou modliť.

Tieto fotografie sú zo školskej jedálne. V minulom roku ju zrekonštruovala naša charitatívna organizácia PRO UMANITAS za viac ako 40 000€. Bol to jeden z našich veľkých projektov v roku 2014.

V týchto dňoch ukončíme ešte jeden projekt (rekonštrukciu škôlky) a riaditeľ škôlky povedal, že s radosťou príjme od nás obraz Panny Márie z Medžugoria, ktorá bude robiť deťom radosť. Aj my sa radujeme z toho, že stále viac a viac ľudí v Moldavsku uvidí obraz Kráľovnej pokoja, pretože putovať do Medžugoria je pre nás nemožné z finančných dôvodov, ale i kvôli vybavovaniu potrebných víz, ktoré je veľmi ťažko dostať.

Predchádzajúce

25. apríla 2015 sa na Slovensku uskutočnilo V. modlitbové stretnutie

Ďalej

Rodinám, aby boli silné v Bohu…