Meditácie na pôstne obdobie

Drahí priatelia,

počas pôstneho obdobia každú stredu od Popolcovej stredy 17.2.2021 farnosť Medžugorie v spolupráci s Informačným centrom MIR Medžugorie bude vysielať Meditácie na pôstne obdobie. Môžete ich sledovať každú stredu po večernom modlitbovom programe v slovenskom/českom jazyku.

Meditácie budú na témy ako modlitba, pôst, pokušenia, púšť, Božie slovo, odpustenie. Pripravujú ich pátri: Marinko Šakota, Stanko Mábič, Ante Vučkovič.

Priamy prenos môžete sledovať na:
https://www.facebook.com/svetlomariino
www.svetlomariino.sk

VEČERNÝ MODLITBOVÝ PROGRAM 17. 2. 2021
17.00 ruženec
18.00 sv. omša
Modlitba za uzdravenie tela i duše
Ruženec
Meditácia na pôstne obdobie

Predchádzajúce

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Ďalej

Adorácia, Medžugorie 16.02.2021