MEDŽUGORIE – MODEL NOVEJ EVANJELIZÁCIE PRE SVET ONLINE KONGRES 30. – 31. januára 2021

Pri príležitosti 40. výročia Medžugoria 1981 – 2021 nemecké medžugorské centrum organizuje online kongres na tému Medžugorie – model novej evanjelizácie pre svet, ktorý sa uskutoční 30. – 31. januára 2021.
Program sa koná v Nemecku a Medžugorí. Časť denného programu, t. j. svedectvá, rozhovory, príhovory a hudba, sa koná vo svätyni Marienfried v Nemecku a večerný modlitbový program sa vysiela z farského kostola sv. Jakuba v Medžugorí.
Informačné centrum Mir Medžugorie bude tento program vysielať naživo vo viacerých jazykoch (aj v slovenčine, češtine).
Čoskoro zverejníme celý program kongresu ako aj linky a jazyky, v ktorých budete môcť sledovať tento kongres. Oslávme spoločne 40 rokov milostí!

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

Modlitbový program bdenia 31.12.2020