ONLINE KONGRES  Medžugorie – model novej evanjelizácie pre svet 30 a 31. január 2021

Drahí priatelia,
s radosťou vám oznamujeme, že pri príležitosti 40. výročia Medžugoria (1981 – 2021) nemecké medžugorské centrum organizuje online kongres na tému Medžugorie – model novej evanjelizácie pre svet, ktorý sa uskutoční 30. a 31. januára 2021.

Program sa koná v Nemecku a Medžugorí. Časť denného programu, t. j. svedectvá, rozhovory, príhovory a hudba, sa koná vo svätyni Marienfried v Nemecku a večerný modlitbový program sa vysiela z farského kostola sv. Jakuba v Medžugorí.

Informačné centrum Mir Medžugorie bude tento program vysielať naživo do 15 svetových jazykov.

Program v slovenskom/českom jazyku môžete sledovať na  stránke www.svetlomariino.sk

Srdečne vás pozývame spoločne osláviť 40 rokov milostí!

PROGRAM

Sobota 30.01.2021 

13.45  Úvodné minúty – filmová príloha

14.00  Začiatok

            Predstavenie programu

            Ako vznikol tento kongres?

            FILM: 40 rokov Medžugoria a Kráľovná pokoja, historický prehľad od 1981 do 2020

14.35  POZDRAV: biskup Dr. Bertram Meier, diecéza Augsburg

14.45   Hudobný vstup

14.50  PREDNÁŠKA: arcibiskup Henryk Hoser

            Téma: Medžugorie ako model novej evanjelizácie pre svet

15.15  Kvíz a prezentácia ocenení, Hubert Liebherr

15.20  PREDNÁŠKA: Dr. Maximilian Domej, Gebetsaktion Medjugorje Wien – Maria Königin des Friedens  

            Téma: Moja cesta do Medžugoria a pôsobenie apoštolátu Gebetsaktion Wien

15.40  Svedectvo: Milona von Habsburg, dlhoročná prekladateľka a spolupracovníčka pátra Slavka Barbariča

            Téma: Moja cesta do Medžugoria

16.10   Hudobný vstup

16.15  Svedectvo: o. Marco Leonhart

            Téma: Ako sa z policajta stal kňaz

16.40  Svedectvo: Robert Teisler, kníhkupec

            Téma: Život v Medžugorí

16.55   Hudobný vstup

17.00  VEČERNÝ MODLITBOVÝ PROGRAM NAŽIVO Z MEDŽUGORIA     

18.00  Sv. omša z Medžugoria

            Požehnanie nábožných predmetov

19.00  Adorácia s hudbou (Melinda Dumitrescu a Roland Patzleiner)

20.00  Prednáška: páter Marinko Šakota, medžugorský farár

            Téma: V škole Panny Márie

20.35  Svedectvo: vizionár Ivan Dragičevič

21.00  Hudobný vstup, záverečná modlitba

 

Nedeľa 31.01.2021

11.25  Úvodné minúty – filmová príloha

11.40  Začiatok

12.00  Anjel Pána

12.05  Prednáška: biskup Dr. Franjo Komarica, diecéza Banja Luka (BiH)

            Téma: Banja Luka a etnický vývoj na Balkáne po vojne a Medžugorie – model novej evanjelizácie pre svet       

12.30   Hudobný vstup

12.35  Svedectvo: Milona von Habsburg

            Téma: páter Slavko Barbarič a jeho pôsobenie v Medžugorí

13.10  PREDNÁŠKA: Biskup Dr. Bertram Meier, diecéza Augsburg

            Téma: Čo znamená nová evanjelizácia pre jednotlivca?

13.30   Hudobný vstup

13.35  Prednáška: páter Miljenko Šteko OFM, provinciál Hercegovinskej františkánskej provincie

            Téma: Medžugorie – spovednica sveta a model novej evanjelizácie Cirkvi

14.00   Hudobný vstup

14.05  PREDNÁŠKA: o. Richard Kocher, riaditeľ programu RADIO HOREB

            Téma: Päť medžugorských kameňov – prečo práve týchto päť?

14.50   Hudobný vstup

14.55  TOTUS TUUS – plod Medžugoria

15.15  Svedectvo: Hnutie Mladí 2000 (Jugend 2000)

15.35   Hudobný vstup

15.40  Rozhovor: Hubert Liebherr a Bernhard Thoma

Predsedovia medzinárodnej charitatívnej organizácie Kirchen für den Osten e. V. (Kostoly pre východ) – plod Medžugoria

16.05   Hudobný vstup

16.10  Svedectvo: Johannes Dittrich, Projekt školy sv. Filomény, Uganda

            Téma: Ako sa z pilota stal staviteľ škôl a kostolov

16.30  Odpovede na kvíz: Hubert Liebherr

16.35  Páter Marinko Šakota odpovedá na otázky divákov naživo z Medžugoria

17.00  VEČERNÝ MODLITBOVÝ PRGORAM Z MEDŽUGORIA

            Tajomstvá radostného a bolestného ruženca

18.00  Sv. omša z Medžugoria

19.00  Požehnanie nábožných predmetov, modlitba za zdravie duše a tela, slávnostný ruženec

20.00   Záverečné slovo: Hubert Liebherr

            Pohľad na nové časy vo svetle Máriiných posolstiev

20.25   Požehnanie: biskup Dr. Bertram Meier, diecéza Augsburg

20.30  Ukončenie

 

Predchádzajúce

2021

Ďalej

Modlitba za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, 2. február 2021