Medžugorie žilo v tieto dni 37. výročím zjavenia Panny Márie

Tiché modlitby pútnikov sa niesli Podbrdom od skorých ranných hodín až po hlboké noci. Modliac sa vystupovali rodiny s deťmi, skupiny pútnikov, osamelí prosebníci, … Niektorí sa ponáhľali, iní išli pomaly, niektorí naboso, … starí, mladí a každý s túžbou priblížiť sa k mame.

V Medžugorí na 37. výročie zjavenia Panny Márie prišli pútnici z 35 krajín a množstvo miestnych ľudí. Modlitbou, spevom, kráčajúc, sme 24. júna putovali zo susedného mesta Ljubuški, františkánskeho kláštora na Humci do Medžugoria – domáci i pútnici z celého sveta zjednotení v modlitbe za pokoj. Pred kostolom sv. Jakuba sa ukončila pešia púť s požehnaním Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.

Tajomstvo Božieho povolania, tajomstvo túžby Boha po ľudskej duši

Už 37 rokov sa Panna Mária na tomto mieste „dotýka“ krajiny, ľudského srdca, s cieľom vyhladiť stopy hrdze hriechu. V deň narodenín niekoho sa hovorí, že Boh v ten deň obnovuje všetky milosti, ktoré sú darované v čase počatia alebo narodenia. Preto sú narodeniny nádherné. Tak to je to i pri každom výročí zjavení. Boh tento deň opäť „otvára balíček milosti“, ktorý kedysi daroval tejto zemi, keď sa nebeská milosť dotkla zeme. V Bohu nie je čas. Prítomná chvíľa je večnosť. Takže v Bohu – dnes, na 37. narodeniny, je to  tá istá milosť, ako keď sa Panna Mária zjavila po prvýkrát. Tou istou silou nás dnes Boh nabáda k obráteniu, k pokoju medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom.

V predvečer výročia zjavení, v nedeľu, 24. júna, páter Marinko Šakota v homílii hovoril o význame života a svedectva.

V pondelok, v deň výročia zjavení, 25. júna, pred svätou omšou bol sprievod so sochou Panny Márie, ktorú niesli mladí ľudia z Medžugoria. Na večernej slávnostnej svätej omši bol hlavným celebrantom páter Miljenko Šteko, hercegovinský provinciál františkánov.

Počas týchto milostivých dní, každý mohol zakúsiť Máriinu materinskú lásku vo svojom srdci a nanovo sa rozhodnúť ešte viac ju milovať a počúvať jej slová, ktorými nás vedie k svojmu Synovi Ježišovi.

Predchádzajúce

Homília na 37. výročie zjavení Panny Márie, Kráľovnej pokoja – Medžugorie – 25.6.18 – páter Miljenko Šteko

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júla 2018, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú