Milujem vás! (Terézia Gažiová)

Počas 37. rokov zjavení Panny  Márie sme svedkami toho, že keď začneme žiť podľa jej posolstiev, skutočne sa pre nás začína nový život.

S nebeskou Matkou sa nestratíme, s ňou sme v bezpečí. Jej posolstvá sú také jednoduché a také hlboké! Privedú nás priamo do cieľa, priamo k Ježišovi. A nový život s Ježišom je večný život.

Keď sa raz vizionárky Márii Pavlovičovej spýtali, ktoré z posolstiev je najkrajšie, bez váhania odpovedala: „Keď nám Panna Mária povie: „Milujem vás“.“ V jej slovách môžeme pocítiť tak veľa lásky, to sa nedá opísať ľudskými slovami. Najťažšie posolstvo je, keď nám povie: „Milujte druhých mojou láskou.“ Je to najťažšie, lebo nie sme schopní milovať ako ona, ale nie je nemožné sa o to neustále usilovať. A to je vlastne obrátenie.

Najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám tu dala je pozvanie k obráteniu“, povedala nám Panna   Mária. Z našej strany sa očakáva súhlas a horlivá túžba milovať Božou láskou. Mária stojí pred nami ako model a príklad lásky. Jej milostivá prítomnosť v Medžugorí je príčinou mnohých obrátení. „Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“ Kto zakúsi Božiu lásku i prežije skúsenosť, že je milovaný Bohom, snaží sa odpovedať na lásku láskou. Stáva sa lepším človekom.

Obrátenie v Máriinej škole znamená práca nad svojím srdcom. Prinášať ovocie, naplniť život dobrými skutkami. Prechádzať životom podobne Márii, modliť sa a slúžiť, byť stále s Ježišom.

 Stretnutie s Božou láskou nás priťahuje modliť sa viac, milovať viac a takto sa pomaličky meníme my i svet okolo nás…

Často počujeme, ako nám Panna Mária hovorí – „Otvorte srdce Ježišovi“. Srdce otvárame tomu, koho milujeme a komu veríme. My si vyberáme, komu ho otvoríme, otvára sa zvnútra, našim rozhodnutím. Pomáhajú nám v tom prostriedky, ktoré nám Panna Mária stále opakuje a to je  modlitba, pôst, svätá omša, spoveď, čítanie Svätého písma. Jedno z posolstiev, ktoré nám neustále zdôrazňuje v poslednej dobe je posolstvo odpustenia. „Drahé deti, odpúšťajte. Odpúšťaním otvárate brány srdca pre pôsobenie Ducha Svätého.“

My rozhodujeme o tom, či otvoríme alebo zatvoríme srdce. Kľúč je rozhodnutie sa v slobode. Mária nás prosí ako matka, ona nás k ničomu nenúti iba pozýva: „Deti moje, Boh dal všetkým slobodu, ktorú si v láske vážim a pred ktorou sa v pokore skláňam… Nezabudnite, deti moje, že vaša sloboda je vaša slabosť, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou.“

Stretnutie s Božou láskou nás priťahuje modliť sa viac, milovať viac a takto sa pomaličky meníme my i svet okolo nás.

Kto miluje, ten sa obracia. Deň čo deň si všíma svoje nedostatky a snaží sa ich odstraňovať s túžbou milovať ešte viac. Keď je srdce naplnené láskou, niet v ňom miesta pre negatívnosť, prebýva v nás Boh a to je nový život.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriu, za tú veľkú milosť kráčať s ňou k novému životu, k večnému životu. Daj nám svojho Ducha Svätého, aby sa naše srdcia otvorili dokorán pre Ježiša. Zjednotení s Máriou prosíme o milosť využiť milostivý čas obrátenia. Prosíme za tých, ktorí sú zatvorení, zaslepení falošným šťastím a hľadajú nový život na nesprávnych cestách lebo nespoznali tvoju lásku.

Nech tvoj Duch Lásky preniká celý svet, aby sa začal nový život s tebou tam, kde ho niet. Amen.

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Ruženec na deň pôstu. Slávnostné tajomstvá (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Otvorte svoje srdcia (páter Ljubo Kurtovič, OFM)