Milujte Boha nadovšetko (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Aj v tomto posolstve nám Panna Mária potvrdzuje svoju prítomnosť a materinskú blízkosť. Pozýva nás, aby sme boli otvorení pre Božie slovo, jeho prikázania a sviatosti, prostredníctvom ktorých Boh prichádza so silou svojej milosti. Otvoriť sa znamená byť pred Bohom v pravde, takí akí sme. To je pre človeka najťažšie. Nie je ľahké pred Bohom spoznať pravdu o sebe. Potrebujeme zásah Božej milosti a svetla, ktorý nám umožní vidieť sa taký akí sme.

Ako hovorí žalmista: „ Ó, Bože, ty si môj Boh, …“ Musíme v sebe prebudiť túžbu po Bohu. Musíme v sebe vidieť naše najhlbšie túžby a priania. Nemusíme sa báť našich hlbokých túžob. Svätí ľudia vždy mali v sebe hlbokú túžbu a smäd po Bohu. Svoje srdce nemôžeme oklamať jedlom a pitím, potešeniami a vecami, ktoré nám dáva tento svet. Naše srdce vie, kto je jeho Stvoriteľ a ktorá ruka ho tvárnila. Preto je v nás ukrytá hlboká túžba po Bohu, ktorú sa oplatí v sebe prebudiť. Preto by sme mali prosiť Pána, aby z našich sŕdc odstránil strach, strach z neistoty, či sme naozaj Božie deti. Potrebujeme počuť ten hlas z neba, ktorý počul Ježiš počas premenenia na hore Tábor: „Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Tento Otcov hlas odznieva nad každým z nás aj skrze Máriine zjavenia a posolstvá. Dôležité je dovoliť tomuto hlasu, aby ožil v našich srdciach, nadobudol hodnotu, aby sme mohli byť uzdravený z neistoty, strachu a nedôvery.

„Keby ste vedeli ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti“ – to je jedno z Máriiných posolstiev, ktoré odznieva Medžugorím po celé tie roky. Mnohí toto posolstvo počuli. Mnohí dovolili, aby tieto slová prenikli ich srdcia. Panna Mária nám ukazuje cestu a tou je modlitba. Najlepšia modlitba je úprimná modlitba a vytrvalá modlitba. Nemali by sme sa nikdy vzdať, ani vtedy, keď sa nám zdá, že Boh nepočuje. Boh vždy počuje našu modlitbu. Neexistuje nevyslyšaná modlitba. Existuje „odložená“ modlitba. Keď Boh neodpovedá na naše modlitby, určite nám pripravuje niečo oveľa lepšie, čo ani len neočakávame. A je to niečo oveľa lepšie a väčšie než si môžeme priať a prosiť.

Panna Mária nám hovorí, aby sme milovali Boha nadovšetko. My môžeme dať len to, čo máme. Môžeme milovať iba vtedy, keď máme lásku. Ak sme milovaný, môžeme milovať a dávať lásku. Boh nás miloval prvý. On nás utkal v láske, a preto túžime po láske. A túto hlbokú túžbu môže naplniť len Boh. Smrteľný človek nemôže dať druhému smrteľnému človeku život ani plnosť lásky. To môže len ten, ktorý miluje –  a to je Boh – učí nás sv. Ján, apoštol.

 Boh nás nemiluje preto, že sme dobrí, svätí a nábožní. Boh nás miluje bezplatne, bezpodmienečne a ešte predtým, ako ho mi začneme milovať. „Nie my sme milovali Boha, ale on nás prvý miloval“ – hovorí apoštol Ján. Preto je dôležité modliť sa, aby sme mali skúsenosť Božej lásky. Božia láska nie je len pre dobrých, ale je podmienkou života pre všetkých.

Modlitba

Panna Mária, ty, ktorá si milovala Pána nadovšetko, prihováraj sa za nás v tomto slzavom údolí. Nauč nás byť otvorenými vnuknutiam Ducha Svätého tak ako ty, ktorá si ostala verná až do konca, a preto si blahoslavená, lebo si verila. Zvlášť tvojmu materinskému srdcu zverujem všetkých, ktorí prežívajú ťažké životné situácie, buď im nablízku svojím príhovorom u svojho Syna, pretože si našou mocnou Orodovnicou. Do tvojich rúk, Matka Mária, zverujeme naše rodiny, všetky životné situácie, obetuj ich svojmu Synovi, aby sme získali pokoj a kráčali cestou obrátenia. Amen. 

Predchádzajúce

Otvorte sa (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. marca 2018