Modlitba a láska (Terézia Gažiová)

Buďte modlitbou“ –  pozýva nás Mária a v jej škole to znamená premeniť sa na lásku. „Modlitba je láska, ktorá priťahuje druhých a robí vás mojimi apoštolmi. Apoštoli moji, vždy sa milujte navzájom, ale nadovšetko milujte môjho Syna. To je jediná cesta k spáse, k večnému životu. To je moja najmilšia modlitba, ktorá napĺňa moje srdce najkrajšou vôňou ruží“: hovorí nám Mária vo svojich posolstvách o modlitbe.

Modlitba je kontakt s Bohom. A Boh je láska. Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom – píše sv. Ján apoštol.

V modlitbe sa stávame odrazom Božej lásky pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha…

Keď sa budeme usilovať modliť sa srdcom, všetko ostatné k čomu nás dnes volá Mária sa stane prirodzeným následkom. Úprimnou modlitbou sa premeníme na lásku. V modlitbe sa stávame odrazom Božej lásky pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Tak ako sa hovorí: S kým si, taký si. V modlitbe sme s láskou.

Alebo sa povie – tento človek je stelesnená dobrota, tento človek je stelesnený obchodník, tento človek je stelesnený muzikant. Mária nás vedie k tomu, aby sme sa stali stelesnenou modlitbou. To je životný štýl. My si ho vyberáme.

Žijeme v dobe, v ktorej sa zo dňa na deň viac a viac ponáhľame. Často počujeme: Nič nestíham, nemám čas na modlitbu. Život sa míňa a my sa dáme tak ľahko zlákať rytmom sveta. Srdce nemôžeme oklamať. Stvorení sme podľa iných pravidiel. Nebo starostlivo sleduje každý náš krok a posiela na zem Máriu. 36 rokov jej zjavení v Medžugorí nám odznieva jej materinské volanie: „Problém nie je nedostatok času na modlitbu, problém je láska. Ak máš niečo rád, máš na to čas; zastavte sa, život je krátky; obráťte sa; otvorte srdce; toto je čas pre vašu dušu; toto je čas milosti, kým som s vami, využite ho a povedzte – toto je čas pre moju dušu.“

Modlitba je láska, ktorá priťahuje druhých a robí vás mojimi apoštolmi…

S Máriou sa najjednoduchšie učí modlitba srdcom. Ona rástla v škole Ježišovej modlitbe. Videla Ježiša stále zjednoteného s Otcom. Opakuje nám to, čo sama prežila: „Viem, že mnohým veciam nerozumiete, ako som ani ja všetkému nerozumela, čo mi môj Syn vysvetľoval, kým pri mne rástol, ale verila som mu a nasledovala som ho. O to prosím aj vás, aby ste mi verili a nasledovali ma. Ale, deti moje, nasledovať ma znamená milovať môjho Syna nadovšetko, milovať ho v každom človeku bez rozdielu. Aby ste to mohli, znovu vás pozývam k odriekaniu, modlitbe a pôstu. Pozývam vás, aby Eucharistia bola životom vašej duše. Buďte mojimi apoštolmi svetla, ktorí budú svetom šíriť lásku a milosrdenstvo. Deti moje, váš život je len okamih k večnému životu. A keď prídete pred môjho Syna, on vo vašich srdciach uvidí, koľko ste mali lásky“ (2.8.2014).

Otázka rozhodnutia sa pre modlitbu je otázkou života a smrti. Najsilnejší sme na kolenách. Len v modlitbe dostávame silu byť verní a rozhodní v obrátení, práce na sebe, túžime robiť dobre a stávame sa príjemnými ľuďmi. Modlitbou a láskou dosiahneme aj to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné, učí nás Mária.

Preto môžeme rozumieť, prečo je pozvanie k modlitbe jej najčastejším pozvaním.

Modlitba:

Mária, pomôž nám zastaviť sa, nachádzať čas na modlitbu. Uprostred hluku a zhonu pomôž nám poslúchnuť tvoje volanie, – teraz je čas na modlitbu, teraz nie je nič dôležitejšie ako modlitba. S tebou sa chceme stať modlitbou. Premieňaj nás Mária na maličkých, pokorných, skromných, tichých, aby mohla prostredníctvom nás víťaziť Božia láska. Amen.

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Boh na prvom mieste (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Buďte modlitbou (páter Ljubo Kurtovič, OFM)