Modlitba a pôst robia zázraky (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske i v mojej prítomnosti. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe. Nech je mierou vášho života láska a nezabudnite, deti moje, že modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás. Všetko, čo konáte, nech bude na slávu Božiu, a potom nebo naplní vaše srdce radosťou a pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela, aby zachránil vás i zem, na ktorej žijete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Modlitba a pôst robia zázraky

            V posolstve z minulého mesiaca ako aj v tomto nám Panna Mária opakuje: „Vráťte sa k Bohu a modlitbe“. Matka opakuje, pretože deti zabúdajú. Spomeňme si, že keď sme boli deti, koľkokrát nám mama opakovala tie isté veci. Nepočuli sme alebo sme nechceli počuť to, čo nám hovorí. V duchovnom zmysle sme všetci deti. Matka veľmi dobre vidí duchovný stav svojich detí, preto  vníma potrebu viackrát hovoriť a opakovať isté veci. To čo hovorí je veľmi jednoduché. Práve to, čo je jednoduché je zároveň aj najťažšie uviesť do života.

            Panna Mária hovorí to, čo už vieme a myslíme si, že to už viac nepotrebujeme počuť. Deťom sa môže zdať, že tie isté slová sú nudné, namáhavé a stále to isté. Ale neexistuje žiadna iná cesta ani iné prostriedky. Mama môže hovoriť, ale nemôže sa namiesto nás rozhodnúť a namiesto nás žiť.

            Veľakrát nám hovorila: „Drahé deti, obnovte posolstvá, ktoré vám dávam“.Toľkokrát sme počuli jej pozvania k modlitbe a pôstu.

            „Deti moje, kto sa modlí nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí nebojí sa zla“ (25.1.2001). „Pozývam vás k modlitbe a pôstu na moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj plán“ (25.8.2011).

            V dnešnom posolstve nám hovorí: „Modlitba a pôst robia zázraky vo vás i okolo vás“. To, čo nám Panna Mária hovorí ako Matka Cirkvi je už známe v dejinách a potvrdené učením a životom mnohých svätých. Sv. Peter Chryzológ, biskup, hovorí: „O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: tieto tri veci sú jedno a navzájom si dávajú život. Kto má z nich len jedno, alebo kto ich nemá súčasne, nemá nič“.

            Človek je pred Bohom najúprimnejší, keď sa cíti bezbranný, ponížený, zaťažený krížom a utrpením. Vtedy sú aj naše modlitby úprimnejšie, hlbšie a intenzívnejšie. Aj páter Slavko Barbarič, pravý žiak v škole Panny Márie nás učil: „Človek svoju slabosť ľahšie znáša, keď sa postí, pretože počas telesného pôstu je duša otvorenejšia na Boha. Bez pôstu je naša modlitba bez pravého základu“.

            Bohu nepatríme len dušou a srdcom, ale aj telom. Práve v pôste najviac pocítime Boha, povedal by som, aj fyzicky.

Pôst je prostriedok a nie cieľ, tak isto aj modlitba. Pôst nepotrebuje Boh, ale my, aby sme dosiahli správny stav tela i duše. Pôst nemôže vyrobiť vieru, ale môže otvoriť srdce, aby prijalo ešte viac viery, aby Boh mohol vykonať svoje zázraky v nás i okolo nás. Viera prichádza z počúvania Božieho slova, ale pôst nás robí schopnejšími počuť Božie slovo a prijať ho s vážnosťou.

            Keď učeníci nemohli vyhnať zlého z chlapca, pýtali sa Ježiša, prečo to nemohli urobiť. Ježiš im odpovedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom“ (Mk 9, 29).

            Majme odvahu znovu oživiť v sebe Pánove pozvania a slová, s vážnosťou ich vkladajme do života, aby sme aj sami zakúsili Božie zázraky vo svojom živote.

Modlitba
Panna Mária, ďakujeme ti, že počas týchto rokov máš stále s nami, so svojimi deťmi, materinskú trpezlivosť. Ďakujeme ti, že si neúnavná. Odpusť nám našu hluchotu a slepotu srdca. Klop, klop na dvere nášho srdca, až kým nezapočujeme tvoje materinské pozvanie. Vypros nám milosť, ty, ktorá si plná milosti, aby sme mohli svoje srdce i ruky vložiť do tvojich rúk, aby si nás istými krokmi viedla k Ježišovi. Ty si kráčala a rástla na ceste viery. Ty si Matka viery, ty si blahoslavená, pretože si uverila. Vypros všetkým, ktorí sú v tme, ktorí sú stratení a ktorí hľadajú svetlo a zmysel svojho života, aby ho skrze teba našli v Bohu, ktorý je naším jediným zmyslom a cieľom. Amen.

 

Predchádzajúce

Spovedník (páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Sila deviatich prvých piatkov