MODLITBA V DŇOCH PÔSTU

Panna Mária pozýva

„Chcela by som, aby sa ľudia v týchto dňoch modlili so mnou,  a to v čo najväčšom počte. Nech sa v stredu a v piatok prísne postia, nech sa každý deň modlia aspoň ruženec: radostný, bolestný a slávnostný“’ 

(Posolstvo zo 14. augusta 1984).

 Modlitba na začiatok pôstu

 Pane Bože, Stvoriteľ celého sveta aj môj Stvoriteľ! Dnes ti ďakujem, že si tak nádherne usporiadal svet. Vďaka ti, že si dal plodnosť matke zemi a ona nás živí všelijakými plodmi. Vďaka ti za jedlo, ktoré sa pripravuje z plodov zeme. Otče, radujem sa všetkému, čo si stvoril, teším sa dnes zo všetkých plodov a ďakujem ti. Vďaka ti, že potrebujeme každodenný chlieb a že nám treba každodenný nápoj.

 Otče, vďaka ti, že si stvoril aj môj organizmus, aby mohol užívať plody zeme, tak sa rozvíjať a tebe slúžiť. Vďaka ti, Otče, za všetkých, ktorí svojou prácou tvoria nové možnosti pre život na zemi. Vďaka ti za tých, ktorí majú veľa a dávajú iným. Vďaka ti za všetkých, čo sú hladní po nebeskom chlebe, kým jedia tento pozemský. Otče, vďaka ti za tých, čo nemajú dnes jedlo, lebo som presvedčený, že im pošleš pomoc po dobrých ľuďoch!

 Otče, dnes sa rozhodujem postiť sa. Tým nepohŕdam tvojimi plodmi, ani sa ich nezriekam, len ich chcem znova objaviť. Rozhodujem sa pre pôst, veď postili sa aj tvoji proroci, postil sa tvoj Syn Ježiš Kristus, jeho apoštoli a učeníci. Zvlášť sa rozhodujem pre pôst, lebo postila sa aj tvoja služobnica Mária, Matka Božia. Ona ma pozvala, aby som sa postil:

 „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa začali postiť zo srdca. Veľa ľudí sa postí, ale len preto, že sa všetci postia. Stalo sa to zvykom, ktorý by nikto nechcel prerušiť. Prosím farnosť, aby sa postila z vďačnosti, že Boh mi dovolil, aby som zostala dlhšie v tejto farnosti. Drahé deti, postite a modlite sa srdcom! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (20. septembra 1984).

 Otče, venujem ti dnes tento deň pôstu. Pôstom chcem lepšie vnímať tvoje slovo a prežívať ho. Chcem sa cez tento deň viac učiť a obrátiť sa k tebe napriek všetkým veciam, ktoré ma obklopujú. Týmto pôstom, ktorý dobrovoľne beriem na seba, prosím ťa za všetkých, ktorí sú hladní a ktorí sa pre hlad stali agresívnymi.

 Venujem ti tento pôst aj za POKOJ vo svete. Vojny prichádzajú, lebo sme viazaní na materiálne veci a sme pre ne pripravení navzájom sa zabíjať. Otče, venujem ti tento pôst za všetkých, ktorí sú celkom závislí od materiálnych vecí a nevidia nijaké hodnoty.

 Prosím ťa za všetkých, ktorí sú v sporoch, lebo oslepli z toho, čo majú. Otče, týmto pôstom im otvor oči, aby videli, čo nám dávaš a čo máme!

 Kajám sa za toľkú slepotu, ktorá zachvátila aj moje zmysly, a preto neďakujem za dobro, ktoré mám. Kajám sa za zneužívanie materiálnych dobier, lebo som zle oceňoval ich hodnotu. Cez tento dnešný pôst urob ma schopným lepšie vidieť teba aj ľudí okolo seba!

 Uspôsob ma, aby som lepšie počul tvoje slovo! Nech dnes vďaka tomuto pôstu vzrastie vo mne láska k tebe a k blížnym!

 Otče, rozhodujem sa dnes žiť o chlebe, aby som si lepšie uvedomil hodnotu nebeského chleba, prítomnosť tvojho Syna v Eucharistii. Nech po pôste vzrastá moja viera i dôvera!

Otče, rozhodujem sa pre pôst a prijímam ho, lebo viem, že takto vo mne vzrastie túžba za tebou. Rád a s vďačnosťou myslím na slová tvojho Syna: „Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Otče, daj, aby som bol chudobný pred tebou! Daj mi milosť, aby som vďaka pôstu pochopil, ako ťa potrebujem! Daj, nech s pôstom rastie moja túžba za tebou, nech moje srdce túži po tebe, ako jeleň dychtí po prameňoch vôd a púšť po oblakoch dažďa!

 Otče, prosím ťa, daj, nech s týmto pôstom vzrastie najmä môj súcit voči hladným a smädným, voči tým, čo nemajú dosť materiálneho dobra! Pomôž mi, aby som si uvedomil, čo nepotrebujem z toho, čo mám, aby som sa toho vedel zbaviť v prospech bratov a sestier!

 Otče, osobitne ťa prosím, daj mi milosť, aby som si uvedomil, že som na tejto zemi pútnikom, že v čase prechodu na druhý svet nevezmem so sebou nič okrem lásky a dobrých skutkov! Nech vo mne rastie vedomie, že aj keď niečo vlastním, nič nie je moje, ale, že som všetko dostal, aby som to spravoval. Otče, daj mi milosť, aby som sa vďaka pôstu stal pokornejším a bol pripravený plniť tvoju vôľu! Preto očisti ma od sebectva a pýchy!

 Takto ma očisti od všetkých zlozvykov a kroť moje vášne a nech sa zväčšujú moje čnosti! Nech sa v tomto pôste hlbina mojej duše otvorí tvojej milosti, nech ma milosť celkom očistí a zasiahne!

 Pomôž mi, aby som bol v pokušeniach a v nešťastí vždy podobný tvojmu Synovi, aby som vedel odohnať každé pokušenie, zo dňa na deň tebe viac slúžiť a hľadať tvoje slovo.

 Panna Mária, ty si bola slobodná v srdci a spojená len s Otcovou vôľou. Vypros mi dnes milosť radostného pôstu, v ktorom moje srdce bude môcť s tebou spievať ďakovnú pieseň! Nech sa dnes na tvoj príhovor a silou tvojej ochrany vzdiali odo mňa všetko zlo aj diablove útoky! Nauč ma, Mária, postiť sa a modliť sa, aby som sa deň po dni stával podobnejší tebe a tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi v Duchu Svätom! Amen.

Predchádzajúce

V MEDŽUGORÍ SOM STRETOL MÁRIU A ONA MA PRIVIEDLA K OTCOVI

Ďalej

DÔVERUJTE V BOHA (Terézia Gažiová)