Modlitba za pokoj 2015: priamy prenos

Drahí naši priatelia a všetci, ktorí sa spolu s nami modlíte za pokoj! Pozývame všetkých: priateľov, rodiny, modlitbové skupiny, spoločenstvá, farnosti spojené  so Svetlom Máriiným zjednotiť sa spolu v modlitbe za pokoj na modlitbovom stretnutí, ktoré sa uskutoční v utorok 29. septembra v katedrále sv. Štefana vo Viedni. Stretnutie začne o 16.00 hodine.

Priamy prenos môžete sledovať na www.marytv.tv. Svetlo Máriino v spolupráci s Mary TV zabezpečí simultánny preklad do slovenského jazyka. V tento deň my, tu v Medžugorí a vy, naši priatelia z toľkých krajín sa zjednotíme v modlitbe s tými, ktorí sa zúčastnia stretnutia vo Viedni a tiež s tisíckami ľudí po celom svete, ktorí budú sledovať priamy prenos.

Posolstvo pre teba: modlitba za pokoj – je modlitbové stretnutie, ktoré sa už 8 rokov organizuje v katedrále sv. Štefana vo Viedni a ktorého sa zúčastňujú tisícky ľudí. Pokoj je najdrahocennejší dar: pokoj v srdci, pokoj v rodinách a spoločenstvách, v našich krajinách a v celom svete. Za tento dar sa osobitným spôsobom chceme modliť aj tento rok. Pridajte sa k nám!

Hostia a účastníci stretnutia: kardinál Christopher  Schӧnborn, Mária Pavlovičová-Lunettiová, o. Karl Wallner, o. Marinko Šakota, komunita Cenacolo, dobročinná organizácia Mary´s Meals (Máriiné obedy), huslistka Melinda Dumitrescu a mnohí ďalší svedkovia viery.

 

PROGRAM

16.00

– Svedectvá o kňazských povolaniach cez Medžugorie, ktoré budú dávať o. Karl Wallner, páter Marinko Šakota a dekan Stephan Reuffurth.

– Plody Medžugoria:

  • Povzbudenie komunity Cenacolo, ktorá sa stará o mladých ľudí v krízových situáciách (http://www.cenacolo.at)
  • Slovo vďaky Magnusa MacFarlane-Barrowa za dlhotrvajúcu pomoc priateľov z Medžugoria v iniciatíve Mary´s Meals (Máriine obedy), vďaka ktorej dnes už viac ako milión detí dostáva jedlo každý deň (http://www.marysmeals.at)

17.15

– Duchovné povzbudenie vizionárky Márie Pavlovičovej-Lunettiovej, ktorá má zjavenia Panny Márie od 25. júna 1981

18.00

– Modlitba ruženca

19.00

– Svätá omša, ktorú bude celebrovať kardinál  Christoph Schӧnborn a koncelebrovať budú arcibiskup André-Joseph Léonard z Bruselu a prítomní kňazi.

– Záverečná časť programu  – Adorácia cca. do 21.30

Hudobné sprevádzanie: Mgr. Margit Czerny, Melinda Dumitrescu, Roland Patzlehner, Christian Zaruba a mnohí iní

 

NOVÉNA

Od 21.-29. septembra sa budeme modliť prípravnú novénu – modlitbu k Panne Márii. Pridajte sa k nám aj Vy!

 

Modlitba novény

 

Zdravas´ Hviezda Morská,

Ty svätý dom Trojjediného Boha.

Vypros mi vnútorný pokoj a slobodu.

Ó, Pani, akú veľkú radosť si pocítila,

keď ti anjel Gabriel zvestoval,

že si vyvolená stať sa Matkou Boha!

Dovoľ, aby sa na mňa vyliala táto radosť

a chránila ma v žiali,

v pokušeniach  a strachoch môjho života.

Chcem byť tvojím dieťaťom a úplne ti patriť.

(z roku 1699)

 

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke modlitbového stretnutia: www.friedensgebet.at

Predchádzajúce

Svet zabudol a opustil Boha (Fra Ljubo Kurtović)

Ďalej

21.—29. septembra: novéna za pokoj