Modlitbou a obrátením k budúcnosti a pokoju (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Keby sme spravili prieskum o tom, čo je pre ľudí najdôležitejšie, určite by sme dostali rôzne odpovede. Často od ľudí môžeme počuť a možno aj sami to hovoríme: „Najdôležitejšie je zdravie, ostatné už nejak bude!“ Hovoríme to v situáciách, kedy  sme zvlášť vďační za zdravie. Pri inej príležitosti sú dôležité peniaze, kariéra, úspech, …
            A čo je naozaj najdôležitejšie? Najdôležitejšie by malo byť to, čo je spojené so skutočným zmyslom života a úplným šťastím. A tu sa ľudia často mýlia. Povrchné a dočasné hodnoty považujú vo svojom živote za najdôležitejšie a podstatné. Keď ich dosiahnu, zistia, že to nie je tak. Ak ich nedosiahnu, cítia sa sklamaní a niekedy ich ten smútok môže priviesť až na okraj nezmyselnosti.
            „Len môj Syn vám môže darovať pravý pokoj a radosť“ – hovorí nám Panna Mária v jednom zo svojich posolstiev. Vo všeobecnom boji, ktorému čelí svet, nám Panna Mária hovorí a ukazuje cestu k budúcnosti a pokoju. Hovorí nám o skutočných a večných hodnotách, ku ktorým môžeme prísť len obrátením a modlitbou. Povzbudzuje nás, aby sme vzali do rúk i sŕdc prostriedky, s ktorými môžeme zvíťaziť nad zlom a dosiahnuť pokoj.
            Svet sa nezmení, ak sa cez obrátenie, ktoré Boh daruje tým, ktorí po ňom túžia a hľadajú ho, nestane zmena v našich srdciach, mentalite.
            Slová Panny Márie a jej pozvania sú plné nádeje a optimizmu, ak ich prijmeme a začneme ich žiť.
            Okrem materiálnych vírusov, ktoré sú okom neviditeľné, mali by sme bojovať  aj proti duchovným vírusom, ktoré môžu byť nebezpečnejšie a rozšírenejšie než koronavírus. To sú vírusy sebestačnosti a pohodlnosti. A kresťania sú ešte k tomu hákliví na vírus vlažnosti, oportunizmu (prispôsobenie sa danej situácii) a falošnej nadšenosti po všemohúcnosti.
            Žijeme v čase, ktorý je zaťažený vírusmi, pocitom ťarchy a indisponovanosti, ale Boh je nad každou situáciou, on riadi dejiny, vesmír i náš nepatrný život.
            Tento materiálny vírus nám pomohol uvidieť, že človek nie je všemohúci, ale zraniteľný a veľmi krehký. Len modlitbou, vierou a plný ducha môžeme prekonať každú bolestivú a ťažkú situáciu a zakúsiť víťazstvo nad zlom, dosiahnuť budúcnosť a pokoj, ktorý nám prisľubuje Panna Mária. Pokúsme sa a odvážme sa počúvnuť jej materinské slová.

Modlitba
            Panna Mária, prvé slová, ktoré si počula od nebeského Otca ústami archanjela Gabriela boli: „Neboj sa, Mária!“ Po týchto slovách si ostala v tichu s otvoreným srdcom pre Pána. Pri obetovaní si počula prorocké slová starca Šimona: „…a tvoju dušu prebodne meč bolesti“. Všetko si to prežila, počula a zakúsila vo svojom živote. Na tejto zemi si si prešla všetkým, čím prechádzame aj my. Prežila si bolestivé a ťažké životné situácie. Nebola si ušetrená nijakého utrpenia, ktoré so sebou prináša život. A preto máš právo povedať nám a pozvať nás na cestu, ktorou si aj ty prešla, vediac, že Bohu nič nie je nemožné. Vďaka ti za tvoje slová povzbudenia a pozvania. Prinášam ti všetkých, ktorí prežívajú ťažké životné situácie, ktorí sú bez pokoja a v strachu. Nech pocítia tvoju materinskú blízkosť a plnosť milosti, ktorú nám Boh daruje skrze teba. Amen. 

Predchádzajúce

Spoveď – Prečo? (páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Budúcnosť