Modlitbové stretnutia v Lotyšsku a Litve

22. marca v Lotyšsku (Riga) a 23. marca v Litve (Turgeliai) sa uskutočnili každoročné modlitbové stretnutia v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria. Veriaci z týchto krajín sa spolu stretli, aby zasvätili deň Bohu prežijúc ho v škole Panny Márie. Pridala sa k nim aj skupina z Bieloruska. Naša nebeská Mama znovu zhromaždila svoje deti a zjednotila ich v duchu lásky a modlitby.

Na stretnutiach sme sa učili ako v praxi žiť to, čomu nás Panna Mária učí v Medžugorí. Dajúc nám päť hlavných posolstiev, Mária nás pozýva dve z nich uskutočňovať každý deň. Je to modlitba srdcom a čítanie Svätého písma.

Stretnutie sa začalo modlitbou ruženca. „Keď sa modlíte ruženec“, hovorí nám Panna Mária, „beriem vás za ruku a vediem k svojmu Synovi.“  Rozjímajúc nad radostnými a bolestnými tajomstvami ruženca sme sa snažili vhĺbiť do života Ježiša a Márie. Prezentácia reliéfov z vrchu Podbrdo nám pomohla predstaviť si udalosti každého tajomstva.

Panna Mária v Medžugorí nás taktiež pozýva rozjímať nad Božím slovom. V svojich posolstvách nám Panna Mária často pripomína, aké je dôležité čítať Sväté písmo, rozjímať nad ním a žiť ho vo svojom živote. Ona aj dnes opakuje slová, ktoré povedala obsluhujúcim na svadbe v Káne Galilejskej: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5).  Chce nás naučiť čítať a plniť Slovo svojho Syna. Na stretnutí sme rozjímali nad úryvkom z Evanjelia podľa Jána, keď sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou, ktorá prišla po vodu z Jakubovej studni (Jn 4).

Ako konkrétne žiť posolstvá Panny Márie v každodennom živote pomohli lepšie pochopiť svedectvá hostí otca Petra, Veroniky, Štefana a Terézie zo Slovenska a Artura z Lotyšska.

Taktiež bola možnosť pristúpiť k svätej spovedi a s čistým srdcom stretnúť Ježiša v sviatosti sv. Eucharistie. Vyvrcholením stretnutí bola sv. omša a adorácia, ktorú viedol otec Peter.

Zvlášť chceme poďakovať otcovi Petrovi za jeho účasť na stretnutí a za príklad pravého pastiera, ktorý vedie svoje „ovce“ k Ježišovi.

Pripravená prezentácia s fotografiami z Medžugoria a medžugorské piesne, ktoré veľmi hlboko a nežne interpretovala mládež z Daugavpilsu, pomohli na nejaký čas v myšlienkach ocitnúť sa v Medžugorí.

Z celého srdca ďakujeme všetkým zúčastneným a organizátorom modlitbových stretnutí!

Niekoľko dojmov účastníkov:

„Toto stretnutie je oddych pre dušu, obnova. Pre mňa boli zvlášť dôležité svedectvá. Hlboko sa dotýkajú duše, očisťujú a uzdravujú. V čase stretnutia som osobitne pociťovala Ježišovu blízkosť.“

(Jadviga, Litva)

„Pre mňa toto stretnutie bolo Božím objatím, blízkosťou srdca Panny Márie, ktorá utiera naše slzy. Ovocím  stretnutia je túžba vo svojom srdci pracovať nad osobným obrátením a snažiť sa o spásu druhých. Ešte dlho budem cítiť požehnanie otca Petra, jeho pomalú procesiu so Sviatosťou Oltárnou a nezabudnuteľný Teréziin hlas – hlas jej srdca.“

(Aukse, Litva)

„Bola som už na viacerých Medžugorských stretnutiach, ale posledné stretnutie v Rige bolo mimoriadne. Ťažko objasniť, prečo. Pravdepodobne pre pocit jednoty a tichej radosti, ktorú pociťovali mnohí účastníci. Ovocím tohto stretnutia sa pre mňa stali dva momenty. Prvý, mala som taký pocit, akoby som dovtedy pozerala na mnohé veci cez závoj a teraz padol a druhý moment bola svätá spoveď. A ešte som pochopila jednu zaujímavú vec. Slovo „úžasný“ v slovenčine znamená úplný opak ruského významu – „hrozný“. Ak mám povedať niekoľko slov o poslednom stretnutí po slovensky, môžem povedať, stretnutie bolo úžasné.“

(Irina, Lotyšsko)

Predchádzajúce

Vy buďte modlitbou (fra Ljubo Kurtović)

Ďalej

Zázračne uzdravenie na Križevci