Modlitbové stretnutie v Litve

Keď ma pozvali na modlitbové stretnutie, v duchu som pocítil, že tento krát tam určite pôjdem, a že sa mi podarí priviesť aj moju mamu, ktorá má už 92 rokov a viac ako pol roka sa zúčastňuje nepretržitej modlitby ruženca za pokoj na celom svete a na úmysly Panny Márie. Stretnutie má byť „Medžugorské“, a nie „Litovské“, t. j. keď nemôžeš ísť k Panne Márii, príde ona sama k tebe, a ešte v spoločnosti nekonečne milujúcich jej apoštolov (to som pocítil hneď, keď som vošiel do chrámu Vykupiteľa vo farnosti sv. Jána).

Samozrejme, že deň predtým prišiel určitý zmätok. Ako sa podieľať na modlitbe celý deň, keď v zvyčajnom spôsobe života v modernom svete, si človek nájde čas na Boha v najlepšom prípade jednu hodinu a modlitba ruženca ešte vtedy nebola dychom môjho života. Ako nádherne nás Božia Matka učí prekonávať náš zmätok a nerozhodnosť slúžením blížnemu, ktoré je prejavom lásky nášho Pána. Bol som poverený stretnúť a umiestniť jednu skupinu z Bieloruska, a tento maličký skutok urobil svoje. Vedel som, že zajtra spolu s nami na modlitbovom stretnutí  budú aj Máriine deti z Bieloruska.

A veľké očakávania sa naplnili. S ohľadom na zdravie mojej mamy, sme plánovali zostať v najlepšom prípade do obeda, ale ani som si neuvedomil čas, a už sa končila adorácia o 22. hodine. Je pravda, že v prítomnosti Ježiša a Márie, sa čas zastaví. Spýtal som sa mamy: „Nie si unavená?“ Odpovedala, že si oddýchla. Mal som rovnaký dojem: Panna Mária zobrala ťažobu a starosti, a jej milujúce deti piesňami, svedectvom, a hlavne spoločnou modlitbu urobili pre ňu, pre seba, a každého z nás skutočný sviatok. A ešte jednou dôležitou lekciou bolo pre mňa, že Panna Mária nás trpezlivo vyučuje a v jej škole, vďaka posolstvám a modlitbovým stretnutiam, nám dáva jedinečnú príležitosť naučiť sa milovať.

Česlovas, Vilnius

Predchádzajúce

Modlitby na úmysly Panny Márie (Seminár pôstu, modlitby a mlčania)

Ďalej

Mimoriadne odpustky