Modlitby na úmysly Panny Márie (Seminár pôstu, modlitby a mlčania)

Keď som prišla tento rok do Medžugoria rozmýšľala som, o čo chcem prosiť Boha, za čo sa modliť, čo najviac potrebujem. Spomenula som si na to keď som tu bola minulý rok – všetko sa akosi skladalo a riešilo samo, mnohé ťažkosti jednoducho zmizli. V srdci som pocítila obrovskú vďačnosť a nadchnutie z toho, čo sa udialo a čo sa deje v mojom živote. Ako ma Boh vedie a pod akou neskutočnou ochranou sa nachádzam. Mnohé moje túžby sa naplnili, plány sa uskutočnili a nevedela som, ako Bohu a Božej Matke poďakovať za všetko, čo mi darovali. Chcela som akosi výnimočne vyjadriť to, že ju milujem, že milujem Boha.

Biblia nás učí, že láska nie je pocit, nie je emócia, ale poslušnosť. Keď sme poslušní Bohu, jeho vôli, už to je prejav lásky. Spomenula som si ako často Panna Mária v posolstvách prosí o modlitbu na jej úmysly, modliť sa spoločne s ňou, modliť sa za pokoj v celom svete. Chcela som sa stať poslušnou Panne Márii, prejaviť jej svoju lásku. Chcela som splniť jej želanie, pretože sa splnilo toľko mojich. Rozhodla som sa, že všetky modlitby, sväté omše, pôst, mlčanie počas duchovných cvičení obetujem Bohu, aby sa uskutočnili Máriine plány. Máriin plán je plán samotného Boha, pretože ona vždy plní jeho svätú vôľu.

Počas semináru som zažila niekoľko veľmi ťažkých momentov, ale odovzdávala som sa do Božej vôle a verila tomu, že všetko, čo sa so mnou deje je jej plán. Všetky slzy, bolesť, utrpenie, ktoré som zakúšala, som odovzdávala jej – mame, aby to všetko prinieslo ovocie a výsledok, ktorý chce ona. Spomínala som si na ťažké chvíle z minulosti, doslova som prežívala všetko nanovo a pochopila som svoje chyby. Seminár viedol páter Marinko Šakota a na každej prednáške som sa cítila ako na operačnom stole, kde mi robia operáciu srdca. Neverili by ste, že všetky tieto chirurgické zákroky je možné prežiť a čo je ešte lepšie – uzdraviť sa v jeden okamih a pocítiť neopísateľnú lásku. Boli chvíle, keď som si chcela niečo vyprosiť pre seba, aby mi bolo ľahšie. Bolesť bola natoľko hlboká, že som chcela utiecť, umrieť alebo úplne zmiznúť – od všetkého, od všetkých. Ale vtedy som si spomenula ako Ježiš v Getsemanskej záhrade nehľadiac na všetku horkosť, vypil do dna kalich, ktorý mu dal Otec, do poslednej kvapky, aby spasil celý svet. To mi dodávalo silu ísť ďalej, ešte úprimnejšie odovzdať bolesť na úmysly Panny Márie, za tých, o ktorých je ona ustarostená, kvôli ktorým jej srdce krváca.

Nevedela som ako si Panna Mária použije moje modlitby, pretože ona sa modlí za všetkých ľudí na celom svete a nielen za tých, ktorí prichádzajú do Medžugoria.

Dni sa míňali a ja som jasne pochopila: najdôležitejším úmyslom Panny Márie je náš vnútorný pokoj a radosť. Vtedy už netreba ani svet zachraňovať, keď v každom človeku bude žiť Božia radosť a pokoj. Plakala som ako dieťa, ale som sa aj radovala a smiala ako dieťa. Všetky vnútorné strachy nahradila istota, že všetko bude nielen dobre, ale vynikajúce! Pochopila som, že keď sa modlím na úmysly Panny Márie, ja a všetci moji blízki sú automaticky pod jej plášťom. Práve počas týchto dní mojej starej mame v Bielorusku náhle operovali srdce. Operácia prebehla úspešne a starká je už doma. Dozvedela som sa o tom až keď som sa vrátila domov z Medžugoria. Mnohé rozhodnutia, ktoré som nevedela prijať niekoľko rokov, som prijala v priebehu dvoch dní. A ešte presnejšie viem, čo mám vo svojom živote robiť. Je pre mňa jednoduchšie povedať to, čo v živote chcem.

Panna Mária doslovne znásobuje silu našej modlitby. Pamätá na každého z nás a na všetko – čo každý z nás potrebuje. Naša úbohá a občas nesústredená modlitba sa v Máriiných rukách stáva ideálnou a všetko sa darí tisíckrát lepšie ako si len môžeme predstaviť. Pochopila som, že keď prosím o niečo konkrétne, ohraničujem Božiu dobrotu a lásku, pretože on chce dať viac ako prosím.

A preto modlitbou na Máriine úmysly, dostávame maximálnu lásku, starostlivosť, neohraničujeme Boha svojimi prosbami a on obdarí natoľko, nakoľko chce. Túžby Boha sú oveľa silnejšie a väčšie než ľudské. Naše potreby a plány sú bezcenné v porovnaní s Božou štedrosťou a láskou. Ja by som to ani neporovnávala.

Teraz sa modlím len na úmysly Panny Márie a ťažké momenty z môjho života sa stali ľahkými. Teraz už tak často nehovorím: „Kráľovná pokoja, oroduj za nás“, ale celým srdcom hovorím: „Kráľovná pokoja, modlím sa spolu s tebou a spájam svoju modlitbu s tvojou.“

Jelena, Bielorusko

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. jún 2016

Ďalej

Modlitbové stretnutie v Litve