Modlite sa k Duchu Svätému (Fra Ljubo Kurtović)

Na začiatku svojho posolstva nám Panna Mária hovorí, aký je cieľ jej zjavení, jej blízkosti a prítomnosti. Upevňuje nás vo viere, že je s nami a neopúšťa nás. Tak isto si praje, aby sme boli a zostali s ňou. Cieľ jej blízkosti je viesť nás k spáse. Našou spásou je Ježiš Kristus. On jediný zomrel za nás a našu spásu. Zomrel kvôli našim hriechom. Zomrel, aby sme mali život v plnosti. Prvý deň sa Panna Mária v Medžugorí zjavila s dieťaťom Ježišom v náručí. Neexistuje nič cennejšie ani vzácnejšie od tohto daru, ktorý nám daruje.

Mária, ako skutočná matka, nás miluje, pozerá srdcom, a preto môže vidieť duchovný stav nášho srdca. Len ten, kto miluje pozná druhého. Ona vidí a rozpoznáva všetky nepokoje, ktoré sídlia v našom srdci. Nepokojná duša je zatvorená a krúti sa iba okolo seba. Nepokojná duša nie je schopná vidieť skutočnú situáciu a možnosť východiska. Spása môže prísť len od druhého, tak ako sme aj život prijali od druhého, od Boha. Pozvania a povzbudenia Panny Márie prichádzajú zvonku a nie od nás a našich nepokojov.

…Do tohto nepokojného sveta a nepokojným dušiam Panna Mária prináša iskierku svetla a nádeje. Ponúka nám možnosť východiska z temného kruhu, v ktorom žije veľa duší…

S nepokojmi a otravami, ktoré môžeme nosiť vo svojom srdci sa nám nedá modliť. Otcovia púšte hovoria, že my už nosíme vo svojom srdci všetko to, z čoho vzniká hriech. Ježiš vysvetľujúc svojim učeníkom podobenstvo o rozsievačovi hovorí o príčinách, ktoré dusia semeno Božieho slova. Sú to súženia alebo prenasledovania pre Slovo, potom svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti (Mk 4, 17-19). To je to isté, čo nám aj Panna Mária hovorí vo svojom posolstve. Okupovaní pozemskými vecami zbierame plody nepokoja, slabosti a únavy. Bohužiaľ, mnohí, ktorí sa ocitnú v takom stave siahnu po alkohole alebo droge a stanú sa závislými. Svetské a prehnané starosti, opilosť a žiadostivosti nezaťažujú len dušu, ale oddeľujú človeka od Boha. Veľa ľudí sa nachádza v takomto začarovanom kruhu, z ktorého viac nemôžu nájsť východisko. Ak sa k tomu pridá chudoba, potom nastanú také veľké problémy, že zakryjú každú potrebu po religióznosti a človeka prenasledujú myšlienky o samovražde. Ak otvoríme oči, uvidíme množstvo preťažených a nepokojných duší, ktoré kráčajú týmto svetom.

…Panna Mária najlepšie pozná všemocnú premieňajúcu silu Ducha Svätého, lebo tou istou silou vo svojom srdci a vo svojom lone počala Božieho Syna…

Do tohto nepokojného sveta a k nepokojným dušiam Panna Mária prináša iskierku svetla a nádeje. Ponúka nám možnosť východiska z temného kruhu, v ktorom žije veľa duší. Panna Mária najlepšie pozná všemocnú premieňajúcu silu Ducha Svätého, lebo tou istou silou vo svojom srdci a vo svojom lone počala Božieho Syna. Počúvnime jej pozvanie, aby sme sa stávali premenení milosťou a silou Ducha Svätého.

Modlitba

Blahoslavená Panna Mária, nevesta Ducha Svätého, prosím ťa, prihováraj sa za nás v tomto slzavom údolí, ktorým si aj ty prešla. Mala si odvahu veriť, odovzdať sa a nasledovať Božiu vôľu, preto k nám prichádzaš, aby si nás voviedla do priestranstva slobody a krásy, ktoré Boh sľubuje a dáva všetkým, ktorí sa mu otvoria. Ty si Blahoslavená, ó Mária, pretože si verila. Vypros nám milosť Ducha Svätého, modli sa s nami i za nás, tak ako si sa modlila s apoštolmi očakávajúc Ježišov prísľub – dar Ducha Svätého. Nech Duch Svätý v nás premení všetko to, čo je slabé, hriešne a bezmocné, a učiní nás schopnými odovzdať sa Božej vôli, aby sme deň čo deň stále viac rástli v čistote a slobode srdca. Amen.

 

 

Predchádzajúce

Sila viery a nádeje (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2015