Modlite sa na moje úmysly (Terézia Gažiová)

Zo života svätých sa môžeme veľa naučiť, prečo milovať Máriu. S obdivom sa môžeme pozerať na veľkých svätých, ktorí si ju vyvolili za vzor. Svojím životom sa nebáli vyznať lásku k nej. Bezhraničná láska k Ježišovi ich poháňala k tomu, aby sa čo najviac duší spojilo s ním skrze Máriu. Svätý Ján Pavol II. si vybral motto svojho pontifikátu „Totus tuus!“ Sv. Maximilián Kolbe sa pred sochou Panny Márie v Lurdoch pýta: „Kto si Nepoškvrnená?“

Sväty Ľudovít Mária Gringnion z Montfortu povedal, že Duch Svätý nemôže konať veľa zázrakov práve preto, lebo veľa duší nevie, kto je Mária a aká je jej úloha. Mnoho duší nevie, nedokáže v plnosti prijať Pannu Máriu.

Vo Fatime vizionárke Lucii Ježiš povedal, že Boh chce dať svetu osobitný prostriedok pre spásu. A to je zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, aby ešte viac mohol prejaviť moc pôsobenia svojho milosrdenstva a lásky.

Vizionári v Medžugorí sa s nami delia, že hneď na začiatku zjavení sa zaľúbili do Panny Márie. Avšak za krátky čas ich Panna Mária priviedla k Ježišovi – k najväščiemu daru, ktorý prostredíctvom nej mohli spoznať….

…Modliť sa na jej úmysly, znamená dovoliť jej konať tak, ako ona uzná vhodné. Ona vie, akú milosť najsúrnejšie potrebujeme v tejto chvíli a ktoré z jej detí ju potrebuje najviac…

Jeden exorcista, ktorý bol v Medžugorí sa podelil so skúsenosťou, ako satan neznáša Pannu Máriu. Nemôže vydržať v jej prítomnosti. Zúčastnil sa zjavenia Panny Márie pričom už dlhšiu dobu prežíval silný duchovný zápas po jednej modlitbe exorcizmu. V tej chvíli, keď prišla Mária všetok nepokoj ho opustil. Povedal: „Diabol odo mňa odišiel. Stačí, aby prišla Mária, ona nemusí vysloviť ani jedno slovo, diabol odíde sám.“ Keďže je Panna Mária stvorenie, je pokorná, poslušná, nepoškvrnená – preto ju diabol neznáša.

Diabol sa usiluje získať dušu, aby  nemala dôverný vzťah s Máriou. Ak má duša dôverný vzťah s Máriou,  odíde. Viac pre neho nie je atraktívna. Tu je jeho zápas prehratý. Keď sa sústredíme na modlitbu na Máriine úmysly, nebudeme sa znepokojovať za čo všetko sa treba modliť.

Aj my si môžeme dnes položiť túto otázku: „Kto je Nepoškvrnená?“

Žasnem, koľko je múdrosti v tom, keď nás Panna Mária so všetkou pokorou pozýva modliť sa na jej úmysly. My nevieme, za čo sa treba modliť najviac. Ona z nebeskej perspektívy to vie. Takýmto spôsobom, ak jej darujeme modlitby na jej úmysly, určite sa jej podarí, aby zvíťazilo Dobro.

…Modliť sa s Máriou znamená získavať duše pre Ježiša, nemyslieť na svoje sebecké ciele. Modliť sa s Máriou znamená modliť sa za všetky jej deti…

Modliť sa na jej úmysly, znamená dovoliť jej konať tak, ako ona uzná vhodné. Ona vie, akú milosť najsúrnejšie potrebujeme v tejto chvíli a ktoré z jej detí ju potrebuje najviac.

I dnes nás pozýva modliť sa, modliť sa, modliť sa. Panna Mária žiada od nás nasledovať ju žiť tak, ako ona. Vždy bola stále nasmerovaná na Boha. Môžeme povedať, že ona sama je modlitbou; stále prebývala v Bohu. Modliť sa s Máriou znamená získavať duše pre Ježiša, nemyslieť na svoje sebecké ciele. Modliť sa s Máriou znamená modliť sa za všetky jej deti.

Od nej sa učíme byť otvorený Božej vôli. Radujme sa, že sa jej spôsobom môžeme s nadšením darovať Pánovi. Nezabudnime, že potom ako Mária súhlasila s Božou vôľou, aj keď všetkému nerozumela, utekala slúžiť. Ponáhľa sa pomôcť hneď prvému človeku, o ktorom počuje, že potrebuje pomoc.

S radosťou, veľkoryso darujme všetky naše modlitby, obety, námahy, úsmevy i slzy na jej úmysly. Jej úmysly to je na sto percent naše dobro – dobro všetkých jej detí.

Povedala nám to i 2. augusta 2014 : „Dôvod, prečo som s vami, moje poslanie je, aby so vám pomohla, aby zvíťazilo Dobro. Aj keď sa vám to teraz zdá nemožné.“

Modlitba

Chceme ťa poslúchnuť Mária, darujeme ti naše modlitby na tvoje úmysly. Opakujeme ti spolu so svätými, ktorí boli nadšení tvojou veľkosťou a zároveň i pokorou  – som celá tvoja/celý tvoj a všetko čo mám je tvoje. Viem, že nás vedieš k svojmu Synovi. Amen.

Predchádzajúce

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Satan chce zničiť môj plán a ukradnúť vám pokoj (fra Ljubo Kurtović)