Modlite sa s krížom v rukách (Terézia Gažiová)

Nebeská Matka je neúnavná v úlohe našej sprievodkyne na ceste obrátenia. Dnes sa nám zdôveruje so svojou bolesťou – „mnohí sa zatvorili milosti a stali sa hluchí na moje pozvanie.“ Napriek našej hluchote a zatvorenosti srdca, Pán nás neopúšťa. Prejavom jeho lásky k nám je i Máriina prítomnosť, jej posolstvá, opakované ubezpečenie, že je s nami, modlí sa za nás počas 33 rokov jej zjavení v Medžugorí.

Kráľovná pokoja prichádza z večnosti. Vie, čo teraz najviac potrebujeme. Dnes nás pozýva: „Buďte silní v modlitbe, modlite sa s krížom v rukách.“

A to znamená – držať v rukách víťazstvo lásky. Držať v rukách kríž, znamená pozrieť sa „na kríž zblízka“, prijať ho, zobrať a nasledovať. V evanjeliu čítame, že pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, Mária Magdaléna, apoštol Ján. Odvtedy až dodnes zástupy svätých hovoria o kríži ako knihe živote, o jedinej nádeji a jedinej ceste, po ktorej sa prichádza do neba. Svätá Edita Steinová povedala: „Kríž však nie je koniec; kríž je vyzdvihnutý, aby ukázal nebo. Nie je len znamením, ale aj nepremožiteľnou Kristovou výzbrojou; palicou pastiera, ktorou Boží Dávid bojuje proti Goliášovi a ktorou Kristus mocne búcha na bránu neba a otvára ju. Keď sa to deje, Božie svetlo sa vylieva a napĺňa všetkých, čo nasledujú Krista.“

Raz sa spýtali sv. Bonaventúru, z ktorých kníh čerpá svoje hlboké myšlienky. Vtedy sv. Bonaventúra ukázal na kríž a povedal: „Toto je moja knižnica, z ktorej som sa naučil všetko, čo viem.“

…to znamená – držať v rukách víťazstvo lásky…

Nechajme sa i my ako Ježišovi priatelia nadchýnať láskou ku krížu. Zastavenia na krížovej ceste a Ježišova smrť na kríži je pre nás lekcia ako prežívať svoje pozemské putovanie. Naša krížová cesta sa začína každé ráno. Mlčky prijaté odsúdenie, prijatie kríža, pády a vstávania, stretnutia, odpúšťanie, darovanie… Život má zmysel, ak ho žijeme v znamení kríža. V Máriinej škole sme pozvaní v jednoduchosti prežívať všednosť každého dňa s pohľadom upretým na kríž, ktorý je dopravnou značkou – ukazovateľom smeru na ceste obrátenia k večnosti. Dodržiavajúc tento smer, určite prídeme k cieľu. Započúvajme sa do Máriiných posolstiev, v ktorých nám hovorí o kríži:

„V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste zobrali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a rozmýšľali o jeho utrpení a smrti. Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska  zvíťazí.“ “Pokľaknite pod kríž a pohliadnite na môjho Syna. On premohol hriech a zomrel, aby ste vy, deti moje, mohli žiť.“  „Dnes vás pozývam osobitným spôsobom, aby ste vzali do rúk kríž a rozmýšľali o Ježišových ranách. Proste Ježiša, aby uzdravil vaše rany, ktoré ste, deti moje, dostali v živote pre vaše hriechy alebo hriechy vašich rodičov.“ „Modlite sa zvlášť pred krížom, z ktorého prichádzajú veľké milosti.“ „Noste vždy so sebou maličký krížik, medailu, posvätené predmety, aby ste sa takto mohli lepšie brániť proti útokom satana.“DSC01409

…Mária nás učí pozerať sa na život ďalej, za kríž…

Vizionári nám vydávajú svedectvo o tom, ako ich Panna Mária často pozýva modliť sa slávnostný ruženec pod krížom. 10. 03. 2015 nám cez vizionárku Vicku povedala: „Modlite sa v tomto pôstnom období v rodinách na kolenách slávnostný ruženec.“ Týmto nás Mária učí pozerať sa na život ďalej, za kríž. S láskou prijatý kríž, je mocnou ochranou a cestou k večnému životu. Otvára možnosti, ktorými Božia milosť prúdi na tie miesta a k tým dušiam, ktoré ju práve teraz najviac potrebujú.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za lásku, s ktorou si vybral kríž a daroval nám ho ako znamenie víťazstva. Objímame ho spolu s Máriou. Daj nám dar pevnej viery v teba. S dôverou ti odovzdávame tých, ktorí podľahli pokušeniam a sú zotročovaní duchom modernizmu. Dotýkaj sa nás Pane mocou svojho kríža a veľkonočného víťazstva, aby sme všetci zakúsili víťazstvo tvojej lásky. Amen.

 

 

 

 

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Bojujte proti pokušeniam (fra Ljubo Kurtović)