Moja nežná Mama

Medžugorie sa pre mňa stalo miestom, kde som sa prvýkrát stretla so srdcom mojej nebeskej mami Márii. Od detstva som vždy milovala Ježiša a Panna Mária mi bola vzdialená, nikdy som necítila jej prítomnosť, hoci, mi vždy osvecovala moju cestu k Ježišovi.

Keď som bola v Medžugorí, kde je prítomnosť Panny Márie veľmi silná, prebývajúc v jej náručí som pociťovala radosť a teplo. Skrze jej Nepoškvrnené, čisté, láskavé srdce som inak začala pristupovať k svätej spovedi, modlitbe srdcom, Svätému písmu, pôstu a svätej omši (päť hlavných posolstiev, o ktorých Panna Mária často hovorí).

Všimla som si, ako týchto 5 posolstiev začalo meniť môj život. Modlitbou srdca (modlitbou ruženca) ma Panna Mária držala za ruku,     otvárala moje rany srdca a Ježiš ich na jej príhovor uzdravoval. Odpustenie je to najkrajšie, čo môže existovať. Mohla som prísť a poprosiť o odpustenie tých, ktorým mi bolo ťažko odpustiť. Cítila som, že som voľná a srdce je slobodné, radostné a nežné.

Všetky ťažkosti, ktoré som prežila a ktoré prežívam vždy odovzdávam v modlitbe Mame, ktorá nekonečne miluje. Cítim, že som jej dieťa, ktoré vždy prichádza k nej. Jej prítomnosť je taká skutočná, taká živá.

…Všetky ťažkosti, ktoré som prežila a ktoré prežívam vždy odovzdávam v modlitbe Mame, ktorá nekonečne miluje. Cítim, že som jej dieťa…

Keď mi je ťažko prijať nejakú životnú situáciu, volám ju a hovorím jej: „Mamička, Mamička, ty si mojou poslednou nádejou! Ty vidíš moje srdce, pomôž mi!“ Cítim, že je blízko, prichádza a upokojuje moje srdce. To, čo som pochopila skrze modlitbu je to, že Panna Mária potrebuje našu dôveru, naše     otvorené srdce. Hlavné posolstvá nie sú (spoveď, svätá omša, modlitba ruženca, Sväté písmo, pôst) pre mňa kameňmi, ktoré treba nosiť ako niečo ťažké a nemožné, ale skrze moju nebeskú Mamu sa stávajú pre mňa radosťou, vďačnosťou, podporou.  Teda nie sú nejakým ohraničením, obmedzením, ale Božou ochranou môjho života vďaka Panne Márii. Koľko zázrakov sa začalo diať v mojej rodine, okolo mňa, v mojom živote, keď som to pochopila. Aké veľké a silné sú dôvera a otvorené srdce. Ďakujem za tento veľký objav v mojom živote! Ďakujem za to nádherné stretnutie môjho srdca so srdcom mojej nebeskej Mamy, ktorá ma tak nežne a starostlivo vedie! Smúti so mnou, keď som smutná. Podporuje ma, keď mi je ťažko. Raduje sa so mnou, keď som radostná. Ochraňuje ma. Svojim milujúcim srdcom otvára moje pre Božiu vôľu v mojom živote, vyprosuje mi u svojho Syna Ježiša potrebné milosti.

Všetko, čo mi je nejasné, čo nevidím – všetko sa cez modlitbu stáva pochopiteľným a viditeľným. Teraz sa ničoho nebojím, pretože je so mnou Panna Mária. Ona mi nikdy nezlomí srdce. Chcem ju vždy pevne držať za ruku a nikdy sa nepustiť jej nežnej ruky.

Tatiana, Ukrajina

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2017

Ďalej

Pápež František: Púť Do Fatimy 13. mája 2017