Mons. Hoser apoštolským vizitátorom pre farnosť Medžugorie

Farnosť Medžugorie v Bosne a Hercegovine dostala apoštolského vizitátora v osobe Mons. Henryka Hosera SAC. Poľský emeritný biskup z rehole palotínov nadviaže na svoju doterajšiu misiu špeciálneho vyslanca pre Medžugorie, ktorú plnil od februára 2017.

Ako informovalo vatikánske tlačové stredisko, Svätý Otec František vymenoval k dátumu 31. mája 2018 arcibiskupa Henryka Hosera SAC, emeritného biskupa poľskej diecézy Varšava-Praga, za apoštolského vizitátora špeciálneho charakteru pre farnosť Medžugorie, na dobu neobmedzenú a čisto z vôle Svätej stolice – „ad nutum Sanctae Sedis“.

O charaktere nového poslania v oficiálnej správe čítame: „Ide o funkciu výlučne pastoračnú, v nadväznosti na misiu osobitného vyslanca Svätej stolice pre farnosť Medžugorie, zverenú Mons. Hoserovi 11. februára 2017, ktorú uzavrel v uplynulých mesiacoch. Misia apoštolského vizitátora má za cieľ zaistiť stabilné a sústavné sprevádzanie farského spoločenstva v Medžugorí i veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť, čo si vyžaduje citlivú pozornosť.“

Mons. Henryk Hoser je pôvodnou profesiou lekár a dlhé roky pôsobil ako misionár v africkej Rwande. Pred biskupskou službou na čele poľskej diecézy, ktorú vykonával  posledných 10 rokov, pôsobil ako sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov a bol aj na čele Pápežských misijných diel.

Zdroj: Radio Vaticana

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

Byť odvážna ako Veronika