Môžem byť ako Mária?

 

Často som na kázňach a prednáškach počula pozvanie nasledovať príklad Panny Márie. Zároveň som tieto slová nedokázala prijať srdcom, a potom vznikal vnútorný boj. V hlave mi neustále zneli otázky: „Ako môžem byť taká, ako Mária? Veď ona bola už od počiatku vyvolená Bohom, aby sa stala Matkou Spasiteľa! Ako môžem ja žiť takú svätosť, akú žila ona?“

Keď som rozmýšľala nad tými slovami, nedokázala som to, čo som počula pochopiť ani srdcom, ani rozumom. Veď vlastne, ona bola (je a bude) výnimočnou pre Pána.

Zároveň sa ukázalo, že odpoveď na moje otázky príde vo svojom čase a na svojom mieste.

V lete som cítila, ako Panna Mária mení moje srdce.

Čím viac som sa snažila uzatvárať sa pred tým, aby som niekomu prejavila lásku, tým viac lásky som dostávala odtých, ktorí boli vedľa mňa. A dokonca som počas Mladifestu – Festivalu pre mladých v Medžugorí dostala odpoveď na moje otázky.

„Pane, ako sa ja môžem podobať na Máriu? A odpoveď: „Nijak.“ Bolo to, ako by som dostala facku. Ale našťastie odpoveď pokračovala: „Ty nemôžeš byť ako moja Matka, ale môžeš ma prosiť, aby som ťa urobil jej podobnou, a aby som priblížil tvoje srdce k jej srdcu. Môžeš ma prosiť, lebo ja to pre teba chcem urobiť.“

Potom som cítila silné pozvanie, ísť za Máriou. Nakoniec som hlboko pochopila, čo znamená ísť za ňou… Aj keď som sa snažila ísť po stopách Márie, –  Mária sa vždy ukrývala a predo mnou sa ukazovali stopy Ježiša.

Panna Mária neustále hovorí o tom, že musíme ísť za ním, byť s ním, hovoriť s ním a dôverovať mu.

Vo chvíli, keď som to pochopila, začala som si uvedomovať, aké je vzácne byť ženou. Keď sa vo svete odohráva toľko nepochopiteľných vecí, zviazaných s rodovou ideológiou, zdá sa neuveriteľným, tešiť sa z toho, kým si. Ako povedal jeden kňaz: „Mária bola tiež žena plná emócii a citov.“ A tak aj podľa príkladu Márie som ako žena pochopila, aký je to veľký dar. Áno, aj ja mám city, emócie aj nesprávne reakcie. Ale aké je krásne uvedomovať si, že Pán ťa miluje takú, aká si – a to neprestajne a bezhranične. A aké je krásne cítiť sa milovaným. Cítiť to nielen v modlitbe, ale aj prostredníctvom ľudí, ktorí sú celým srdcom pripravení pomôcť ti, vypočuť ťa, poslúžiť ti, čiže prejaviť lásku a pozornosť.

Áno, ja nemôžem byť na 100% ako Panna Mária a ani nebudem. Ale zároveň je pre mňa dôležité chápať, že som výnimočná a vyvolená. Nebeský Otec má so mnou plán. A ten plán je prekrásny, a na tej ceste je so mnou Ježiš a Mária. Vo svojom srdci cítim, ako sa Mária teší zo všetkého, čo objavím.

 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2020, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

Správna otázka (Slavko Barbarić OFM)