Nádej na lepší zajtrajšok (Terézia Gažiová)

     Keď sa dieťa v noci bojí, rozplače sa. Ak príde k nemu niekto cudzí a ponúka mu cumlík, kolíše ho, vezme ho na ruky, obyčajne to trvá dlho, kým sa znovu dieťa upokojí. A niekedy sa to ani nepodarí. Keď však príde mama, povie láskavé slová a vezme ho k sebe, dieťa sa upokojí. Stačí, aby prišla mama.

     Toto je pre mňa posolstvo Panny Márie – dnes, keď z médií vychádza veľa poplašných čiernych správ. Niektoré informácie nás môžu poriadne vydesiť. Kráľovná pokoja tiež o tom hovorí. Nazýva situáciu po mene. Svet sa skutočne zmieta v nákazlivom vetre nenávisti a nepokoja, ktorý môže byť smrteľný. I tentokrát tak ako to bolo i v niektorých osudných udalostiach ľudstva, nám Mária ponúka riešenie, ako je možné zastaviť vojnu, ktorá narastá deň čo deň. Neúnavne nám opakuje ako mama svojim deťom, kde je naša nádej.

Nie je to poistka v banke, sociálna istota, ktorú nám ponúkajú svetové reklamy, politické strany a vládny predstavitelia dohodami. Sme svedkami ako doslova v jednej sekunde môžeme prísť o všetko. Ľudstvu chýba modlitba – tento jednoduchý prostriedok. V mnohých srdciach niet radosti, lebo niet Boha, ani modlitby, hovorí nám naša nebeská Matka. Žite svoje povolanie v modlitbe, znejú nám Máriine slová povzbudenia.

…Stačí, aby prišla mama…

     Naše modlitby sú otcovia a matky toho, čo sa deje vo svete. Modlitba je stvoriteľská moc vo svete, povedal Origines. Sila modlitby je sila Ducha Svätého, ktorý obnovuje tvárnosť zeme a všetko tvorí nové.

    Ja som iba biedna žena, ktorá sa modlí, vysvetľuje matka Tereza tajomstvo, odkiaľ čerpá silu donekonečna odpovedať na Ježišov výkrik: „Žíznim!“ Kráľovná pokoja nás najčastejšie pozýva modliť sa. Keď sa odohrávali ťažké boje počas vojny v bývalej Juhoslávii, opakovala niekoľkokrát za sebou: „Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“ „Drahé deti, prajem si, aby ste pochopili vážnosť situácie a aby ste pochopili, že mnohé z toho, čo sa stane, závisí od vašej modlitby. A vy sa málo modlíte. Drahé deti, som s vami a pozývam vás, aby ste sa vážne začali modliť a postiť, tak ako v prvých dňoch môjho príchodu“ (25. 7. 1991).

     Keď sa modlíme máme nádej. Túto nádej nás učí hľadať Ježiš v evanjeliu. Jeho nádej bola živená modlitbou. Ježiš sa modlil často celú noc. O tejto nádeji nám hovorí už 33 rokov a 7 mesiacov Kráľovná pokoja. Je povzbudzujúce vidieť, ako sa po celom svete organizujú modlitbové bdenia, nepretržitá modlitba za rôzne úmysly. „Ako jednotlivci, deti moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce zavládnuť vo svete a zničiť ho. Ale skrze Božiu vôľu môžete všetci spoločne v mojom Synovi všetko zmeniť a uzdraviť svet“ (2. 8. 2011).

Snímka9

…Sila modlitby je sila Ducha Svätého,

ktorý obnovuje tvárnosť zeme a všetko tvorí nové…

     I v dnešnom posolstve nás Panna Mária povzbudzuje k sile spoločenstva: „Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh“.

     Koľko radosti nám môže priniesť predstava, že naša spoločná láska s Máriou je sila, ktorá zastaví i to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. Ako nám o tom hovorí v posolstve z 28. 2. 1985: „Drahé deti, láskou dosiahnete všetko, aj to, čo pokladáte za nemožné.“

Modlitba

    Pane, ďakujeme ti za radosť, ktorú prežívame vždy, keď si spomenieme na tvoj prísľub, že si s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Spájame sa so všetkými, ktorí sa rozhodli pre cestu svätosti s Máriou. Prosíme za dar lásky a odpustenia pre tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie tou nesmiernou, ku ktorej nás pozývaš.

    Zasväcujeme ti celé ľudstvo a prosíme o uskutočnenie tvojich plánov pokoja prostredníctvom Márie. Amen.

Terézia Gažiová

Predchádzajúce

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Ďalej

Začnite nanovo s nadšením cestu svätosti (fra Ljubo Kurtović)