Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a v modlitbe vás viesť k ceste pokoja… (fra Ljubo Kurtović)

Zjavenia Panny Márie sú darom Božej milosti a lásky k človeku a to nám Panna Mária potvrdzuje aj v tomto posolstve. Všetko je dar a milosť Najvyššieho. Od neho nám prichádza všetko dobro. Medžugorie je znakom, že Boh je verný a neprestane človeka nielen čakať, ale ho aj hľadať. To robí od začiatku stvorenia a osobitne po prvom ľudskom páde do hriechu. Celé dejiny spásy sú poznačené Božím hľadaním človeka. V týchto dňoch nás Boh volá a hľadá skrze Pannu Máriu, skrze jej zjavenia, pozvania a posolstvá.

Prešlo tridsaťtri rokov odkedy sa Panna Mária zjavila v Medžugorí. Jej materinská láska ostala nezmenená. Jej pozvania sú také isté. Pozýva nás k tomu, čo je pre nás najvznešenejšie, najlepšie a najbezpečnejšie.
Pozýva nás k tomu, čo je večné a to je Boh, ktorého ona spoznala zvláštnym spôsobom. To, čo Panna Mária nosí v sebe chce rozdať a darovať nám. Je plná milosti a daruje nám hojnosť milostí.

…Od chvíle, keď jej Boh ponúkol, že bude matkou jeho Syna a keď povedala svoje fiat – nech sa mi stane,  začala púť úzkou a tesnou cestou, ktorá vedie k životu…

Ona, ako Matka nás vedie cestou, ktorú ona sama prešla. Od chvíle, keď jej Boh ponúkol, že bude matkou jeho Syna a keď povedala svoje fiat – nech sa mi stane, začala púť úzkou a tesnou cestou, ktorá vedie k životu. Životná cesta Panny Márie je naplnená nepochopením, prenasledovaniami, vyhnanstvom a utrpením. Napriek tomu spieva svoj Magnificat – Velebí moja duša, Pána. Pýtame sa: Ako niekto môže tak hovoriť, keď jeho život je len utrpenie a súženie? Mohla, pretože Boh bol jej jediným dobrom a prameňom sily a života.

„Najvyšší mi dáva milosť v modlitbe vás viesť k ceste pokoja“ – hovorí nám Panna Mária. Tá cesta pokoja nie je široká a pohodlná, ale je tesná a úzka, no vedie k životu. Modlitba je na tejto ceste prostriedkom, ktorý nám pomáha získať pokoj. Pokoj daruje Boh, ale nepadá z neba. Pokoj neprichádza spontánne. Existujú podmienky, ktoré treba splniť, aby sme získali pokoj. Je potrebné srdce, ktoré sa otvára a je pripravené prijať Božie dary. Srdce treba vyprázdniť, aby ho Boh mohol naplniť. V ľudskom srdci, v ktorom prebýva nenávisť, pomsta a zlo každého druhu, niet miesta pre Boha. Boh klope na dvere nášho srdca, ale nemôžeme ho počuť kvôli hluku myšlienok a hriechu, ktoré nás prehlušujú.

…Naše srdce neomylne vie, kto je jeho autor, kto je stvoriteľ…

Panna Mária hovorí: „Vaše srdce a duša žíznia po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti.“ Boh chce skrze Pannu Máriu svojou milosťou a láskou vojsť do každého srdca. Neexistuje ľudské srdce, po ktorom Boh netúži a ktoré nehľadá. Svätý apoštol Ján hovorí: Nie my sme milovali Boha, ale on prvý miloval nás. Boh má vždy iniciatívu. On ide prvý v ústrety človeku. A to robí aj dnes skrze Pannu Máriu.

Naše srdce neomylne vie, kto je jeho autor, kto je stvoriteľ. Preto ho nemôžeme oklamať žiadnymi vecami, poctami a ľudskými pominuteľnými úspechmi. Naše srdce, ako hovorí Panna Mária, žízni po pokoji, láske a Božej radosti. Božiu radosť vo svojom srdci môžeme zakúsiť len  cez modlitbu. Inej cesty niet. Či sa rozhodneme pre modlitbu, to je otázka života alebo duchovnej smrti. Nebuďme hluchí na pozvania a modlitby, ktoré nám dáva Kráľovná pokoja počas toľkých rokov, aby sme dostali múdrosť žitia a naučili sa rátať naše dni – ako hovorí žalmista.

Modlitba

Blahoslavená Panna Mária, ďakujeme ti za všetky tie roky tvojich zjavení v Medžugorí. Ďakujeme ti za tvoju materinskú lásku a starostlivosť o nás, svoje deti. Ďakujeme ti za každé tvoje posolstvo, v ktorom vidíme a prežívame tvoju materinskú túžbu, aby sme boli do konca šťastní, do konca Boží. Ty, Panna Mária, ktorá si verne kráčala za Pánom aj vtedy, keď bolo ťažko, vypros aj nám vytrvalosť na Božej ceste. Oroduj za nás u svojho Syna. Vypros nám vďačné srdce, ktoré uvidí a rozpozná všetko to, čo Boh uskutočnil a čo pre nás robí. Amen.

Predchádzajúce

V modlitbe odkryjete múdrosť žitia (Terézia Gažiová)

Ďalej

„Drahé deti, otvorte svoje srdcia, ostatné urobím ja sama“.