Nebo je s vami a bojuje za pokoj (Terézia Gažiová)

Vianočným posolstvom Panny Márie počujeme ozvenu evanjelia: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.”

Práve sa odohrali Vianoce a znovu sme oslávili, že Boh je s nami! Iba on nám môže dať pokoj, po ktorom túži každé ľudské srdce. Závisí od nás či ho prijmeme, či sa otvoríme.

Kľúč od srdca je v našich rukách, my ho môžeme prijať alebo odmietnuť.

„Otvorte vaše srdcia, a buďte radostní, že ho môžete prijať“, pozýva nás naša nebeská Matka. Stále platí, že srdce sa otvára znútra. Emanuel stojí deň čo deň pred dverami a  čaká. Aj vtedy, keď nepočúvame alebo pochybujeme, či je to naozaj on. Stačí naša najnepatrnejšia odpoveď a on vstúpi so svojím pokojom. Srdce otvárame tomu, komu veríme. Vždy, keď sa otvoríme pre Ježiša odohrávajú sa Vianoce.

V modlitbe s Máriou a nebom sa môžeme spamätať, precitnúť a znovu si uvedomiť, že nech sa deje čokoľvek náš život je v Božích rukách a Matkinom srdci…

35 rokov a 6 mesiacov nás Mária učí ako sa to môže stať: modlitbou, pôstom, rozjímaním Božieho slova, svätou spoveďou, zaľúbením sa do Eucharistie.

„Otvorte svoje srdcia a dajte mi všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba i najmenšiu bolesť, aby som ju mohla odovzdať Ježišovi, aby on svojou nesmiernou láskou zapálil a premenil vaše trápenia na radosť.“

„Otvorte Ježišovi svoje srdce a darujte mu všetko, čo je v ňom: radosti, smútok i choroby.“ „Otvorte svoje srdce, deti moje, vo svätej spovedi Bohu a pripravte si dušu, aby sa mohol vo vašom srdci znovu narodiť malý Ježiš. Dovoľte mu, aby vás pretvoril a zaviedol na cestu pokoja a radosti.“ 

„Hľadím na vás a vidím vo vašom srdci smrť beznádeje, nepokoj a hlad. Nieto modlitby ani dôvery v Boha, preto mi Najvyšší dovoľuje, aby som vám priniesla nádej a radosť. Otvorte sa. Otvorte svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu a ON vám dá všetko, čo potrebujete a naplní vaše srdcia pokojom, pretože ON je pokoj a vaša nádej.“ 

Iba Boh nám môže dať pokoj. Pokoj sa nezískava vojnou, násilne. Žiadne zbrane nám nemôžu dať pocit úplného pokoja a bezpečia, iba Boh. Stretnutie s milovanou osobou spôsobuje radosť a upokojuje. V modlitbe srdcom sa stretáme s Pánom.

O tej skúsenosti nám píše i sv. apoštol Pavol: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

…na zrnkách Zdravasov prichádza pokoj do našich sŕdc, rodín a celého sveta…

2.1.2017 nám Mária hovorí: „Deti moje, nestrácajte čas kladením  otázok, na ktoré nikdy nedostávate odpoveď. Na konci vašej pozemskej cesty vám ich nebeský Otec dá. Vždy vedzte, že Boh všetko vie, Boh vidí, Boh miluje.“

Jej úlohou je zhromažďovať vystrašených učeníkov k modlitbe, osobnej i spoločnej. „Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, rodinách i vo svete a vy, deti moje, pomôžte svojimi modlitbami, aby sa tak stalo.“ 

V modlitbe s Máriou a nebom sa môžeme spamätať, precitnúť a znovu si uvedomiť, že nech sa deje čokoľvek náš život je v Božích rukách a Matkinom srdci. S ňou získavame pokoj na všetkých úrovniach – vo svedomí, v srdci, vo vzťahoch, v rodinách, vo svete.

Máriino srdce bije pre celý svet. Keď sa s ňou modlíme, objímame celý svet. Jej najobľúbenejšou modlitbou je modlitba ruženca, na zrnkách Zdravasov prichádza pokoj do našich sŕdc, rodín a celého sveta.

Modlitba:

Mária, i dnes sa s radosťou ponáhľaš, aby si nás obdarovala tým najväčším darom, svojim Synom Ježišom a jeho pokojom. Pomôž nám otvoriť srdce, aby sme ho mohli prijať, a radovať sa. Ďakujeme ti za uistenie, že nebo je s nami a bojuje za pokoj v našich srdciach, rodinách i vo svete. S tebou prosíme nech sa tak stane. Odovzdávame ti tento nový rok, ktorí sa pred nami otvára, nech každý deň bude obetovaný za tvoje úmysly a uskutočnenie tvojich plánov pokoja. Amen.

Predchádzajúce

Pôst v živote svätcov: Svätý František Assiský (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Prinášam vám môjho Syna Ježiša (M.M.)